*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 

Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i
Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Okmeydan� �ubemizin 8. Ola�an Genel Kurulu Yap�ld�, Kamil AYKANAT 3. Defa Se�ilerek G�ven Tazeledi

06 Mart 2010 Cumartesi G�n� Erikli Baba Cem Evi ve �aha Kulu Vakf� Kad�n Kollar��n�n ortakla�a d�zenledikleri D�nya Emek�i 8. Mart Kad�nlar G�n�n Geni� Kat�l�mla Kutland�

Aralar�nda Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m,Erikli Baba Derne�i Ba�kan� Av.Metin Tarhan, �ahakulu V�k�f� Ba�kan� Mehmet �amur Yazar Mustafa K�l�� Ve Sanat�� G�lcihan Ko�'un da kat�ld��� Erikli Baba Dernek Merkezinde yap�lan panele Erikli Baba Dernek Ba�kan�, Av.Metin Tarhan, CHP Zeytinburnu Meclis �yeleri, �lkay Biber, Ya�ar Dindar, CHP �l Meclis �yesi Ayhan �zo�ul, TDH Zeytinburnu �l�e Ba�kan� Hasan Ali Hay�ro�lu, Telsiz Mahalle Muhtar� �mdat Toraman, Seyitnizam Muhtar� �mer Alg�l, Veliefendi Muhtar� Veli �zarslan, Kazl��e�me Muhtar� T�lin G�zetir kat�ld�.

8 MART D�NYA EMEK�� KADINLAR G�N� ETK�NL��� 06 Mart 2010 Cumartesi G�n� Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul �ebesi (Okmeydan� Cem Evi)'nin d�zenledi�i KATILIMCILAR: ESRA �ZT�RK(Yol Tv G. Yayy�n Koord.), ���DEM �AH�N( �T� �ktisat Fak. ��r. G�rv.), S�LEYMAN ZAMAN ( Ar�. Yazar), D�NLET� :ASLIG�L , TUNCELݒ L� HEL�N, SUNUM :�smail AYDO�MU� Panele ;ba�ta Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Ba�kan� Murat Y�ld�r�m olmak �zere geni� bir kat�l�m ile ger�ekle�mi� oldu.

 • Foto Galeri ve Slayt (1) ��in T�klay�n�z! >>
 • Foto Galeri ve Slayt (2) ��in T�klay�n�z! >>

 • Resimleri b�y�k g�rmek i�in l�tfen reimin �zerine t�klay�n�z...
   Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler! Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler! Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler! Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
   Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
   Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...

  H�rriyet Ege Gazetesi Haber Kayna�� ve Detay� i�in l�tfen T�klay�n�z!
  Yar�mada Gazetesi Haber Kayna�� ve Detay� i�in l�tfen T�klay�n�z!
  Alevi Haber Ajans� ve Detay� i�in l�tfen T�klay�n�z!