Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Cola İçme Mahveder!..

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARI



Kayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:05 pm    Mesaj konusu: Cola ??me Mahveder!.. Alıntıyla Cevap Gönder

Cola ??me Mahveder!..


Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.


Ac? ?eken ?ektirir-ak?ll? ol uslu dur
Cola’dan kurtulal?m-olu?turun sa?lam sur

Ac? ?eken sevinen-?mit duyan bir insan
Cola’y? g?r?r ise-s?rt?n? d?ner o can

Ac? tatt?r?r i?e-morarmas?n boncu?um
Bu size vasiyettir-Cola i?me ?ocu?um

Ac?lar? ?ektirir-ak?ll? ol uslu dur
Cola’y? g?r?r isen-o ?i?eyi yere vur

Ac?lar?n b?y???-kendi ac?lar?m?z
Cola’dan uzak dursun-baba bac?lar?m?z

Ac?ma duygusunu-i?inde duyup ya?a
Cola i?i karart?r-bakmaz g?z?nde ya?a

Ad ne olursa olsun-Cola i?me yavrucak
Elini kirletmesin-ald?n ise yere ?ak

Adalet g?ne? gibi-?s?t?r ayd?nlat?r
Cola denen o i?ki-ruhumuzu karart?r

Adalet kadar b?y?k-sihirli g??ler yoktur
O Cola i?ece?i-bilinsin borumboktur

Adalet mutluluktan-ancak sevgiden do?ar
Cola bug?n olmazsa-yar?n insan? bo?ar

Adalet m?lk?m?z?n-ilk ba?taki temeli
Cola’y? i?meyelim-yukar? kald?r eli

Adalet ve merhamet-insan?n ?zelli?i
Cola bilin yok eder-insanda g?zelli?i

Adaletle hareket-edenler ?a?a ko?ar
Cola i?erse insan-v?cut bu i?e ?a?ar

Adaletle i?leyen-o ?arklar kolay d?ner
Cola’y? i?en v?cut-??ren ?ok ?abuk s?ner

Adaletsiz y?netim-gen?leri zora sokar
Cola i?me evlad?m-i?ini fena yakar

Adaletsizliklere-kar?? sesini y?kselt
Cola’dan kurtulmal?-can ?eki?en cemiyet

Adaletten ayr?lan-bil yolunu ?a??r?r
Cola’y? i?en v?cut-bedenini a??r?r

Ad? d?nyadan kalks?n-Cola i?e kor sokar
Gard?n? alamadan-balyoz olur ve ?akar

A?a?s?zsa topraklar-sel topra?? g?t?r?r
Cola i?me ?ocu?um-o ?mr?n? bitirir

Ak de?il kara kara-Cola zehirli madde
Yan?na yakla?t?rma-canda k?salt?r vade

Ak?l ve d???nceye-daim verin ?nemi
Cola denen o z?kk?m-i?lere sokar nemi

Ak?ll? ol s?yleme-bir s?yle d???n seksen
Cola’dan kurtulmal? -ya tezden ya da erken

Ak?ll? tedbirlidir-hesap eder her i?i
Cola’y? yere d?ks?n-beyit okuyan ki?i

Akla dayanan millet-y?k?lamaz hep ya?ar
Sa?l?kl? olan nesil-bilin zorlu?u a?ar

Akl?n? iyi kullan -v?cudu harap etme
Cola’ y? t?keterek- sak?n ola tez bitme

Al?akg?n?ll? insan-kendisini methetmez
Cola i?erse insan-dertleri ?oktur bitmez

Aldatmayan biriyim -dilim ger?e?i s?yler
Cola’dan kurtulmal?-anne ?ocuk ve beyler

Aldatmay?n arkada?-Cola faydal? de?il
Do?ru olan s?zlerin-kar??s?nda gel e?il

Aleyhte yaz?yorum -Cola’ y? yeriyorum
M?cadelemi burdan -beyitle veriyorum

Al??kanl?k yapmay?n-Cola i?erse insan
?ok kolay t?kezlenir-dayanamaz buna can

Anlamadan bilmeden-asla konu?muyorum
Cola’y? i?er isen -k?t? olur o durum

Anlataca??m daim-ben sen biz siz onlar
S?z?m T?rk Milleti’ne-Cola i?mesin canlar

Anneler ve babalar-Cola i?erse ?ocuk
?leriye gidemez-?ok tez solar kuzucuk

Ara ara?t?r ve sor-do?rulu?a gel e?il
Cola ?ok zararl?d?r ger?ekleri n ‘olur bil

Arzunu ger?ekle?tir-Cola i?me bir daha
E?er dikkat etmezsen-may?nla dolar saha

Ay gibi g?ne? gibi-????? sa? ve ya?a
Cola zarar veriyor-hem sa?a hem de ba?a

Ayd?nlanmam?? millet-bilinsin k?t?r?md?r
Cola’y? i?er isen -o hayat?n d?r?md?r

Ayr?k otu olmay?n-b?lme hi? par?alama
Cola sebep oluyor -s?k?nt?ya ve gama

Az de?ildir zarar?-i?ti?in nedir s?yle
Herkes ?unu ??rensin-Cola’ysa artar ?ile

Az s?zle ?ok ?ey anlat-desinler hep efendi
Cola yere vuruyor-z?kk?m? i?en merdi

Bakar?m ileriye-?ocuk genci g?zlerim
Cola i?mesin diyor-bak???m ve g?zlerim

Bardak i?erisinde-ikram et suyu s?t?
Cola’y? i?er isen-durumun olur k?t?

Bar?? herkesin hakk?-sava? ise berbat ?ey
Cola bil k?r?kl?yor-?l?r anne ?ocuk bey

Ba?aklar?n u?lar? -havada tutar ba??
Cola i?en bir nesil-y?z?nde g?r?r ya??

Ba?ar?l? i?lere-giri? olu?tur birlik
Cola’dan kurtulursak-yurtta sa?lar?z dirlik

Ba?kalar?n? mutsuz-etmektedir o Cola
V?cudu harap eder-bakt?rmaz sa?a sola

Ba?kas?n? hor g?r?r-Cola yolu ?a??rt?r
?ocuk ile gen?leri-ters yollarda a??rt?r

Bedeni harap eder-Cola verdirir mola
Merdiven ??kamazs?n-gidemezsiniz yola

Benden sonra tufand?r-Cola’daki d???nce
Akl?n ba??na gelir -bir kez yere d???nce

Benli?ini kaybetme-Cola’ya vurun darbe
Hi? bo?una ?lmesin- anne ?ocuk ve bebe

Beter diyorum beter-Cola i?ki mi i?ki
Yetkili ve yetkisiz-g?stermeliyiz tepki

Beyitleri okursan-vatanda??m duy beni
Bug?n olmazsa yar?n-Cola bitirir seni

Bilgi artan hazine-b?l??elim canlarla
Ancak ?a?a gideriz sa?l?kl? insanlarla

Bilgi ve ilham bizde-k?kremeler ?a? a?ar
Cola’y? i?meyenler -bilin sa?l?kla ya?ar

Bilinsin epey b?y?k-Cola’n?n yapt?klar?
Anne baba evlad?-a?lat?r zar? zar?

Bir bilseniz neler var-Cola b?nyeyi yorar
Yan?ndan uzakla??n-i?me verin tez karar

Bir devlet adam?n?n-kalbi ba?ta olmal?
Cola’y? reddetmeli-?a?lar boyu kalmal?

Bir i?in sonucunu-hesap et zarar g?rme
O Cola’y? i?erek -toplumu sak?n germe

Bir ?eyi ??renmeden-bilemezsin ger?e?i
Su ile s?tle doldur-v?cut denene pete?i

Bir tarih bir destand?r-ge?mi? gelece?imiz
Cola’ n?n yok olmas?-bilinsin dile?imiz

Bir T?rk d?nyaya bedel-Atat?rk'?m?n s?z?
Cola’y? i?meyenler-a??k tutar o g?z?

Bir yan? dinlemeden-verilmez do?ru karar
Cola’ y? i?me evlat -b?nyeye verir zarar

Biz ?yle bir milletiz-tehlikelere dikkat
Cola’y? i?er isen -mosmor olur o surat

Bize bizden fayda var-v?cudu harap etme
O Cola’y? i?erek- tez g?nde ?abuk bitme

Bozmaz m? zannedersin-Cola bozar b?nyeyi
Zay?f an? g?zlerler-yere ?arpat k?nyeyi

Bula?mas?n eline-deme nerde bulay?m
Tesiri ?ok b?y?kt?r-Cola mahveder bay?m

B?nyeniz fayda g?rs?n-i?eceksen s?t ara
Anne ile babalar-Cola’ya verme para

B?t?n g?rev sizlerde- anne i?tirme Cola
Evlad? yakalarsa-?arpt?r?r sa?a sola

B?t?n g?zel canlar?-birbirinden ay?r?r
Cola i?me vatanda?-o v?cudu s?y?r?r

B?y?k s?z?n? dinle-v?cuda sokar pas?
Ya?ad???n m?ddet?e-Cola ?o?alt?r yas?

Cana faydas? yoktur-Cola zehri bir bela
SeslEnirim sizlere i?ecek misin h?l?

Cehaleti hemen ez-Cola i?mesin millet
E?er devam ederse -ortaya ??kar illet

Cola i?en g?n?ller-bilmelidir ger?e?i
Bilin h?srana u?rar -bo? kal?r o pete?i

Cola’y? elde tuttu-i?tim dedi bir ki?i
Biraz vakit ge?ince-tez b?rakt? o i?i

?ocuklar gen?ler duyun-Cola verir endi?e
Tutma elinle sak?n-yurttan kaybolsun ?i?e

?ocuklara gen?lere-Cola at?yor ?amar
Bilinsin ??renilsin-zarar? tomar tomar

De?er verilmemeli-Cola’y? i?me sak?n
??lerin sarpa gider -olamazs?n?z yak?n

Derdimi anlatamam-d??man?y?m Cola’n?n
Uyand?rmak g?revim-yarar? yok molan?n

Devaml? uyar?r?m-Cola yok eder teni
S?k?nt?ya d??meden-?u an hat?rla beni

Devaml? yazaca??m-i?meyin canlar Cola
Bir g?n yere d???r?r-olamazs?n kol kola

Do?ruyu s?yl?yorum-i?ilecek ?ey de?il
Zarar? sana bana-Cola k?t? bunu bil

El s?z?ne kanmay?n-koyma buzdolab?na
Evlad? zehirleme-Cola i?meyin ana

En ?nemli mesele-Cola’y? i?tirmemek
T?rk Milleti gerekir-toplu h?lde k?kremek

Erkek k?z? kollay?n-i?me Cola anne bey
Ger?ekten de i?ren?tir-elde tuttu?un o ?ey

Ger?e?i konu?mal?-Cola i?ti?in anda
Uzmanlar uyar?yor -huzur kalmaz insanda

Ger?ekleri s?ylerim-Cola’n?n yok yarar?
Vazge?enler diyorlar- insana ?ok zarar?

Getirme onu a?za-Cola i?i sararsa
Darbesi k?t? olur-bizi ?ld?r?r tasa

Getirme onu a?za-uygun olan?n? se?
Cola’y? yere d?k?p-s?t? i?ip ?ne ge?

G?rd??p?nde yere d?k-eve getirme sak?n
Faydas? yoktur bilin-Cola olamaz yak?n

G?rev anne babada-i?meyin onu onu
T?rkiye’de d?nyada-gelsin Cola’n?n sonu

G?nden g?ne art?yor-i?enler epey pi?man
Uzak durun ?i?eden-Cola yap?yor ?i?man

Hedeftedir neslimiz-Cola varsa dert a?ar
Ters a?a?? ?evirin-i?me zehiri sa?ar

Her g?n bir bardak daha-Cola yerine s?t?
L?k?r l?k?r i?elim-o an ?al??s?n ?t?

Her ?ey elinizdedir-Cola’ya darbe vurun
Markete girdi?inde-s?t var m? ?nce sorun

??eceksen su s?t i?-para verme bo? yere
Yerlere y?k?l?rs?n-Cola i?me ha bire

??indeki asidi-Cola kemik eritir
Ac?s? can? yakar-ortalara ??kar kir

??memeli bu toplum Cola yurtta mesele
Vatan?n s?n?r?nda- olu?turuyor ?ile

?lmi bir ger?ekliktir-Cola v?cudu yutar
Bilinsin ??renilsin-s?tse ayakta tutar

?nanmazsan bana sor-Cola ruhu soldurur
Ans?z?n yakalarsa- i?e zehir doldurur

?ncedir yaz?lar?-deme olmaz zarar?
?nsan?n v?cuduna-Cola’n?n yoktur k?r?

?nsan?n d?nyas?n?-Cola i?me karart?r
Ruh ile bedenleri -yorar bilin sarart?r

??i b?rak?r yar?-Cola sarart?r benzi
Beyitle uyar?r?m- buradan hepinizi

?yice d???nmeli-Cola i?en bir nesil
Hayat?n? mahveder- ac? ?eker b?t?n dil

?yice ??renmeli-Cola’n?n i?indeki
Pantolonu bo?alt?r-yok eder para ?eki

Kanmay?n tatl? s?ze-darbesi olur fena
A?layanlar? g?r?n-Cola k?y?yor cana

Kimselere g?sterme-o ?i?eden uzak dur
Zararlar? anlat?n-Cola ise yere vur

Nerde g?r?rsen ka??n-?evirme kapa??n?
Seni esir almas?n-Cola’dan koru can?

Onu hi? sevmiyorum -eritir gram gram
Kendime yeni geldim-Cola ile yok aram

Onun rengine kanma-Cola i?me ?ok ac?
V?cudu esir al?r-asla eksilmez sanc?

??renmedin mi h?l?-Cola zehirli madde
Onun i?in fark etmez -inan k?salt?r vade

??retmen s?ylemekte-Cola’y? i?en genci
K?sa bir s?re sonra-kaybolmakta direnci

Paralar? ?ok fazla-kanma sak?n rekl?ma
Do?u?tan itibaren -Cola sebebeptir gama

Rengine aldanmay?n-Cola kara ?ok kara
Eline al?r ise -ci?erde a?ar yara

Ruhumuz bedenimiz-Cola’dan dursun uzak
T?rk Milleti unutma -bize kurulu tuzak

Say?n milletvekili-uzakla?t?r gen?leri
Kanunlar? ??kart?n-Cola soldurur eri

Seslenirim sizlere-?ocuk gen?ler duy beni
Do?ruyu s?yl?yorum-Cola yok eder seni

Sesleni?im herkese-uzak durun Cola’dan
Yere vurursa onu-ho?nut olur Yaradan

Su ya da s?t? i?ir-?ocuk gen?leri dinle
Uzakla?t?r masadan-Cola i?me frenle

?airi iyi dinle-?ocuk gen?ler ve o?lum
V?cuttan at?lmal? -Cola denen o dolum

??hreti ?ok da k?t?-Cola yok eder benzi
Beyitleri yazar?m-uyar?yorum sizi

Tercihini s?tten yap-bardaktan yudumlama
Evlerde apartmanda-Cola sebeptir gama

Ters y?nlere yat?r?r-yol alm?yor bu gemi
?air size seslenir-Cola i?meyin emi

Uyarmak g?revimiz-i?erseniz hep Cola
S?k?nt?da kal?rs?n-ba?lara gelir bela

Uzmanlar ?yle s?yler-Cola k?t? i?ecek
Zilleri takamazs?n-i?me tutu?ur etek

?retenler ?retmi?-Cola’n?n i?indeki
Pantolonu bo?alt?r- yok eder para ?eki

Verdi?i zarar? g?r-sak?n Cola i?meyin
Altlara d???rerek -?ocuk genci bi?meyin

V?cuda ?elme atar-Cola derse bir ki?i
Bilin zarar? g?r?r-k?rd?r?r kafa di?i

V?cudun besin als?n-Cola yerine s?t?
L?k?r l?k?r i?mezsen durumlar olur k?t?

Yakla?t?rma yan?na-?u rengine iyi bak
Yak?nda duruyorsan-Cola’n?n yan?ndan kalk

Yaz?lan? g?rd?n m?-O zehirli bir ?i?e
??enlerde kalm?yor-Cola bozar kli?e

Yaz?s?n? okuyun-O Cola’n?n asidi
Yediden yetmi?e dek-karartmaktad?r vadi

Yetkilim duy sesimi-Cola’y? yurttan s?r?n
Sonsuza dek yok olsun-sat?lmas?n bu ?r?n

Yetkilim g?rev sizde-Cola’ya vurun darbe
Neslimiz bozulmakta -?lmesin ?ocuk bebe

Zarar? hepimize-Cola zehri ?ld?r?r
Bozuyor yap?m?z? -?ocuk genci soldurur

Zararl? bir davran??-Cola’ya verme para
Ya?ad???n m?ddet?e-s?t? i? d??me dara


Cola ??me Mahveder ?iir Kitab?ma Destekleyici Ar?yorum.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye