Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

BÜYÜK ALEVİ KURULTAYINA - Abbas Tan

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Cum Oca 14, 2011 4:51 pm    Mesaj konusu: B?Y?K ALEV? KURULTAYINA - Abbas Tan Alıntıyla Cevap Gönder

B?Y?K ALEV? KURULTAYINA

Alevi s?zc??? ?ok b?y?k s?zc?kt?r, Aleviler s?zc??? de b?y?kt?r. Alevilerin s?ylemleri de b?y?kt?r. Ama B?y?k Alevi Kurultay? hem b?y?k hem de anlaml?d?r. Bu anlam ve anlat?m ??phe yok ki birilerini derinden ?zm?? ve ci?erlerinden yaralam??t?r.

Bu kurultay? kimler hangi ?artlarda ba?latt?lar ve bu g?nlere nas?l getirdiler, bu etkinli?e kimler destek veriyor ya da vermiyor konusunu tart??may? biryana b?rakarak konuya objektif olarak bakmak gerekir.

Bu ve buna benzer kurultaylar yap?ld?k?a art?k Alevilerin sorunlar?na ya da taleplerine kulaklar?n? t?kayanlar art?k kulaklar?n? ve g?zlerini iyice a?mal?lar. Kafalar?n? kuma g?merek bir sonu? elde edemeyecekler ama Aleviler bu hakl? taleplerine verdikleri m?cadeleler sonunda kavu?acaklard?r. Yakla??k yirmi y?ld?r Alevilerin s?ylemleri de?i?medi ama s?ylemlerin kar??l??? yerini bulmaya ba?lad? bile.
Devleti y?neten zihniyet devlet y?netmekten ?ok halk?n ihtiya?lar?n? kar??layacak yasalar? ??kartmaktan ka??nm??lar ve kendi istemleri do?rultusunda istedikleri yasalar? ka?la g?z aras?nda ??kartmay? ba?arm??lard?r.

Yeri geldik?e Laiklikten, yeri geldik?e demokrasiden bahsedenler ne ac?d?r ki bunlar? s?ylerken Takiye yapt?klar?n? kendileri de g?r?yorlard?.

B?y?k Alevi kurultay?n?n dillendirildi?i ?u g?nlerde Devlet Bakan? Faruk ?elik gaf ?st?ne gaf yapmaktad?r ve bunlar? da bilerek yapmaktad?r.
Kendi akl?nca Alevilerle alay etmekte yada onlar? uyuttu?unu sanmaktad?r.
Bakan Faruk ?elik bir soruya verdi?i cevapta kendi elini aya??n? kendisi ba?lad?.
H?k?met Cemevlerini ibadethane olarak kabul edemeyece?inden Alevi dernekleri ile anla?arak Cemevlerine ?zel stat? vereceklermi?.
?kincisi Cemevlerine ?zel stat? verilmesi Devrim yasalar?ndan birisi olan Tekke ve Zaviyeler yasas?na ayk?r? olacakm?? bu y?zden de ancak ?zel stat? verilerek sorun ??z?lecekmi?.
Tekke ve Zaviyeler yasas?n?n kald?r?lmas? De?i?tirilmesi m?mk?n olmayan yasalar oldu?undan iktidar partisi buna m?saade edemeyecekmi?.

Bu s?ylemler san?yorum bakan taraf?ndan yeniden incelendi?ine g?recektir ki bu s?ylediklerinde samimi olmad???n? ?ocuklar bile anlam??lard?r.

?ncelikle Bakan ve Bakan gibi d???nenler ?ok iyi bilmelidirler ki Aleviler Cemevleri i?in ?zel bir yasa istemezler ve bunu asla kabul de etmezler.
?kincisi Tekke ve Zaviyeler yasas?n?n t?mden kald?r?lmas? gibi kimsenin bir talebi yoktur. Aleviler inan?lar?n? ya?arlarken Pirleri, M?r?itleri, dedeleri olmadan bu inan?lar?n? ya?ayamazlar. O y?zden de ilgili yasan?n Alevilerin adeta ellerini ba?layan b?l?mlerinin ??kart?lmas? ya da de?i?tirilmesi gerekmektedir.

Cemevlerine ?zel stat? vererek a??lmas?na imk?n verseler dahi bu cemevlerinde alevi inan? ve rit?ellerini Bakan ?elik yada onun gibi d???nen zihniyet mi y?r?tecektir. O cemevlerinde hizmet verecek dedelere de ?zel stat?m? vereceklerdir.
Aleviler ne Cemevleri i?in ?zel stat? isterler nede Dedeleri, Pirleri, M?r?itleri i?in ?zel stat? isterler. Asla ve asla b?yle bir talepleri olmad??? gibi bu tip dayatmac?l??a da asla sessiz kalamazlar.
Aleviler i?in Cemevleri tekke de?ildir, zaviye de?ildir. ?zel stat? gerektirecek bir mek?n de?ildir. Aleviler i?in cemlevleri bir ibadethanedir. ?zel stat?n?n ne anlama geldi?ini bu toplum ?ok iyi bilmektedir.


Asl?nda Aleviler bu y?zden ?rg?tlendiler, ?rg?tl?l???ne de Demokratik Alevi Hareketi dediler. Bu hareket dokuz kas?mda Ankara’da, sekiz kas?mda ?stanbul’da, iki Temmuzda Sivas’ta ?? Temmuzda ?orum’da, ondokuz Aral?kta Mara?’ta bo?una y?r?medi.
Hakl? taleplerini buralarda onbinlerle, y?zbinlerle hayk?r?rlarken ?ktidar ve yanda?lar? d??ar?lara ??kam?yorlard?.

Korkunun ecele faydas? yoktur. ?ktidar Alevilerin hakl? taleplerini bir s?re daha g?rmezlikten gelecektir ama herkes bilsin ki Alevilerin Demokratik hak taleplerini eninde sonunda vermek zorunda kalacakt?r.
T?pk? Mad?mak otelini kamula?t?rma konusunda isteyerek bu kamula?t?rmay? yapmad?klar? gibi di?er talepleri de istemeye istemeye yerine getirmek zorundad?rlar.

Alevi kurumlar? bu tip etkinlikleri mutlaka yapmaya devam etmelidirler. ?ster her kurum kendi ad?na ve tek ba??na bu tip etkinlikleri yaps?n, isterlerse birlikte bu etkinlikleri yaps?nlar sonu? de?i?meyecektir. Duyarl? Aleviler ve alevi dostlar? bu tip etkinliklere mutlaka destek vereceklerdir.
Kendilerini alevi sayan ama devletin alevisi olma yolunda u?ra?? verenleri bu i?in d???nda g?rmek gerekir. ??nk? devleti y?netenlerin Alevilerin talepleri kar??s?nda diretmelerinde o tip Alevilerin rol? b?y?kt?r. Ama onlarda g?revlerini yap?yorlar. Onlara bu g?revi verenlere kar?? sorumluluklar vard?r. O sorumluluklar?n? yerine getirmek zorundad?rlar.

Alevilerin i?leri onlarla u?ra?mak olmamal?. Kendi sorunlar? ile u?ra?malar? onlar? da bir g?n yola getirecektir yada onlar kendili?inden yok olacaklard?r.

Alevilerin sorunlar? sadece cemevi ile s?n?rl? de?ildir.

Alevilerin nispi temsil sorunlar? da vard?r. Bu sorunlar? Yasalarla, Anayasa ile ilgilidir.
Devlet bask?s? yan? s?ra bu bask?lar? f?rsat bilenler taraf?ndan e?itimde, sa?l?kta, sosyal ya?amda, siyasette, ticarette, i? alan?nda daha bir?ok alanda ya?anmaktad?r.
Bunlara dur demenin zaman? geldi. Kurultaylarda s?ylenecekler bir s?re sonra yasal platformda her yerde y?ksek sesle dillendirilecek ve sonunda hak edilen de?er elde edilecektir. 13.1.2011
Abbas Tan
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye