Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Alevilğin özü CEM

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Forum
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cmt Ksm 21, 2009 7:04 pm    Mesaj konusu: Alevil?in ?z? CEM Alıntıyla Cevap Gönder

Alevil?in ?z? CEM

Kelime anlam ile CEM, toplanmak birle?mek bir olmak, B?RLiK demektir. "Alevil?in kalbi cem?de atar. Alevil?in s?rr? cem?de yatar" Alevil?i b?t?n y?nleri ile anlamak cem?i anlamak, cem?i anlamak Alevil?i anlamakt?r. Cemde yap?lan her hareketin her s?z?n inan?sal, k?lt?rel, toplumsal derin anlamlar vard?r. Alevilgin b?t?n ?zelikleri cem?de toplanm??t?r, dolays? ile y?zlerce kitap konusu olan bu detaylara burada de?inmek olanaks?z bu nedenle cem konusuna y?zeysel olarak bir de?inelim.

Cem?in inan?sal kayna??, K?rklar Cemidir. ?zet olarak K?rklar Ceminde: Hz. Muhammed?in Tanr??y? ziyareti ve sonra 40?lar meclisi denilen bir toplantya kat?ld???ndan s?z edilmektedir. Muhammed toplant?ya girmek i?in kap?y? ?alar Peygamber oldu?unu s?yler fakat i?eriye al?nmaz, bir ka? defa dener sonra," bende fakir bir kulum sizden biriyim" deyince i?eri al?n?r. Yani bu meclise isteyen herkes giremez, oraya giren r?tbesini, mal?n m?lk?n? defterden silmesi gerekir, ve oraya girmek i?in g?n?lden istekli ve ?srarl? olmak gerekir.

Muhammed K?rklar Meclisine (CEM?NE) girice kim olduklar?n? ve kimin b?y?k (ba?) k???k oldu?unu sorar? Bize K?rklar derler, bizim k?????m?zde b?y???m?zde uludur cevab?n? al?r. Muhammed sayar bakar, kad?n erkek 39 ki?i, biriniz nerede der, - O d??ar?dad?r, g?revdedir derler. Muhammed isbat ister, birisi Hz. Ali?nin koluna bir b??ak vurur, hepsinden kan akar, bir damla pencereden i?eri d??er. Ali?nin kolu sar?l?r di?erlerinden d?k?len kan da durur. Burada ki mesaj, Cem?de kad?n, erkek herkesin e?it ve ayn? seviyede oldu?udur, birisinin ac?s? durunca hepsinin ac?s? durur.

Ortaya bir ?z?m tanesi getirilir, Muhammed?ten bunu k?rk ki?iye payla?t?rlmas? istenir. Muhammed zor durumda kal?r, Haktan yard?m gelir, ?z?m tanesi ezilip serbet edilir, buna k?rk ki?i ban?p, mest olup semaha kalkarlar. Burada verilen ?nemli mesaj yine e?itlik ve payla?makt?r, hakk?na d??ene raz? olmakt?r.

Semah d?nerken Muhammed?in ba?nda ki sar?k d??er ve 40 par?a olur, K?rklar bu par?alar bellerine balarlar. Muhammed pirlerini sorar, - Pirimiz Hz. Ali, rehberimiz Hz. Cebrail?dir, cevab?n? al?rlar. Muhammed Hz. Ali?nin yan?na gelir, Tanr? kat?na ??karken ?n?ne ??kan aslan?n a?z?na verip, ancak o zaman yoluna devam edebild?i, Peygamberlik y?z???n? Hz. Ali?nin parma??nda g?r?r.

Burada verilen mesaj: Sadece peygamberler de?il, olgun insanlar?n tar?n?n halifesi, onun el?isi, onun bir par?as? oldu?udur, g?kte aranan yerdedir d???ncesidir. Sonu?ta ortaya ??kan ve akla mant??a uyan ve g?n?lden her insan?n katlabilece?i sonu?: Tar? yeri g??? yaratm??sa da, onun el?isi, s?z sahibi, insand?r. ?nsanlarda d?nyadaki nimetleri (de?erleri) ortakla?a e?it?e payla??lmal?d?r. Bu CEM?in inan?sal temelini olu?turmaktad?r.

CEM?in Toplumsal temeli :Tarih boyu, fakir, eme?i ile ge?inen, ezilen, haks?zlklara urayan, yurtan yurda g?? etmek zorunda kalan insanlar, eski yeniyi bir birine katm?? , b?t?nle?mi?, kendine bir yol ?izmeye kalkm??. Ve bu olay Anadolu?da, T?rk, K?rt Arap, Azeri, M?sl?man Hiristiyan bir?ok inan? ve millet aras?nda olmu?. Tabiki bu insanlar da, bu bask? zul?me, zaman, zaman ba?kald?rm?? ve hakim g??lerce ezilmi?lerdir. Ama teslim olmam??lar, kendi inan?, k?lt?r ve toplumsal d?zenlerini kurmu?lar. Yapt?klar her i?, yasa, kanun d??? say?ld??? i?in, bunu gizli yapmak zorunda kalm??lar. ??te toplumsal a??dan CEM?i ezilen Anadolu insan?nn, bin bir yola ba?vurarak, bin bir ?i?ekten ?z alarak, kendi k?lt?r, inan? ve toplumsal ya?am deneyimlerinin ?renilip, ?retild?i, ya?an?l?p, ya?at?ld???, her y?n? ile bir g?zden ge?irild?i bir toplant?d?r. (genelkuruldur, kongredir)
CEM; bar??, ?zg?rl?k, e?itlik, ibadet ve sevgi yeridir.

Cem yarg? ve karar yeridir. Birlik ve dirli?in korunup serilendi?i yerdir. Cemde sunulan can, s?ynenen s?z, sergilenen ?zd?r. Hizmet ve sohbet muhabbet yeridir. Kul-k?le, efendi-beyin olmad?? e?it ve h?r canlar?n oldu?u yerdir. ?a?mas?n, yoldan d??mesin diye el ele verilen yerdir cem. Yol ta??, yol ku?una at?lmaz cemde. Af, ?efaat, r?za meydan?d?r cem. ?nsan a??lan?r, k?t?l?klerden kesilir, ?i? olan pi?er cemde. G?venin, sevenin yeri, bac?-karda??n meydan?d?r Cem. Saklar seni, cem erenleri, serini verir s?r?n? vermez. ?krar iman yeridir, ?l?? ve h?km?n yeridir. Edep ve erkan yeridir cem. Bir ulu divand?r meydan, Hak ad?na, halk ad?na Pir?indir ferman. Canlar?n mutlulu?u esast?r.

urallar sadece inanmak, tekrarlamak i?in de?il, uygulamak, bir ya?am bi?imine d?n??t?rmek i?indir. Temel kurallar korunur saklan?r, her ?eye k?lavuzdur ak?l. G?n? gelir korur kendini, gizlenir. G?n? gelir ???k, ?i?ek sa?ar aleme. Alemi her y?n? ile bilmeden, de?i?tirmek m?mk?n de?ildir. ?z degi?mez, ama don (?ekil g?r?n?) zamana geli?meye uyar de?i?ir zenginle?ir. Cemde d?nya ileri g?r?l?r, halk senden raz? ise, HAK?ta raz?d?r. Cennet, cehennem Cem?dedir. Nur ku?akl?n?n yerine, k?l ku?akl? soru sual yapmakta, cem erenleri ile karar verilmektedir. Bu yolda yolcu olan kendini kan?tlamal?, ceme girmeye lay?k olmald?r. Cemde can ile cem?t dengesi kurulur. Mala, g?zelli?e, hat?ra, zora yer yoktur meydanda. Biri k?rk, k?rk? bir olur canlar Cem?de...


CEM ve 12. Hizmet

Cem?de Pir, (M?rit, Dede, Baba) Hem m?lk?n hem g?n?llerin sultanidir, Hak Muhammet Ali Postunda oturur, Cemi y?netir.. Cemden ?nce Pir, Rehberle(yardmcý yol g?sterici ile) beraber, bir "danisik toplantisi" yapilir. þakinlar d?k?nler belirlenir, darginlar baristirilir, bor?lar ?denir. Hak belli olur, sorusu yaplacaklar se?ilir. Haberci, peyik haber verir, 12 hizmet sahipleri belirlenir. iznik?i temizlikten sorumludur, hem cem evinin, hem g?n?llerin temizliginde, Cemevi hazirlanir, canlar davet edilir.

Layik olan ge?er esikten. Bek?i bekler kapiyi disariyi, i?eriyi. Canlar, canin teslim eder ona, su uyur d?man uyumaz, gelip bir edepsiz muhabbeti bozar. iman kuzu, þeytan kurt, akil bek?idir. Bek?i olmazsa kurt kuzuyu ne eder. Cemde elinde asas ile G?zc?d?zen ve s?k?neti salar. G?zc?n?n elindeki "?sa" edepli durana, dogru s?ze, g?z, kulak , g?n?l verene degmez. ?eraci, delili uyandirir, cem evi bilim ve sevigi nuruyla aydinlanir. Rehber talibi (yola girmek isteyen canlari) getirir Pir?in ve canlarin huzuruna. Talip el alir, dil alir, ?z bulur meydanda. Klavuzsuz kuþ u?maz, rehber yolcunun klavuzudur. Hz. Ali Postunda oturur.

Talip olan can dardadir. Boynunda tisent bagli, Enel-Hak dedigi i?in asilan; bas egilmis eller yanda, Halaci MANSUR?un daridir bu. Ve diz ?st? oturur talip, Nesimi darina, inanci i?in derisi y?z?len Seyit Nesimi gibi, kendi derisi, post olur kendine. Ve talip karninda han?er, eleri g?s?nde, g?vde egilmiþ yere, Fazli darindadir. Ve talibin ayakta, ayaklar m?h?rl?d?r. Hz. H?seyin gibi, kanayan yarasin g?stermemek i?in kapatir, sol ayak basparmagini, sag ayak basparmagi ile. Ve b?yle ikrar (s?z) verir talip. Pirin sesi kulanda iniler, "gelme, gelme, d?nme d?nme, g?rd?g?n? ?rt, g?rmediðini s?yleme, eline beline diline sahip ol.

Ol s?z verme, ?l s?z?nden d?nme. "Seni senden aldik sana geri verdik, kendine sahip ol. ikrarin kadim olsun. Kendini bilen Hak da bilir, yalin ayak, bas, a?ik, semaha kalkar Semahci canlar. Kendinde kendini bulmak i?in, Enel-Hak olmak i?in, y?r?rler ger?ege doru, pervane olup u?arlar, turnalar gibi, kendinden kendine, g?n?lden g?n?le. Ve yanktir sazin namesi Zakir (ozan) elinde. G?n?lere coku verir, dile hikmet verir. Zakire imam Cafer ilmi s?yletir, telli kuran (saz). Zakir s?z?n atesi, telin alevi ile piirir ?ig canlari. Siper olur, haber olur, dil olur, g?n?l olur, Hak olur, halk olur, soran olur, veli olur, saz Zakirin elinde. S?yler Hak-Muhammet-Ali?den, Sah Hatayi?den Pir Sultan?dan, yigitlerden, Kerbeladan, imamlardan, d?nden bu g?nden, insandan insana.

12 Hizmet ehli ?agrilir meydana. Hizmet kusagi balanir bellerine. ?z?m tanesi gelir dem olur, pir elinden i?en mihmam olur. Nefsini yenen ona h?km edendir. Halk ile iyi olan hak ile iyi olandir. D?rt kapi selam verilir; seriat, tarikat, marifet, hakikat nedir bilesin, yol isiz degildir, her kapnin sualini verip, ancak ?yle ge?ersin. Y?reklerde ateþ s?nmez ki, Yezit bir sembold?r, zalimler unutulmaz ki. Kerbela ??l?nde Saki su ile sehitlere varmaz ki. Sivas beleda da ayni, yanar canlar ateþ duman, kan i?inde susuz. Sakka suyu þah H?seyin askinadir, i?ene, g??ene rahmettir, yere bereket, y?reklere sefkattir, o zemzemdir, m?minin derdine dermandir. Sofra Halil ibrahim sofrasi, lokma herkesin lokmasi. Elimde yoktur terazi, canlar hakkina oldumu razi diye sorulur.

Destursuz lokma yiyene, kurban kestirilir ?b?r cemde, bu da sofranin cilvesidir. Kurban?a Kurbanciya, sofraya, sofraciya, ?alisip kazanana, pisirene, getirip g?t?rene g?lbang (dua) okunur. M?sayip olur (yol kardesi) evli canlar cemde, sonsuza dek. ?stlerine kefen ?rt?l?r, bu 4 can b?ylece, ?lmeden ?l?rler, ?lmez olurlar. Ve eslerinden gayri herseyleri ortaktir, sevabida g?nahida, bir birinden sorumludurlar, topluma karsi. Ferras-in meydana ?aldigi s?p?rke ile hem meydani hem g?n?lleri temizler, k?t?l?klerden pisliklerden. Aci izdirapta vardir cemde."Bizde hata, sizler ata." "G?n?l kalsin, yol kalmasin" "Gelin canlar bir olalim." Kisa ??p?n hakkini, uzun ??pten alalim. Yoldan d?þenin yeri d?sk?nler meydandýr. "Izdirap bir bedenin, yara t?m g?n?llerindir". Su?luyu bagislamak, ancak mazlumun hakkdir. Bazen olur bir can ge?sede hakkndan, yol ge?mez, bu da kamu hakdir, cem erenleri sorar hesabi, keser cezayi. Herkes i?in aci olsa da, sitemi Z?lf?kar d?þk?ne degecek, hak yerini bulacak. Mala, cana, þana, g?zelige, g?venme, nefsini, dizgin tut, yoksa sorar erenler. Sen mi ulusun, yolmu ulu.?.. Elbete yol ulu... ?yleyse. Hele bir yol Cem?e varalim. Hakli haksizi, sevgiyi, dostlugu orda g?relim. Bilelim, birleselim, diyelim s?yleþelim. "sevelim sevilelim".

Gelin canlar bir olalim. CEM olalim..
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cmt Ksm 21, 2009 7:05 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

CEM’DE ON ?K? H?ZMET SAH?PLER?


1. DEDE (Secem’de denilir. Cemi y?netir. Sorunlar? ??zer toplumu ayd?nlat?r e?itir. Hizmet sahibi, Hz Muhammed, Hz Ali, Hac? Bekta? Veli dir.)

2. REHBER (G?rg?s? yap?lacaklara ve ceme kat?lanlara yard?mc? olur. Hizmet sahibi, Hz Ali dir)

3. G?ZC? (Cemde d?zeni ve s?kuneti sa?lar. Hizmet sahibi, G?zc? Er Mustafa, Karaca Ahmed dir)

4. ?ERA?CI (?era??n yak?lmas? meydan?n ayd?nlat?lmas? ile g?revlidir. Hizmet sahibi, Cabir-?l Ensari, Hadi Ekber)

5. ZAK?R (Deyi?, duaz, mira?lama s?yler. Saz ?alar. Hizmet sahibi, Bilal? Habe?, Abd?ssamet, Yedi Ulu Ozan ?mam Bak?r, ?mam Cafer.)

6. FERRA? (S?b?rke- Car ?alar. Gerekirse Rehbere yard?m eder. Hizmet sahibi, Selman Farisi, Selman? Piripak)

7. SAKKA ( ?briktar El y?kanmas? ve sakka suyu da??t?r. Hizmet sahibi, Hz H?seyin, Gulam Kamber, Salmani Pak)

8. SOFRACI ( Kurbanc?, kurban ve yemek i?lerine bakar. Hizmet sahibi, Muhammed Ensari, Hz ?brahim, Kamber,
Kasap C?mert)

9. PERVANE ( Semah?? semah yapanlar. Hizmet sahibi, Abuzer Gaffari, Hz Fat?ma d?r. )

10. PEY?K ( Cemi kom?ulara haber verir. Hizmet sahibi, Amr? Eyyar, Cebrail Musaffa d?r.)

11. ?ZN?K?? (Cem evinin temizli?ine bakar. Hizmet sahibi, H?zeymet?l Ensari dir.)

12. BEK?? (Kap?c?, Cem’in ve cem evine gelenlerin g?venli?ini sa?lar. Hizmet sahibi, Hz Hasan, Hz H?seyin dir.)
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Forum Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye