Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ALEVİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU ( İsmail Saçlı 31.05.2010 )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cum Hzr 04, 2010 1:05 pm    Mesaj konusu: ALEV?L???N YEN?DEN DO?U?U ( ?smail Sa?l? 31.05.2010 ) Alıntıyla Cevap Gönder

ALEV?L???N YEN?DEN DO?U?U


Bir ?nceki yaz?mda Alevi ?rg?tlenmesine deyinmi?tim. Sadece ?rg?tlenme ve cemevleri ile kalmad?, Alevilik, Bekta?ilik, kentte yeniden do?du. Kentle?en Alevilik, Avrupa’dan, Balkanlardan T?rkiye’nin en ?cra k??esine dalga dalga canland?. Tarihlerinde yazd??? gibi Aleviler Anadolu topraklar?na yerle?ene kadar gezer, g??er de?i?ik isimlerle an?larak bug?ne gelindi. Anadolu Alevli?i dedi?imiz, inanc?m?z 4 kap?, 40 makam. M?r?it, Rehber, Pir, sistemi ile yol erkan s?ren, ser ?e?me H?nkar Hac? Bekta?i Veli’yi kabul eden anlay??la ?ekillenen Alevili?i inan? g?ren siyasi etkilenmelerden ar?narak yol s?rd?ren Aleviler, kentte saklad?klar? kimliklerini beyin ve kalplerine hapsettikleri inan?lar?n? d??a ??kar?p i? arkada?lar? ile kom?ular? ile ?evresi ile konu?maya, ya?amaya, ya?atmaya, anlamaya, anlatmaya ba?lad?. K?ylerde, hepimiz ?ift?i, hayvanc?l?kla u?ra?an insanlard?k. 72 milleti severiz deyip, ?ehir y?z? g?rmeyen, kendimizden ba?ka bir ?rkla milletle, mezheple, ortak alanlarda ya?am bulmayan topluluklard?k.

Alevilerin tarihte k?r?lma noktalar? oldu. Katliamlara, u?rad?klar? s?rg?nleri tek tek anlatmaya bu yaz?mda de?inmeyece?im. Hepiniz biliyorsunuz. 1950 y?llardan sonra kentte g?? eden aleviler, kimliklerini saklayarak ya?amaya ?al??t?lar. Aileler ?ocuklar?na aman okulda ??retmen ve arkada?lar?n?za alevi oldu?unuzu s?ylemeyiniz diye tembih ederlerdi. Mara?, ?orum, Malatya, Sivas gibi 1977 y?llardaki ?ehirlerde Alevilerin toplu katledilmesi de ?ehirlere g???n engellenmesi ve Alevilerin devlet imkanlar?ndan yararlanmamas?n?n ?n?n? kesmek oldu. Aleviler muhalif kimliklerinden dolay? sol, siyasal yap?larda yer ald?lar. O konj?ktorde de Alevi gen?leri yok oldu. Zay oldu. S?reci hepiniz biliyorsunuz. Geldik. 12 eyl?l 1980 Askeri darbe, Alevi k?ylerine yo?un bask?, g?z alt?lar, i?kenceler, zorla k?ylerine cami yapt?rma ve ?ehirlerde sindirme, i? ve ?evrelerinde oru? tutma, namaz k?lma, camiye giden alevi say?s? artt?. ?steyerek gidene diyecek yok ama i?i i?in a?? i?in kom?u ve patron bask?s?ndan dolay? gidenlere yaz?k de?ilmiydi. ?nanc?n bask?s? de?ilmiydi. ??te cemevleri kurulmaya ba?land?. Alevi inanc?m?z? ya?amak i?kence nedeni olmaktan ??kt?.

Bu s?rece de bir g?z atacak olursak, ?eriat?n ve T?rban g?sterilerinin yo?unla?t??? bir ortamda ?zal d?nemi, 1986 y?llarda AB a??l?mlar? ?zel kanallar?n a??lmas?, biraz daha ifade ?zg?rl??? olu?tu. Sn. Prof. Dr. ?zzettin Do?an’?n k?rm?z? koltukta, Aleviyim, Dedeyim demesi devletteki kimli?ini saklayan yetkililerde de bir uyan?? bir onurlu duru? sergileme cesareti geli?tirdi. Tabanda ufak esnaf?m?z da, i??imizde, herkeste bende aleviyim demeye ba?lad?. Kom?umuza, i? ortam?m?za, patronumuza devlet dairesinde, belediyelerde art?k ben aleviyim diyebilme s?recini ya?arken 1988 de Avrupa’da Alevi isimli dernekler kurulmaya ba?land?.

T?rkiye de Pir Sultan ad?na dernek a??ld? ve kanl? Sivas dedi?imiz mad?ma?? ya?ad?k. 37 can yand?, i?te k?r?lma noktas? ve aya?a kalk??, Alevice hayk?r?? ve cemevlerimizin, in?as? olu?mas? bu herkesin art?k benimde ibadethanem cemevi demeye ba?latt?.

Kentlerde cemevleri olu?madan ?nce hi?bir k?yde cemevi yap?lmam??t?. Cemevler b?y?k evlerde yap?l?rd?. Ama cemevi binas? yoktu ?imdi her k?y?n derne?i, kentteki gibi ismini koyarak, cemevi yapt?r?yor bunu yapan dernek y?neticilerine bin selam olsun.

?lk olu?umlarda insanlar ?rnek alacak ?al??ma olmad???ndan, el yordam? ile maddi imkans?zl?klarla ?rkek ve korkak, bak??larla bir eser ortaya ??kard?, dudak b?kenler oldu, sizin di?er gericilerden fark?n?z ne diyen, s?zde alevi ilericileri, ?imdi bu cemevlerinin y?netimine girmek i?in, on takla at?yorlar. Ne mutlu bu m?cadeleyi y?r?ten insanlara ve yol arkada?lar?m?za, Alevi kimli?ini resmile?tirmek i?in uzun y?llar mahkemelerde u?ra??ld?,Avrupa’da Alevi ad?na yasal engel yoktu ama T?rkiye’de yasalar engeldi 1995 y?llarla 1998 y?llar? aras? bu m?cadele verildi. ?imdi cemevleri yasal stat?de olmasa da T?rkiye’de 2000 yak?n kente k?yde cemevimiz var. Sorular?m?z?n ??z?m? i?in m?zakere masas?ndan ka?mad?k, ?d?nde vermedik s?rece katk? sunduk sonucu bekliyoruz. Yaz?m?n ba??nda da dedi?im gibi k?yde sadece ?ift?i idik. Kentte her meslek dal?nday?z. Hukuk?uyuz, doktoruz, i? adam?y?z, sanayiciyiz, mimar?z, m?hendisiz, politikac?y?z, belediye y?neticisiyiz art?k kentte var?z, kent k?lt?r? ile ya?amaya ?al???yoruz. Alevili?i ara?t?r?yoruz, bilimsel ??renmeye, ??retmeye ?al???yoruz. 72 milleti tan?d?k, tan?yarak ayn? g?zle bak?yoruz. S?nni inanc?ndan yolda?lar?m?z oldu. Ayn? yolu s?rmeye ba?lad?k. Cemevlerimizi c?mb?? evi diye bakan zihniyet de?i?ti. Cumhurba?kan? cemevi a?t?. Bakanlar cemevlerini ziyaret etmeye ba?lad?. Belediyeler cemevlerine yard?m yap?yor. Bu geli?me k?ylerdeki yurtta?lar?m?z? cesaretlendirdi. Dede, hoca ihtiya?lar?n? cemevleri ??zmeye ba?lad?. Alevilik gizlilikten ??kt?. A??k?a cemlerimiz yap?l?yor. K?yler bo?alabilir, insanlar g?? edebilir ama kentlerde art?k var?z. Var olaca??z. Tv’lerimiz var, radyolar?m?z var, Kurumlar?m?z var bu yolda ilk kervana kat?l?p yola kervan? katan yi?it insanlara selam olsun.

Bir not d??erek yaz?m? noktalay?m, Okmeydan? Cemevinin ?n?nde ???kl? tabelada yaz?l? olan Alevi kelimesi 1997 de benim i?in o binay? yapma gururu kadar ?nemli idi. Alevi k?lt?r merkezi o tarihten bug?ne yaz?l?d?r.31.05.2010
?smail SA?LI

_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye