Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ALEVİ ÖRGÜTLENMESİ - ( İsmail Saçlı 20.05.2010 )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cum Hzr 04, 2010 12:53 pm    Mesaj konusu: ALEV? ?RG?TLENMES? - ( ?smail Sa?l? 20.05.2010 ) Alıntıyla Cevap Gönder

ALEV? ?RG?TLENMES?….!


Y?zy?llard?r, da??n?k ve birbirinden kopuk yada haberle?emeyen Alevi Bekta?i topluluklar?, ?a??m?z?n ileti?im ara?lar?n? daha rahat kullanarak ileti?im kurup ?nan?sal, K?lt?rel, B?lgesel faaliyetlerden haberdar olmaya ve ortakla?a, i?ler yapmaya ba?lad?k.

15-20 y?l ?ncesine kadar ne internet siteleri, ne televizyonumuz , ne dergimiz, ne de gazetemiz vard?. Cem dergisini saymasak, bug?nde ?ok var diyemeyiz ama ulusal yay?n yapan birka? tane var diyebiliriz. (Cem tv, Yol tv gibi).

G?n?m?zdeki ?rg?tlenmemize kadar, Alevilikte ocak ?rg?tlenmesini g?r?yoruz. Ocaklar; m?r?it, pir, rehber ocaklar? buna ba?l? talipler toplulu?u el ele el hakka anlay??? ile sosyal d?zeni de kurarak g?n?m?ze gelindi. Fakat ocaklar ve talipler k?rsal k?y ortamlar?nda ya?am buldu?u i?in ?ehirle?meyle birlikte bu etki zay?flad?. Dede ile talip aras?ndaki ba?da k?smen kopmu? oldu. 1950 li y?llardan sonra Aleviler ?ehre g?? etmeye ba?lad?. ?? i?in, a? i?in otuz- k?rk y?l Cem, Yol, Erkan g?rmeden bir ku?ak yeti?ti. Hepimizin bildi?i gibi Aleviler tarih boyunca katliam, s?rg?n, asimilasyon ya?ad?.

Cumhuriyetle birlikte nefes almam?za ra?men Mara?, ?orum, Malatya, Sivas gibi kitlesel katliamlar g?rmemize ra?men bir araya gelemedik, ?rg?tlenemedik. Son y?lardaki insanl?k tarihinin en ac? olay? diyebilece?imiz, Sivas mad?mak otelinde 37 insan?n g?nd?z tv lerin canl? yay?n yaparak, Devletin ve d?nyan?n g?zleri ?n?nde gerici g?ruh taraf?ndan yak?lmas?d?r. Arkas?ndan Gazi olaylar? ve biz Aleviler tepki g?stererek tepki ?rg?tl?l??? olu?turduk, ?u anki derneklerimiz vak?flar?m?z?n kurulu? tarihleri 1995 tarihinden itibarendir. Birka? dergah ve Hac? Bekta?i K?lt?r Turizm Derne?i, Pir Sultan K?lt?r Derne?i hari?.
Kurumlar?m?z ekonomik s?k?nt?lar ?ekerken bir yandan da ?rg?tlenme s?k?nt?s? ya?and?. ?nsanlar ?rkek ve korkak bu kurumlara ?ye olamad?lar yada destek vermekte ?ekindiler.?zelikle, devlet kurumlar?nda ?al??an canlar?m?z ve esnaflar?m?z kimliklerinin bilinmesi halinde i?inden g?c?nden olaca?? kayg?s? vard?, haks?zda de?illerdi. Akademisyenlerimiz, ayd?nlar?m?z bu ?rg?tlenmede yer almay?nca, ??tay? y?ksek tutamad?k ya, k?yc?l???m?z yada b?lgecili?imiz ya siyasi delegelik hastal???m?z yada ge?mi?te ki sol ben merkezci hastal???m?z, ?rg?tl???m?ze hakim oldu. Her kurum kendince bir Alevilik tarifi yapt?. Yada Alevilik ?izdi. Herkes kendi kurumunun temsilcisidir. Fakat baz? ?rg?t ba?kanlar? kendini t?m Alevileri temsil etti?ini, Tv lerde beyan edince farkl? Alevilik anlamlar? olu?tu. Taban?m?z bundan rahats?z oldu.

12 Eyl?l yasalar?, Alevi kelimesini yasaklad??? i?in, 95 y?l?ndan itibaren resmile?en derneklerimiz, Alevilik ismini alamad?. Pirlerin, ulular?n adlar?na dernek kuruldu. Pir Sultan, Hac? Bekta?i Veli, Hubyar gibi aleviler ?ok ba?l? ?ok da??n?k gibi g?sterildi. Yol birdi, sorun ortakt?. ??z?m? de ortak ak?lla ??zmeliyiz.

Sorunlar?m?z? ??zerken kar??la?t???m?z engellemelere de bir ba?ka Alevi kurumunu ve ba?kan?n? su?lamak bir al??kanl?k olu?tu. Ulular?m?z?n, pirlerimizin anmalar?nda bile ortak organizasyonlarda bir araya gelmeyen ?rg?tler olu?tu. Alevili?in Hak –Muhammed - Ali ??lemin de inan?sal olarak ele alan siyasal talepler de anayasal hakk?m?z? savunan Alevilerin belli talepleri var.

T?rkiye de sadece pirler ad?na kurulu cemevleri yok. ?ki bine yak?n k?yler dede, cemevi var. Bunlar?n sorunlar?n? da ??zmenin yolu dernek, vak?f, cemevleri, k?y dernekleri ortak ?al??mal?d?r. Onun i?in bizler k?y y?re derneklerinin ?rg?tlenmesine destek veriyoruz. Bu ?al??ma ?u grubun, bu ki?inin diye sekteye u?rat?lmamal?, desteklenmeli. B?lge temsilcilikleri olu?turuldu.

Duyarl? herkes bu ?al??man?n bir neferi olmal?d?r. Cemevlerinin yasalla?mas? sorunun b?y?k bir b?l?m?n? ??zecektir. Dedelerin yeti?tirilmesi genel b?t?eden pay ayr?lmas? zorunlu din dersleri se?meli olmas? ve Alevili?inde din, ahlak bilgisi derslerinde okutulmas? gibi kurumlar?m?z ekonomik s?k?nt?lar?n? a?amad???ndan bilimsel ?al??ma da yapamamaktad?r. Personel giderleri, elektrik, do?algaz vatanda??n yard?m? ile bile kar??lanamaz noktaya gelmi?tir. Devlet inan?lara e?it davranmal?. Hakk?m?z olan pay? ay?rmal?d?r.

Alevi toplumunu y?zy?llard?r devlet y?netmedi. ?ah ?smail’in kurdu?u safavi devletini saymazsak devlet tecr?bemiz olu?mad?. Alevilik inanc?ndaki payla??m?m?z, e?itli?imiz sen, ben yok, biz var?z? icra edemedik. Bir olamad?k. ?ri olal?m, diri olal?m diyoruz ama birli?imizi sa?lamad?k. ?ncinsen de incitme diyoruz. Birbirimizi ?ok incitiyoruz. 72 millete ayn? nazarla bakar?z diyoruz.

Alevileri yani birbirimizi ayn? g?zle g?r?yoruz. G?c?m?z? daha bilimsel daha ara?t?rmac? yaz?l? belgeli ?al??malara y?neltmeliyiz. Art?k birbirimizle tart??ma zaman? de?il. Cemevlerinin yapaca?? i?ler bellidir. Alevi gen?li?ini yeti?tirmenin yolu e?itim, burs ve yurtlar olu?turmaktan ge?mektedir. Kafam?z? da, kasam?z? da birle?tirmeliyiz.

Kasam?zda, bankam?zda ?u kadar para var deme yerine ?urada, yurt ba?latt?k deme zaman? gelmi?tir. ?? adamlar?m?z, esnaflar?m?z b?yle ?al??malara destek olacakt?r. Alevilik sadece cenaze kald?rmak, her Per?embe ak?amlar? da cem tutmakla kendini anlatamaz. Kurumsalla?man?n ?art oldu?una ?rg?t ba?kanlar? ve y?neticileri inanmal?d?r. Tekkeci mant?ktan kurtulmal?d?r. Yaz?n?n sonuna gelmi?ken bir dilekle kapat?yorum. ?n?allah bu ?lke, bir de Alevi kimlikli bir ba?bakan taraf?ndan y?netilir. Sayg?lar?mla.

20.05.2010
?smail Sa?l?

_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye