Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

"Çarşı Muaviye'ye karşı" ( Necdet Saraç )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Prş Ksm 19, 2009 11:24 am    Mesaj konusu: "?ar?? Muaviye'ye kar??" ( Necdet Sara? ) Alıntıyla Cevap Gönder

"?ar?? Muaviye'ye kar??"Necdet Sara?

Ankara’da yap?lan b?y?k Alevi mitingine kat?lm?? biri olarak ge?en hafta, “8 Kas?m’da ?stanbul Kad?k?y Meydan?’na gelerek bir ad?m ?ne ??kacak olanlar, ayn? zamanda 9 Kas?m sabah? ‘ben de oradayd?m’ diye gururla i?ine, okuluna, fabrikas?na, mahallesine gidecek olanlard?r” diye yazm??t?m. Ger?ekten de ?yle oldu. Bir ad?m ?ne ??kma cesareti g?sterenler bu hakl? gururun da sahibi oldular. ?stanbul mitingine kat?lamayan, televizyondan izleyenlere, gazete veya internet sayfalar?ndaki insan selini and?ran foto?raflar? g?renlere ise ne yaz?k ki “ke?ke ben de orada olsayd?m” demek d??t?.

ABF’nin d?zenledi?i “ayr?mc?l??a kar?? e?it yurtta?l?k hakk?” ba?l?kl? mitinge, yans?yan g?rkemli, renkli ve co?kulu kalabal?k, yakla??k 20 y?ll?k Alevi ?rg?tlenmesinin ve Alevilerin uzun y?llara yay?lan ?zleminin d??a vurumuydu.

?o?ku o kadar b?y?kt? ki, yukar?dan ?ekilen foto?raflarda bile tek kareye s??mayan kitle i?in, sahneden gelen sesi duyup duymamak, kimin ne s?yledi?ini anlay?p anlamamak ?nemli de?ildi. ??nk? co?kunun kayna??, y?llard?r ya?anan sindirilmi?li?in, suskunlu?un k?r?lmas?, korku duvarlar?n?n y?k?lmas?yd?. Korku duvar? y?k?l?p, ?zg?ven, elini kolunu sallayarak meydana ??k?nca, alana s??may?p Haydarpa?a Tren ?stasyonu ?n?nde kalan da, Sal? Pazar?’nda kalan da, yada meydan da kendine yer bulan da ayn? heyecan?, ayn? co?kuyu payla??yordu. Heyecan ve ?o?ku yaln?zca t?rk?lere de?il, Sultanbeyli gen?lerin yazd??? gibi pankartlara da yans?yordu: “Boynumda Z?lfikar, duvar?mda saz, ben Aleviyim, bunu y?re?ine yaz”


Her ya?tan, her tipten, her kesimden insan Kad?k?y’deydi. Yarat?c?l?klar?yla ve cesaretleriyle, neredeyse b?t?n solcular? k?skand?ran Be?ikta?’?n taraftar grubu ?ar??’da oradayd?. ?ar?? a?t??? pankartla y?zbinlerin duygusunu ?? kelimeye s??d?rm??t?: “?ar?? Muaviye’ye kar??”.

30 Aral?k 2007’de K?ln’de, 2 Temmuz 2008’de Mad?mak ?n?nde, 9 Kas?m 2008’de Ankara’da yap?lan g?rkemli ve co?kulu mitinglere kat?lan biri olarak Kad?k?y mitingi di?erlerine g?re daha da geni? bir bile?imi yans?t?yordu. Miting ?AR?I’dan KAOS’a, CHP’den DTP’ye, ?DP’den ADD’ye, TDH’dan TKP’ye kadar ?ok geni? bir siyasi yelpazeyi kucakl?yordu. Hac?bekta?’tan Diyarbak?r’a, Ordu’dan, Dat?a’ya, Metz’den Berlin’e, T?rkiye’nin ve Avrupa’n?n d?rt bir yan?ndan Aleviler Kad?k?y’deydi. Kars federasyonu da, ?mranl? dernekleri de. Elinde Atat?rk ve T?rk bayra?? ta??yan y?zlerce ki?i, Ferhat Tun?’un K?rt?e par?as?yla halay ?ekiyordu. Seval ?am ile Sabahat Akkiraz ayn? sahnede deyi?leri seslendiriyordu. Hac? Bekta? ile Pir Sultan, Deniz Gezmi? ile H?seyin ?nan, Seyit R?za ile Muhlis Akarsu ayn? alanda semaha durabiliyor, deyi? s?yleyebiliyordu. Bu resim T?rkiye’ydi ve olmas? gerekendi. Alevi hareketi, asla yan yana gelemeyecek gibi duranlar?, yada b?yle g?sterilenleri yan yana getirerek, bunun m?mk?n olabilece?ini, laik, demokratik ve ?zg?r bir T?rkiye i?in yeniden hayal kurulabilece?ini g?steriyordu. Nitekim, Alevi kimlikleriyle alan? dolduran y?z binler, kimliklerinden utanmadan, mezheptir, dindir, de?ildir tart??mas?na tak?lmadan, pankartlar?yla, sloganlar?yla, t?rk?leriyle, demokrasiye dair ne varsa, sola d?n?k y?zlerinden yans?yan bir ???k olarak Kad?k?y’den y?kselerek T?rkiye’nin ve Avrupa’n?n d?rt bir yana yans?d?lar. Kad?k?y’den y?kselen ?????n g?c?n?n, karamsar ve umutsuz y?rekleri ayd?nlatmas?na, “evet de?i?im m?mk?nd?r” dedirtmesine yaz?l? ve g?rsel “b?y?k” bas?n?n sans?rleme ?abas? ile yetmedi. Alevi ????? sans?r engelini de delip ge?ti…Yeni ve modern tarzdaki ?rg?tlenmesiyle, marabal???, s?rekli y?netilmeyi, ???nc?, d?rd?nc?, be?inci adam olmay? reddeden Aleviler, yan yana geldiklerinde da?lar? devirebileceklerini de g?rd?kleri i?in, kendi ezberleri dahil, b?t?n ezberleri bozarak sorunlar?n?n ??z?m?n?n siyasal iktidardan ve demokratikle?meden ge?ti?ini de a??k?a ilan ettiler. Nitekim mitingte, ABF bile?enleri ad?na yap?lan b?t?n konu?malarda bu vurgu a??k?a ?ne ??kt?. ?stelik, konu?malardaki vurgular yaln?zca durum tespiti yapmakla da s?n?rl? kalmad?; Alevilerin sorunlar?n?n ??z?m?n?n kendi ellerinde oldu?unun da alt? kal?nca ?izildi.

Bu miting, sorunlar?n ??z?lmemesinin, ??z?l?yor gibi yap?larak, demokratikle?menin s?rekli ertelenmesinin mevcut siyasal iktidara yeni f?rsatlar sunmayaca?? gibi tersine siyasal iktidar?n hareket alan?n?n iyice daralaca??n? g?stermi?tir. Hem siyasal iktidara, hem de kendi kaderine “yeter art?k” diyen bu miting ayn? zamanda, sorunlar ??z?lmedi?i taktirde, Kad?k?y mitingine kat?lamay?p “ke?ke ben de orada olsayd?m” diyenlere, yeni ve daha da kitlesel mitinglere kat?lmak i?in yeni f?rsatlar sunulaca??n? da i?aret etmi?tir.

Kaynak : Alevihaberajansi.com - 12 Kas?m 2009
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye