Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Alevilikte Kadın ( Abbas Tan )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cmt Ksm 21, 2009 11:04 pm    Mesaj konusu: Alevilikte Kad?n ( Abbas Tan ) Alıntıyla Cevap Gönder

Alevilikte Kad?n


Abbas Tan

Toplumda kad?n erkek ayr?m? yap?lmas? kadar basit bir tart??ma i?erisine girmek Aleviler a??s?ndan son derece anlams?z ve yersizdir.

Alevilerde kad?na verilen ?nem erkeklerden farkl? de?ilken g?n?m?zde bu fark a??lm?? olsa da di?er inan? ve k?lt?rlerden olduk?a farkl?d?r.

Aleviler Semah?n K?rklar Semah? oldu?unu iddia ederler, kaynaklar k?rklar?n i?erisinde kad?n?n oldu?unu s?ylemektedir. S?z? edilen kad?n Hz.Fatimedir. Ba?ka kad?nlar?nda oldu?u cemlerde oniki hizmet sahiplerinden s?p?rgecinin gulbang?nda ,?? bac?yd?k Gurufu Naci idik k?rklar ceminde s?p?rgeciydik diye okumaktad?r. Demek ki k?rklar meclisinde kad?n-erkek birliktelerdi.

Baz? kaynaklar k?rklar?n i?erisinde on yedi kad?n?n oldu?unu s?ylerlerken,baz?lar?da yirmi ?? kad?n?n oldu?u iddias?ndad?rlar. Her hangisi olursa olsun burada bir ger?ek ortaya ??kmaktad?r. oda Anadolu Alevilerinin inan? ve ibadetlerinin temelini olu?turan Cem ve Semahlarda Kad?n-Erkek e?itli?inin olmas? yada i?birli?i halinde olmalar?.

Buradan hareketle Anadolu Alevili?inde Kad?n-Erkek e?it ?ekilde semah d?nerler. Di?er taraftan ?slamda olay olduk?a farkl?.Sunni ?slam her zaman kad?n? erkekten ayr? tutmu?,hi? bir yerde yan yana getirmemi?tir. ?badette de b?yle olmu?tur.

Namazda dahi erkekle kad?n yan yana namaz k?lamazlar. Camide dahi yerleri ayr?d?r.

Mevlevilikte Semah vard?r ama Mevlevi semah?nda kad?n yoktur.

?ii Alevilerinde de kad?n yoktur. ?alg? yoktur. Mevlevi semah?nda ?alg? var ama kad?n yoktur. benzerli?i ?alg?n?n olmas?d?r.

?amanizm de var olan Kad?n - Erkek i?i?eli?inde yine bir fark vard?r.

?amanlarda Kara Kaml? ?amanlar, Ak kaml? ?amanlar vard?r. Giyim ku?am fark? olan Kaml?larda T?renlerde mavi renk giyen mistik bir karekter ta??yan Karakaml? ?amanlara kar??,Sade ve g?steri?siz beyaz renk giyen ?amanlara Akkaml? ?amanlar deniyor.

Kad?nlar temiz say?lmad?klar?ndan ( Adet g?rd?kleri i?in) sadece Kara ?aman olabilmektedirler ve Kara ?amanlar g?k ruhlar? ad?na d?zenlenen t?renlere hi?bir zaman kat?lamazlar.

Bundanda anla??l?yor ki ?amanlarda da tam olarak kad?n erkek e?itli?i yoktur.

Yunanistan da Kutsal Da? (Agios Oros ) H?ristiyan Ortodokslu?unun en ?nemli merkezidir.

Bu kutsal da?a Kad?nlar giremiyor hem de g?n?m?zde bu ya?anmaktad?r. Geli?mi? toplumlar?n ?n?nde kabul edilen ve insan haklar?n?n en hararetli savunuculu?unu yapan H?ristiyan toplumu dahi Kad?n - Erkek e?itli?i konusunda Alevilerin ?ok gerisinde kalm??lard?r denirse haks?zl?k etmi? olmay?z.

Kud?ste ?branilerce kutsal say?lan A?lama duvar?nda kad?n ve erkekler birlikte dua ederler ama A?lama duvar?n?n yan?ndaki Sinagoga kad?nlar giremezler ve sadece erkekler girer ve dua ederler,halbuki Sinagogun i?erisinde de d??ar?dakinden farkl? bir ibadet yapm?yorlar ama onlar?n inan? ve k?lt?rleri b?yle emrediyor.


Yine di?er toplumlara bak?ld???nda Alevilerde oldu?u gibi b?yle bir uygulamaya rastlamak m?mk?n de?il. Sadece Anadolu’da ya?ayan ve Anadolu Alevili?inden uzakla?an veya asimile olan Y?r?kler,Av?arlar ve ?epniler ..gibi baz? Asya k?kenli toplumlar?nda semaha yak?n halay ve horanlar vard?r.

Sayd???m bu toplumda halaylarda Kad?n-Erkek el ele tutu?arak ?alg?l? m?zik e?li?inde oynarlar ama bunu hi?bir inan? ve uygulamalar? ile ba?da?t?rmak m?mk?n de?ildir.

Ba?kurt T?rklerinde her y?l May?s ay?nda sadece kad?nlar?n kat?ld??? bir t?ren d?zenlenirdi,bunlara en k???k erkek ?ocuklar dahi al?nmazd?. (A.?nan,?amanizm.S.97)

Hunlar da benzeri uygulama vard?r. ama hi?biri Anadolu Alevili?indeki semaha benzemez. ??nk? Anadolu Alevilerinin semah?nda ilahilik var. Bundanda anla??l?yor ki Semah,Anadolu Alevilerine has ibadetin bir par?as?d?r. ?smet Zeki Eyubo?lu nun dedi?i gibi.

Kad?n-Erkek-Ezgi-?alg?-Raks be?lisinden kurulu, kutsal bir t?reni Alevilerin d???nda hi? bir toplumda bulamazs?n?z. Geli?mi? ?lkelerdeki kad?nl? erkekli dansl? ve diskolardaki ?zellikle gen?lerin kad?nl? erkekli e?lenmelerinin hi?bir ?ekilde inan?sal y?n? olmad???ndan mukayese dahi edilemez.

Sunni ?slamiyetin i?erisinde m?zi?in ?alg?n?n ve ezginin yeri yoktur. Hatta Kuran okunurken ezgi m?zi?ine yak?n bir ?ekilde okumak dahi su? say?lmaktad?r.

B?t?n bu ?rnekler g?steriyor ki Alevilerdeki Kad?n erkek e?itli?inin bir?ok inan?ta olmad???d?r,ancak g?n?m?z Alevili?inde kad?na verilen ?nem yeterli mi derseniz ger?ekten yetersiz ama di?erlerini g?re birka? ad?m ?ndeyiz.

Abbas Tan
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye