Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

PRATİK BİLGİLER

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> P?f Noktas?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Atilla YıldırımKayıt: 12 Ksm 2007
Mesajlar: 97
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 13, 2007 3:32 pm    Mesaj konusu: PRAT?K B?LG?LER Alıntıyla Cevap Gönder

PRAT?K B?LG?LER


Mutfak e?yalar?n?n ?zerindeki etiket izlerini yok etmek i?in, ?zerlerine mobilya cilas? serpip yumu?ak bir bezle silin


F?r?n?n?za sinmi? k?t? yemek kokular? i?in; yemek yapmadan ?nce f?r?n?n?z?n ortas?na yar?s? sirke yar?s? su ile doldurulmu? bir tava koyun. F?r?n?n?z? birka? dakika i?in ?s?t?n daha sonra so?umaya b?rak?n.


G?mlek yakalar?ndaki kirleri gidermek i?in, g?mle?i makineye atmadan ?nce yaka k?sm?na sabun s?r?p 15 dakika bekletin.


Tutkal lekelerini ??karmak i?in, sirke ile ?slat?p, bol su ile durulanmal?d?r.


Masan?z?n ?zerine damlayan mumlar? ??karmak i?in lekenin ?zerine neft d?k?p 5 dakika bekleyin sonra nemli bir bezle silin.

Ellerdeki so?an ve sar?msak kokular?n? giderebilmek i?in yap?lacak en iyi ?ey, ha?lanm?? patatesle ovmakt?r.

?ay lekesi:
Pamuklu ve y?nl?lerde: leke taze ise, ?l?k suya bat?r?lm?? bir bezle ovulur.
Eskimi? ise, i?ine limon suyu kat?lm?? ?l?k suda ?slat?lm?? bir pamuk par?as? ile silinir.Il?k su ile ?alkalan?r.

Bir yerdeki sigara duman?n? yok etmek i?in hemen mum yak?n

?t?de sararan elbise hemen oksijenli su ile silinirse sararan yerler kaybolur.

Kuru bakliyatlar? bir gece ?nceden ?l?k suya koyun ve ha?larken i?ine biraz karbonat ilave edin

S?rahinizin dibi kir tutmu? ise, i?ine bir avu? tuz ile sirke koyup ?alkalay?n?z
Tertemiz olacakt?r.

Buzdolab?ndaki nemi almak i?in, dolaba i?i tuz dolu bir kap konur.

Pi?irdi?iniz kek kal?b?ndan ??km?yor ise, kab?n alt?na ?slak bir bez yayarak biraz bekletin

Konserve a??ld?ktan sonra cam kavanozda saklan?rsa daha dayan?kl? olur.

Kristallerin ???l ???l parlamas? i?in, y?kad?ktan sonra durulama s?ras?nda sirkeli suya bat?r?n. Bu i?lem kristalleri parlatacakt?r.

Sararan teflon tava ve tencerelerin i?erisine bir miktar su ve birazda ?ama??r suyu koyduktan sonra ate?in ?zerinde kaynat?n. ?ndirincede ?nce s?cak suyla daha sonra so?uk su ile iyice durulay?n

Parlakl???n? yitirmi? bir s?rahiye eski g?r?n?m?n? kazand?rmak i?in yar?s?na kadar y?rt?lm?? gazete ka??d? doldurun, ??te birine de s?cak suy doldurup s?k? s?k? sallay?n

Dibi tutan tencereleri bir gece suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.

Musluklar?n?z? temizlemek i?in bez yerine eski bir naylon ?orab? tercih edin sonu? daha m?kemmel olacakt?r.

karn? bahar?n ha?lama suyuna bir miktar s?t katarsan?z kar gibi beyaz oldu?unu, hem de k?t? kokmad??? fark ederisiniz.

Kulland???n?z sal?alar?n bozulmamas?n? istiyorsan?z ?zerini d?zleyerek biraz zeytin ya?? ilave ederek uzun s?re saklayabilirsiniz.,

Yumurta lekesini ??karmak i?in ?nce so?uk suda bekletmeli sonra ?l?k sabunlu suda y?kamal?s?n?z.

Pirin? ve bakliyatlar?n saklanmas? i?in cam kavanozlar? tercih edin.

Bal?k kokusunu ??karmak i?in y?kama suyunun i?ine bolca kahve telvesi at?n.Sonra bolca durulay?n.

Rafadan pi?irece?iniz yumurtalar?n ?atlamamas? i?in kab?n i?ine fincan taba?? koyarsan?z,?atlamas?n? ?nlersiniz.

Domatesi kolay soymak i?in, b??a??n s?rt?yla kabuklar, soyulacak y?n?n tersine s?rt?l?r, veya kaynar suda bir dakika bekletilir.

Patl?canlar?n ac?s?n? almak i?in, soyunca tuzlu suda bekletilir.

Buzdolab?ndan ??kard???n?z yumurtan?n ak? ve sar?s?n?n birbirine kar??mamas? i?in hemen k?r?n.

Sebzeleri tuzlu suda y?kamay? al??kanl?k haline getirin. Tuzlu su sebzeleri daha etkili ve ?abuk temizler.

Sosislerin patlamas?n? ?nlemek i?in; f?r?n yada ?zgaraya koymadan ?nce so?uk s?te bat?rman? yeterli olacakt?r.

?aydanl???n?z?n i?inde biriken kire? tortusunu temizlemek i?in, 15 dakika kadar i?inde sirke kaynat?n

Taze ceviz lekesini elden ??karmak i?i, eller ?nce bir - iki dakika sirkeye bat?r?lm?? bir pamukla ovulur, sonra so?uk suyla ovulur ve y?kan?r.

?ama??rdaki pas lekesi i?in lekenin ?zerine limon damlat?l?p ?t?lenir.

?ikolata sosu haz?rlan?rken i?ine biraz kahve konursa tad? ?ok daha de?i?ik olur.

Ku? ?z?mlerini ay?klamak i?in, onlar? bir avu? unla ovu?turunuz ve kal?n delikli bir s?zgece at?n?z. Unla beraber ??plerde d??er.

Zeytin ya?? lekesini ??kar?rken bir lokma ekmek i?i yuvarlan?p lekenin ?zerine gezdirilmelidir.

So?anlar?n ?zerine biraz un serpilirse kavururken kararmaz.

Yeme?inizin tuzunu fazla ka??r?nca tencereye birka? par?a ?i? patates at?n, fazla tuzu ?ekecektir.

So?an soymaya ba?lamadan ?nce parmaklar?n?z? sirkeye bat?r?rsan?z, so?an kokusunun elinize sinmedi?ini g?receksiniz.

Yumurtalar? kolayca soymak i?in, kaynar sudan ??kard?ktan sonra hemen so?uk suya tutulup biraz bekletilir.

Evde ortaya ??kan kar?ncalar? yok etmek i?in kahve telvesi kullanman?z iyi sonu? verecektir.

Parlakl???n? kaybeden ?elik tencereler ?s?t?lm?? sirke ile ovulup sonra iyice durulan?r, ve bir bez par?as? ile parlat?rsan?z tencereniz p?r?l p?r?l olur.

Etleri limon suyu ile pi?irirseniz hem ?abuk hem de lezzetli olur.

Mantar sotelenirken tencerenin kapa?? a??k olursa, hem mantarlar?n suyunu vermesi hem de kararmas? ?nlenir.

S?te biraz karbonat atarsan?z hem ?abuk bozulmaz hem de kolay hazmedilir.

Ekme?in k?flenmemesi i?in ekmek kutusuna biraz tuz koymay? ihmal etmeyin.

Pastalar?n daha gevrek olmas? i?in hamurun i?erisine bir ?ay ka???? tuz at?n (tatl? - tuzlu farketmez)

Bir kuma?? benzin yada ba?ka bir leke ??kar?c? ile silmeden ?nce olduk?a tuzlu bir su ile silerseniz leke ??kar?c? iz b?rakmaz.

E?er ?rt?n?ze meyve suyu d?k?l?rse hemen tuz serpin ilk y?kamada ??kacakt?r.

A??z kokusu i?in kahve ?ekirde?i ?i?neyin.

Cam tencerede yemek pi?irirken kapa??n buharla?mamas? i?in i? y?zeyi limon kabu?u ile silinir.

Teflon tavan?zda olu?an lekeleri temizlemek i?in bir bardak suya iki ?orba ka???? karbonat ve yar?m su barda?? sirke kar??t?r?n. Bunu tavan?z?n i?ine d?k?n 10 dakika kaynat?n.

Lavaboyu temizlerken tuzla bast?rarak silince hem iyi temizler hem de kokular? giderir.

Uzunca bir s?re kullan?lmayan eski ?aydanl?klar?n k?t? kokusunu gidermek i?in i?ine bir par?a kesme ?eker koyun.

Pilav?n?z? tekrar ?s?t?rken bir kab?n i?ine su koyup bu kab?n ?zerine pilav tenceresi koyularak ?s?t?l?rsa pilav taneli kal?r tazeli?ini muhafaza eder.

Patates pi?irirken suyuna bir ka??k sirke konursa hem rengi sar? kal?r hemde daha lezzetli olur.

Hal?n?n rengini canland?rmak i?in en son suyuna sirke konur.

?izik zeytin ya? ve limonla servis esilirse daha lezzetli olur.

S?t? oca?a koymadan tencere so?uk suyla ?alkalan?rsa s?t kaynarken dibine yap??maz.

Bula??k suyunuza bir ka??k sirke katmakla bula??klar?n?z?n daha kolay ve temiz y?kand???n? g?receksiniz.

Renkli g?mlekler y?kanmadan ?nce iki saat sirkeli suda b?rak?l?rsa renkleri canl? olur.

Yo?urdu suland?rmak i?in tahta ka??kla ?stten almak gerekir.

Elbiselerin fermuarlar? y?karken bozuluyorsa makineye atmadan ?nce kapat?l?r.

Kap?lar?n?z veya ?ekmeceleriniz bir m?ddet sonra itsenizde ?eksenizde kapanmalar? zorla??r. Kap?n?z?n, ?ekmecenizin s?rten k?sm?na vazelin s?r?n.

Ba? a?r?s? i?in: Kahve ?ekirde?ine limon suyu s?k?n yava? yava? yiyin. (Birka? tane)

Mantar kapakl? ?i?eleri yat?k vaziyette saklamal?s?n?z.

Sarap ?iselerinin mantar?n? tekrar ?i?eye ge?irmek i?in: Mantar? kaynar suyun i?ine at?n.

??kilere g?zel tat ve g?r?nt? vermek i?in: Buzu dondururken buz kab?n?n i?ine kiraz, nane yapra??, ye?il zeytin vs. koyup dondurun.

Buz dondururken: Suyu kaynat?n, so?uyunca buz kal?plar?na koyup dondurun. Buzlar daha canl? kristal gibi g?r?n?r. Kaynam?? suda oksijen azal?r... Buda buzun mat g?r?nmemesini sa?lar.

Di?lerinizi do?al temizleyin: ?ile?i ezin di? f?r?an?z?n ?zerine koyun di? etlerinize kompres yap?n. Sonra di?lerinizi f?r?alay?n.

K???k yan?klar i?in: Temiz bir s?ngeri hafif?e ?slat?n buzdolab?n?z?n derin dondurucu b?l?m?ne koyun. Yanm?? yerin ?zerine hafif hafif kompres yap?n.

A??z kokusu i?in: Kahve ?ekirde?i ?i?neyin.

Ar?, sivri sinek sokmalar?na kar??: Kesme ?ekeri hafif ?slat?n sokulan k?sm?n ?zerine hafif?e bast?r?n zehir’i al?r ve ka??nmay? ?i?meyi ?nler.

Fermuarlar s?k???rsa: Kur?un kalemle fermuar di?lerinin ?zerini karalay?n.

G?zl?k camlar?: Gliserin ile silerseniz bu?ulanmad???n? g?receksiniz.

Ayakkab?lar?n?z aya??n?z? s?k?yorsa: Bir bardak saf alkol? ayakkab?n?z?n i?ine d?k?n. ?yice derisine yedirin ve giyin. Derisi aya??n?za g?re a??lacakt?r.

Cam sil ile deri ayakkab?lar?n?z? silmeyi hi? denediniz mi?

?i?ekleriniz i?in, ha?lad???n?z yumurtan?n suyunu saks?ya d?k?n.

G?lleriniz boyunlar?n? b?kerse, ilk ?nce s?cak suya sonra so?uk suya bat?r?n.

Sigara k?llerini saks?n?za koyarsan?z yapraklardaki kurt b?cek vs. yok edersiniz.

Kap?lar?n?z? vs. cila yaparken: Cila olmamas?n? istedi?iniz yerlere vazelin s?r?n buralara cila ta?arsa bile kuruyunca ?ok kolay ??karabilirsiniz.

Ak? ba?lar? oksitlenirse cola s?rerseniz oksitlenmeyi ?nlersiniz

Fareleri ka??rmak i?in nane ya??n? bir karton par?as?n?n ?zerine s?r?n farelerin geldi?i yere koyun.

Boya f?r?alar? sertle?mi? ise kaynam?? sirkeli suda bekletin yumu?ad???n? g?receksiniz.

Elinize uhu yap??t?r?c? bula??rsa, asetonla silin

Mangal ?zgaran?z? temizlemek zordur: Il?kken cam sille temizleyin veya ?l?kken nemli gazete ka??d?na sar?n bir m?ddet sonra sertle?mi? art?klar?n yumu?ad???n? g?receksiniz.

Boya kokusunu gidermek i?in iki b?y?k ba? so?an? soyup ikiye b?l?n suyun i?ine at?n bunu da kokulu odaya koyun.

Cam k?r?klar?n? temizlersiniz fakat k?ym?klar? g?remezsiniz bunu da temizlemek i?in ?slak pamuk imdad?n?za yeti?ir.

A?z? dar ?i?e kavanoz temizlemek i?in biraz deterjan biraz su bir kas?k pirin? ?alkalay?n

Bal?k kokan tavay? limonla bir g?zel ovalay?n ve y?kay?n.

Kesik limonu nas?l saklars?n?z: K???k bir taba?a toz ?eker serpin, kesik taraf? ?ekerin ?zerine gelecek ?ekilde koyun iki hafta limon kurumadan saklan?r.

Amp?l?n ?zerine biraz parf?m?n?zden s?k?n?z yak?ld???nda mis gibi kokar odan?z.

Patates ha?larken: Ha?lama suyunun i?ine bir ka??k margarin koyun patateslerin vitaminlerini kaybetmemi? olursunuz. Ayn? zamanda patatesler daha ?abuk.

Soyulmu? patateslerin kararmadan saklanabilmesi i?in: Saklanacak kab?n i?ine su, bir tutam tuz koyun. Buzdolab?nda saklay?n gerekti?i zaman suyla y?kay?p kullan?n.

Pastalar?n daha gevrek olmas? i?in: (tatl?*tuzlu farketmez): Hamurun i?ine bir ?ay ka???? tuz at?n.

Dereotonu saklamak i?in: Temiz bir havluya kaplayacak ?ekilde sar?n, bu ?ekilde naylon torbaya koyup buzdolab?na saklamaya b?rakabilirsiniz.

Tazeli?i gitmi? p?rs?m?? ye?illikleri canland?rmak i?in: ?ki ka??k limon suyu kar??t?r?lm?? buzlu su dolu kab?n i?ine koyun 1 saat buz dolab?nda bekletin.

Ye?il sebzelere renk veren, klorofil maddesidir. Pi?irdi?inizde sebzelerin bu ye?il rengi daha az kaybetmeleri i?in, ?nce bol buzlu suda bekleterek, klorofilin sabitle?mesini sa?lay?n.

So?anlar? k?zartmadan ?zerlerine biraz un serperseniz, kavururken kararmazlar.

B?rek ?zerinin k?zarmas? i?in ?zerine yumurta s?r?l?r, evde yumurta kalmam??sa, biraz yo?urdu bir yemekka???? ya?la kar??t?r?p s?r?n, g?zel bir renk oldu?unu g?receksiniz.

Ye?il salata ve marulun yapraklar?n? y?kad?ktan sonra b??akla keserek do?ramak yerine, elinizle kopar?n. B?ylece vitamin kayb?n? ?nlemi? olursunuz.

Re?el yapaca??n?z meyvalar? iyice y?kay?p kurulamal?s?n?z. Kar??t?r?rken mutlaka tahta ka??k kullanmal?s?n?z. ?ekerlenmeyi ?nlemek i?in limon tozu yerine, limon suyu kullan?n. Kavanozlara koydu?unuzda iyice so?umadan ve ?zerindeki hava kabarc?klar?n? ka??t havlu ile almadan kavonozun a?z?n? kapatmay?n. Re?ellerinizi serin ve karanl?k yerde saklay?n.

?ikolata sosu haz?rlarken i?ine koyaca??n?z bir tutam tuz, ?ikolata sosunun kokusunu daha da belirgin k?lar. ?ikolata sosun i?ine biraz kahve ekledi?inizde, tad?n?n ?ok de?i?ik oldu?unu g?receksiniz.

Kat? ha?lanan yumurtalar? kolayca soymak i?in, kaynar sudan ??kard?ktan sonra hemen so?uk suya tutun ve bir s?re so?uk suda bekletin. Su kabu?un g?zeneklerinden girerek soymay? kolayla?t?r?r.

Mantar sote pi?irirken, tencerenin kapa??n? a??k b?rak?rsan?z, hem mantarlar?n su koyuvermesini hem de kararmas?n? ?nlersiniz.

Pi?irip saklad???n?z yumurtalar?, ?i? yumurtalarla ayn? yere koyuyorsan?z, bunlar? ay?rman?n en kolay yolu ?i? yumurtalar d?nd?rd???n?zde kolayl?kla d?nmezken, pi?mi? yumurtalar kendi ekseni etraf?nda rahatl?kla d?nerler.

Tavuk eti ?abuk bozulan g?dalardand?r. Son kullan?c? olan m??teriye ula??ncaya kadar hijyenik ortamlarda saklanmas? bir zorunluluktur. Denetim alt?nda kesildikten sonra bakteri ?retimine yol a?mamas? i?in +40 C’ de saklanmal?d?r. Tavuk eti m??teri taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra buzdolab?nda en fazla 1 g?n bekletilip t?ketilmelidir. Derhal t?ketilmeyecek ise,temizledikten sonra tavuk plastik folyoya sar?larak derin dondurucuda bekletilebilir. Bu ?ekilde dondurulmu? etler *180 C’ de 3 ay kadar saklanabilir.Ayr?ca, tavuk eti tahta et tahtas? ?zerinde kesilmemelidir. Siyah etten farkl? olarak mikro organizmalara kar?? daha dayan?ks?z olan tavuk etininmermer veya plastik ?zerinde kesilmesi gerekir.

Yo?urttan daha fazla yararlanmak i?in suyunun at?lmamas? gerekir. Yo?urdun t?m vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktad?r. Ayr?ca, bu su yemeklere ek?i bir tat kazand?rmak istenildi?inde de kullan?labilir.

Sat?n al?n?p buzdolab?nda saklanan ye?il sebzeler bir s?re sonra canl?l?klar?n?n yitirirler. Tekrar canl? hale getirmek i?in ise, y?kan?p 10*15 dakike kadar 2 litrelik suya kat?lm?? 1 yemek ka???? limon suyunda bekletilmesi yeterli olacakt?r.

Ekme?iniz durup dururken dolab?nda k?fleniyorsa, ekmek kutusunu 15 g?nde bir sirkeli suyla silmek yeterlidir.

Evinizde mayonez yaparken zeytinya? yerine susam ya?? kullan?n. Mayonezinizin daha uzun zaman bozulmad???n? g?receksiniz.

Ye?il salatal?k malzemelerinizi elinizle kopar?rsan?z vitaminlerini ?ld?rmezsiniz.

Bal?k ?orbas? yaparken:S uyunun daha lezzetli olmas? i?in bal?klar? en az 45*60 dakika kaynat?n. Ba? ve kuyruk k?s?mlar?n?n en lezzetli yerleri oldu?unu unutmay?n.

Karnabahar pi?irirken eve yay?lan kokudan kurtulmak i?in pi?irme suyuna bir par?a tuz ve iki ka??k sirke ilave edip, suyun ?zerinde k?p?k olu?umunu bekledikten sonra, i?ine sebzeleri atmay? deneyin. Evi saran k?t? kokudan eser kalmad???n? g?receksiniz.

Mutfa??n?za sinmi? k?zartma kokusunu yok etmek i?in ?zgaran?n ?zerine defne yapra??, ada ?ay? yapra?? ve kekik yapra?? koyun.

Sosislerin patlamas?n? ?nlemek i?in f?r?n ya da ?zgaraya koymadan ?nce so?uk s?te bat?rman?z yeterli olacakt?r.

Meyvelerin aras?na serpi?tirece?iniz herhangi bir t?rden yapraklar onlar? uzun s?re taze tutacakt?r.

Nane, ada?ay? ve ?ekilmi? cevizin pek ?ok yemekte kulland???n?z be?amel sosa ?ok ho? lezzet katt???n? biliyor muydunuz ? Fakat bu aromal? otlar?, sos pi?ip ate?in s?nd?r?lmesine yak?n tencerenin i?ine ilave etmeye dikkat edin.

Bayat ekme?i ince ince dilimleyin ?zerine az miktarda s?t serpin ve k?zg?n ya?da bir y?z?n? k?zart?n. Ters ?evirip ?zerine domates ve taze ka?ar peyniri koyun. Peynirler erimeye ba?lay?nca ?zerlerine kekik ve karabiber serpip s?cak s?cak servis yap?n.

S?k?lmadan ?nce bir s?re so?uk suda bekletilen portakallar?n daha fazla verdiklerini biliyor muydunuz?

Tavuk etinizin daha yumu?ak, daha g?zel kokulu ve daha lezzetli olmas? i?in pi?irmeden ?nce tavu?u yar?m limon ile iyice ovalay?n ve sonra tavu?un ?zerine ve i?ine rendelenmi? limon kabu?u koyun.

Portakallar? s?kmadan ?nce yar?m saat so?uk suda bekletirseniz s?kt???n?zda daha ?ok portakal suyu elde edersiniz.

Sar?msaklar?n daha ?abuk ezilmesi i?in cam bir kavanozda ve buzdolab?nda saklaman?z yeterli olacakt?r.

Patl?can kabuklar?n? soyduktan sonra i?ine sirke ve ?ok az zeytinya?? konmu? suda bir s?re ha?lay?n. Daha sonra istedi?iniz k???kl?kte dilimleyin ve pilav yaparken i?ine kar??t?r?n.G?receksiniz pilav?n?z ?ok leziz olacak.

F?r?n?n?za sinmi? k?t? yemek kokular?n? temizleyip yerine g?zel kokular b?raks?n diye sat?n ald???m?z o pahal? ?r?nler istedi?iniz gibi ferah bir koku b?rakm?yorsa, size daha pratik ve ucuz bir ?nerimiz var. Yemek yapmadan ?nce f?r?n?n?z?n ortas?na yar?s? sirke yar?s? su ile doldurulmu? bir tava koyun. F?r?n?n?z? birka? dakika i?in ?s?t?n. Daha sonra so?umaya b?rak?n. F?r?n?n?z umdu?unuzdan da g?zel kokacak.

Eskilerin y?ntemleri her zaman en iyi, en do?rudur. Bisk?vilerin ve kurabiyelerin taze kalmas? i?in, teneke bir kaba koyun ve yan?na bir avu? pirin? b?rak?n; bayatlama sorunu ortadan kalkacakt?r.

Elman?n faydalar? bitmez. Lahana yeme?i yapt?ktan sonra evinize sinen ve pencereleri a?san?z da ??karmay? ba?aramad???n?z lahana kokusundan kurtulmak art?k ?ok kolay. Bir elman?n kabu?unu soyup lahan?n pi?me suyuna ekleyin. Hem koku ?abucak yok olacak, hem de lahanan?n hazm? daha kolay olacak

_________________

Cahil bize dinsiz demiş sevgidir dinimiz bizim...!
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> P?f Noktas? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye