Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Forum Kuralları

 
Bu forum kilitlendi: mesaj gönderemez, cevap yazamaz ya da başlıkları değiştiremezsiniz   Bu başlık kilitlendi: mesajları değiştiremez ya da cevap yazamazsınız     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Forum Kurallar?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Sal Ksm 13, 2007 4:35 pm    Mesaj konusu: Forum Kurallar? Alıntıyla Cevap Gönder

Exclamation Forum Kurallar?


1 - Din, politika, ?rk??l?k, siyasi propoganda, hakaret anlam?nda, ahlaka ayk?r?, k?f?rl? yaz?lar yasakt?r. Her t?rl? dini yada siyasi istismar mesajlar? fark edildi?i yada y?neticilere bildirildi?i takdirde mesaj?n silinmesine m?teakip ?ye uyar?lmadan banlanacakt?r.

2 - ?yeler yeni bir Topic a?madan ?nce, o konu ?nceden a??lm??m?d?r diye kontrol etmeleri gerekir. Konu bulunmad???nda Forum'un arama ?zeli?i kullan?lan?r.

3 - Gereksiz topic a?mak, konuyla ilgisi olmayan, tek bir ?ahsa iletilmek ?zere a??lan Topic 'ler silinecektir.

4 - Board'da reklam yapmak ADMIN' in iznine ba?l?d?r.

5 - Mesaj yazarken b?y?k harf kullanmak karsidaki ?ahsa ba??rmak anlam?na gelece?i icin b?y?k harfler ile yazi yazmamaya ?zen g?steriniz.

6 - Almak istedi?iniz Nick 'ler ahlaka ayk?r? olmayacakt?r.

7 - Foruma kay?t olmak ve faaliyet g?stermek i?in belirlenmi? bir ya? s?n?r? olmamas? ile birlikte etik olarak 15 ve alt? ya? grubunun foruma ?ye olmas? ve faaliyet g?stermesi uygun bulunmamaktad?r. Tesbiti halinde ?ye uyar?l?r, yazmaya yada faaliyet g?stermeye devam etmesi halinde forumdan s?resiz uzakla?t?r?l?r.

8 - ?yelerin yaz? yazmad??? ,foruma herg?n girmedi?i gibi durumlarda baz? forum sitelerinin uygulad??? gibi ?YEL?KLER? S?L?NMEYECEKT?R. Hi? bir ?yemiz foruma yaz? yazmak ve siteyi s?k s?k ziyaret etmek zorunda b?rak?lmazlar.

9 - Admin ve Moderat?rler, yaz?lan yaz?n?n konuyla ilgili olmayan bir b?l?mde yaz?ld???na karar verirlerse yaz?y? uygun b?l?me aktar?r veya silerler. Bu nedenle itiraz t?r? yaz?lar?n da silinmesi, veya cevapland?r?lmas? y?neticinin yetkisindedir.

10 - Forum Y?netimi , ayn? ki?inin birden fazla Nick ile farkl? ki?ilermis gibi g?r?? belirtti?ini tespit etti?i durumunda, ki?inin t?m mesajlari silinecektir.

11 - Forum g?n?ll? ve amat?r kat?l?m anlay???yla bilgi ali?-veri?inde bulunulmasi amac?yla kurulmu?tur. Ama? d??? kullan?lmas? yasaktir. Tesbit edildi?i takdirde bu i?i yapan ?yenin ?yeli?i derhal silinecektir.

12 - Bununla birlikte, mp3-film-ve di?er fikir ve sanat eserlerine y?nelik , T.C. kanunlar?n?n su? sayd??? bu tip materyallerin yay?nlanmas?, linklerinin verilmesi konular? yasakt?r, forumda bununla iligili olarak ge?mi?te yaz?lm?? mesajlar editlenecek yenileri ile ilgili durumlarda ise g?revli arkada?lar ?yeyi uyaracak yada mesaj? silecektir.

13 - ?lke g?venli?ini tehlikeye sokacak ve T.C. Anayasas?n?n su? olarak nitelendirdi?i bilgi-belge-video-resim v.s. konular hakk?nda topic a?mak mesaj yazmak kesinlikle yasakt?r. Aksi durumunda topic / mesaj silinir ?ye yapm?? oldu?u harekete g?re uyar?l?r yada s?resiz olarak forumdan banlan?r.

14 - Forumda yaz?lan bir yaz? veya belgeyi ba?ka forumda yay?nlad??? g?r?len ?yeler , yazd?klar? yerde al?nt? oldu?unu belirtmezlerse bunun tesbiti halinde kesinlikle ?yelikleri silinecektir. Yine ayn? ?ekilde Forum d???ndan al?nan her bilgi birebir yada k?smen dahi olsa g?nderilen mesajlarda , mesaj?n ?st?ne yada alt?na kaynak belirtme zorunlulu?u vard?r.

15 - Forum i?inde veya forum taraf?ndan kaynak olarak g?sterilen linklerde bulunan dosya ve d?k?manlara ra?men kas?tl? olarak ba?ka foruma yada upload sitesine ??kar ama?l? hi? bir link kabul edilmez, d?zeltilir ve ?ye uyar?l?r.

16 - ?yelik isteyen hi? bir forum linki mesaj i?erisinde y?nlendirme amac? ta??yorsa kabul edilmeyecektir. ?ye uyar?lacak mesaj d?zenlenecektir. Ayr?ca imzas?nda di?er uydu forumlar?na verilen linkler kabul edilmeyecek tesbitinde silinecektir.

17 - Di?er forumlar, gruplar ve ki?iler aleyhindeki veya bunlar? hedef alan yaz?lar silinecek ve yazan ki?iler uyar?lmadan Forumdan Banlanacakt?r.

18 - Bu forumdaki ?yelerin hareketleri ve mesajlar? kendi sorumluluklar?ndad?r, ?ah?slar?n yazd?klar? yaz?lardan dolay? forumumuz hi?bir sorumluluk kabul etmez.

19 - Forum ?zerinden verilen ve lisans gerektiren programlara ait Key-Serial-Crack forumda a??k alanda verilemez. bu i?erikteki mesajlar silinecektir. Crack-Serial-Key ile ilgili bilgiler tamamiyle konumuz d???ndad?r. programlar sadece tan?t?m ama?l?, linkler de deneme s?r?mlerine ait verilebilir.

20 - ?mzalarda bulunan resim ebatlar? normal ?l??lerde olmas?, verilen linklerin ??kar ama?l? olmamas? ve punto boyutlar?n?n 2 yi ge?ememesi gerekmektedir. Aksi takdirde ?ye pm ile uyar?lacak imzas?n? kendisi d?zeltmezse admin taraf?ndan d?zenlenecektir.

21 - ??bu forum kurallar? forum y?netimi ile ?ye aras?nda yap?lm?? bir s?zle?medir. forum 'a giri? ve onu kullan?m hakk? tan?r. Burada ayr?ca belirtilmemi?se forum 'la bir anla?ma yap?lmam??sa, forum sadece sizin ticaret d???, bireysel kullan?m?n?z i?indir. forum i?bu s?zle?meyle ifade edilip kullan?c?ya tan?nanlar d???ndaki b?t?n haklar? elinde tutar. Kullan?c?lar forum'da sunulan materyali forum admininin yaz?l? izni olmaks?z?n hi?bir ?ekilde kopyalayamaz, yay?nlayamaz, de?i?tiremez, da??tamaz, ba?ka bir bilgisayara y?kleyemez, postalayamaz, iletemez ve bunun i?in ???nc? ki?ilere yard?m edemezler. forumdan bu ?ekilde materyal alanlar bunlar? hi?bir yerde kullanmayacaklar?n? ve 24 saat i?inde PC lerinden sileceklerini, sunulan yada herhangi bir ?yenin yay?nlad??? materyali herhangi bir ama?la forumdan almalar? yada yukar?da zikredilen maddelerde kullanmalar? halinde hi? bir surette delil olarak g?stermeyeceklerini kabul ve taahh?t ederler.


?ye forum a kayd?n? tamamlad?ktan sonra yada ?yelik istenmeyen yerler i?in yukar?daki zikredilen t?m maddeleri ve gerekti?inde yukar?daki maddelerin kanunlar ?n?nde ge?erli oldu?unu ve aksi davran??ta bulundu?unda su?lu oldu?unu ?imdiden beyan etti?ini kabul eder.

Sayg?lar?m?zla ,
Sistem Y?neticisi

_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Bu forum kilitlendi: mesaj gönderemez, cevap yazamaz ya da başlıkları değiştiremezsiniz   Bu başlık kilitlendi: mesajları değiştiremez ya da cevap yazamazsınız     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Forum Kurallar? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye