Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Alevilerde Sayılar, Renkler ve Kokular

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Gülen YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 67
Konum: İstanbul

MesajTarih: Çrş Ksm 14, 2007 1:01 pm    Mesaj konusu: Alevilerde Say?lar, Renkler ve Kokular Alıntıyla Cevap Gönder

Alevilerde Say?lar, Renkler ve Kokular

B?R: Yarat?c?, ya?at?c? olan Allah't?r, tektir. Vahdetin (birlik) sembol?d?r. “S?z bir, Allah bir, yol bir” denir.

??: a) ??lemedeki Allah, Muhammet, Ali.

b) Bekta?i terbiyesindeki, “eline, diline, beline” form?l?.

c) M?rit-Rehber-M?r?it: (?stekli, yol g?sterici, ayd?nlat?c?.)

D?RT: a) D?rt kap?: ?eriat-tarikat-marifet-hakikat.

b)D?rt unsur: Toprak-Su-Ate?-Hava.

c) D?rt melek, D?rt Resul, D?rt Kitap...

BE?: Pen?e-i ?l-i aba: Ehlibeyt... Bir elin be? parma??. Bu, Arap yaz?s?yla Allah bi?imindedir. (Asl?, Pen?-i ?l-i Aba'd?r.)

YED?: a) ?mam Ali'de bulunan ?st?n ?zelliklerin say?s?. Hz. Muhammet,
Hz. Ali'ye, “Ya Ali! Sende bulunan yedi s?fat, ba?kas?nda bulunamaz. Kimse sana ahrette, 'Bizde de bu s?fat vard?' diyemez.” buyurmu?tur.

b) Gaip erenlerden en ?nemli 7 ki?i.

c) G?kku?a??. Fatma Ana ku?a?? diye an?l?r, yedi renkli.

SEK?Z: Cennet'in sekiz kap?s? vard?r, sekiz derece ?zerindedir, sekiz ad? vard?r.

ON ?K?: Bu say?ya alt?n zincir de denilir.

a)Yolun alt?n zinciri olan On ?ki ?mam'? g?sterir.

b) Alevi tac? (k?lah?) On ?ki terklidir (dilimli). Tac?n tepesinde hakikat noktas?nda (g?l veya m?h?r denen yuvarlak) toplanmas?, Allah'?n birli?ine i?aret say?l?r.

c) Nasip alan?n on iki huyu a??k, on iki huyu kapal? gerek.

d) Aylar on iki, bur?lar on ikidir.

ON D?RT: a) On D?rt Masumupak (Bunlar Oniki ?mam'?n k???k ya?ta zehirlenerek veya katledilerek ?ehit edilen yavrular?d?r).

b) Kuran-? Kerim'in on d?rt k?raat (okunu?u) tarz ve usul? vard?r.

ON YED?: Hz. Ali, o?ullar?ndan on yedisine kemer ba?lam??t?r. Ayr?ca on yedi sava??? daha vard?r ki, bunlara da kemer ku?at?lm??t?r. Bunlara 17 Kemerbest'ler derler.

KIRK: K?rklar Meclisi'nde ge?er. Bunlar, yery?z?nde her zaman var oldu?una inan?lan ulu ki?ilerdir.

RENKLER: Aleviler; beyaz rengi Hz. Muhammet'e, al rengi Hz. Ali'ye, siyah? Hz. Fat?ma'ya, a??k ye?il ve sar?y? Hz. Hasan'a, a??k k?rm?z?, pembe ve ye?ili Hz. H?seyin'e ba?larlar. Hz. Muhammet cuma g?nleri ye?il, sava?ta siyah, ?teki g?nler beyaz sar?k ta??rm??. Hz. Ali, sava?ta k?rm?z?, bunun d???nda beyaz imame sararm??.
Koyu sar? renk de, Fat?ma Ana rengidir. Sar?, k?z sembol? olarak kullan?l?r.
Aleviler, mavi rengi sevmezler; bu rengi, melun Muaviye ve Yezit kullan?rm?? diye inan?rlar.

Kokular:
G?l kokusu, Hz. H?seyin'e, ?ebboy Hac? Bekta? Veli'ye, ?e?itli g?zel kokular da Hz. Muhammet'e, Hz. Ali'ye ba?lan?r...
2002 Y?l? Ekleri Kaynak?as?
Abdullah B. Saba Masal?, Murtaza’l Askeri, 1974, ?ev: Abdulbaki G?lp?narl?.
Allah ?nsanlardan Ne ?stiyor, ?inasi Ko?, 1988.
Allah ve Ehlibeyt’in Tan?m?, Aleviler, Nusayriler ?iiler Kimlerdir, ?erafettin Serin, 1995.
Alevi Bekta?i Kimli?i –Sosyoantropolojik Ara?t?rma– Prof. Dr. Orhan T?rkdo?an, Tima? Yay?nlar?, 1995.
Alisiz Alevilik, Faik Bulut, Doruk Yay?nlar?, 1997
Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerle?mesi, Nejat Birdo?an, Alev Yay?nlar?, 1992.
Arap Alevilerinin Tarihi ‘Nusayriler’, Muhammed Emin Galib Et-Tavil, ?iviyaz?lar? Yay?n?, 2000, ?ev: ?smail ?zdemir.
Ba?lang??tan G?n?m?ze Dinler Tarihi, Prof. Dr. Ekrem Sar?k??o?lu, 2000.
Bekta?ilik ve Edebiyat?, Besim Atalay, Ant Yay?nlar?, 1994, ?ev: Vedat Atilla.
Bekta?ilik Tarihi, John Kingsley Birge, Ant Yay?nlar?, 1991, ?ev: Reha ?amuro?lu
Buyruk, Haz?rlayan: Fuat Bozkurt, 1982.
B?y?k ?slam Tarihi (el-Bidaye ve’n-Nihaye), ?bn Kesir, ?a?r? Yay?nlar?, 1994, ?ev: Mehmet Keskin.
El M?racaat (?iilik, S?nnilik ?zerine) Mektuplar, Abd?lh?seyin ?eref?ddin el-Musevi, Velayet Yay?nc?l?k, ?ev: Sabahattin Sonay.
Emevi Ha?imi ?li?kileri, Do?. Dr. ?brahim Sar??am, T?rkiye Diyanet Vakf? Yay?nlar?, 1997.
Erdebilli ?eyh Safi ve Buyru?u, Mehmet Yaman, 1994.
Eski T?rk Dini (G?k Tanr? ?nanc?) ve ALEV?L?K BEKTA??L?K, Prof. Dr. Mehmet Er?z, T?rk D?nyas? Ara?t?rmalar? Vakf? Yay?n?, 1992.
Hilafet Ordusunun Menk?beleri ve T?rklerin Faziletleri, El Cahiz, T?rk K?lt?r?n? Ara?t?rma Enstit?s? Yay?n?, 1967, ?ev: Ramazan ?e?en.
Hilafet ve ?mmet?ilik Sorunu, Mehmet Emin Bozarslan, Ant Yay?nlar?, 1969.
Mezhepler Aras?ndaki Farklar, Ebu Mansur Abdulkaahir el-Ba?dadi, T?rkiye Diyanet Vakf? Yay?n?, 1991, ?ev: Prof. Dr. Ehem Ruhi F??lal?.
Milletler ve H?k?mdarlar Tarihi, Taberi, MEB Yay?nlar?, ?ev: Zakir Kadiri Urgan-Ahmet Temir, 4. ve 5. ciltler.
?rnek ?slam Kad?n? Hz. Fat?ma, Ayetullah ?brahim Emini, Kum, 1992, ?ev: Fahreddin Altan-Seyyid Secced Huseyni.
?eyh Safi Buyru?u ve Rumeli Baba?an (Bekta?i) Erkanlar?, Hakk? Sayg?, 1996.
Tarihi ve K?lt?rel Boyutlar?yla T?rkiye’de Aleviler Bekta?iler Nusayriler, ?slami ?limler Ara?t?rma Vakf?, Tart??mal? ?lmi Toplant?lar Dizisi, 1999.
T?rk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Prof. Dr. Osman Turan, Nak??lar Yay?nevi, 1979.
Uyur ?dik Uyard?lar, Alevilik Bekta?ilik Ara?t?rmalar?, ?rene Melikoff, Cem Yay?nevi, 1993, ?ev: Turan Alptekin.
Virani (Hayat? ve Eserleri, M. Halid Bayr?, ?stanbul Maarif Kitaphanesi, 1959.


Kaynak?a
1- Alevi Bekta?i Nefesleri, Abd?lbaki G?lp?narl?, Remzi Kitabevi.
2- Alevilik, Prof. Fuat Bozkurt, Sabah Gazetesi’ndeki dizi.
3- Alevilik-Bekta?ilik ve Edebiyat?, Atilla ?zk?r?ml?, Cem Yay?nevi.
4- Alevilik Nedir, Mehmet K?rk?nc?, Cihan Yay?nlar? (Alevili?e d??man birisinin eseridir.)
5- Alevilik Olay?, Cemal ?ener, Y?n Yay?nlar?.
6- Alevilerde Semah, ?lhan Cem Arseven, Ekin Yay?nlar?.
7- Alevilik-S?nnilik-?slam D???ncesi, ?smet Zeki Eyubo?lu, Der Yay?nevi.
8- Babailer ?syan?, Ahmet Ya?ar Ocak, Derg?h Yay?nlar?.
9- Bekta?ili?in ?? y?z?, 2 cilt Tevfik Oytan, Maarif K?t?phanesi.
10- Bekta?ilik, Alevilik Nedir, Bedri Noyan (2. bask?)
11- Bekta?i, K?z?lba?, Alevi ?airleri ve Nefesleri, Saadettin N?zhet Ergun, Maarif K?t?phanesi.
12- Bekta?i ?airleri ve Nefesleri, S.N. Ergun, Maarif K?t?phanesi.
13- Bilinmeyen Ger?ekler -Erk?nname ve G?n?l Yolu- Ramazan Balkan, Bay Ajans.
14- Buyruk -?mam Cafer Buyru?u- Ayy?ld?z Yay?nevi.
15- B?t?n Y?nleriyle Hac? Bekta? Veli, ?smet Zeki Eyubo?lu, ?zg?r Yay?n Da??t?m.
16- Divan-? Hikmet’ten Se?meler, Haz: Prof. Dr. Kemal Eraslan, K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Yay?nlar?.
17- Ehlibeyt Davas?, Prof. 1400, G?lbay Yay?nc?l?k ve Organizasyon.
18- Ger?ek ?slam Dini, ?inasi Ko?, 3 cilt, 1989.
19- G?ldeste -Nefesler-Ezgiler-Notalar- Turgut Koca, Zeki Onaran.
20- G?lzar-? Hasaneyn, Fazlullah Rahimi, Can Yay?nevi.
21- Hac?Bekta? Veli Velayetnamesi -?lk Velayetname- Der: Do?. Dr. Bedri Noyan.
22- Halk ?iirinde Ba?kald?r?, R?za Zelyut, Sosyal Yay?nlar.
23- Halk ?iirinde Ger?ek?ilik, R?za Zelyut, Ayko Yay?nlar?.
24- Hz. Ali Divan?, Terc?me ve ?erh: M?skatimzade S?leyman Sadettin, Ana Yay?nc?l?k.
25- Her Y?n?yle H?nk?r Hac? Bekta?-i Veli ve En Yeni Eseri ?erh-i Besmele, R??t? ?arda?.
26- H?nk?r Hac? Bekta? Veli ve Alevi-Bekta?i Yolu, Av. Celalettin Ulusoy.
27- ?lk M?sl?man T?rk Devletleri, M. ?a?atay Ulu?ay, Milli E?itim Bakanl??? Yay?nlar?ndan.
28- ?mam Cafer Buyruklar?, Ahmet Sabiri Hemedani, Ne?riyat Yurdu Yay?nlar?.
29- ?slam Felsefesi, Hilmi Ziya ?lken, ?lken Yay?nlar?.
30- ?slam Felsefesi Tarihi, Henry Corbin, ?leti?im Yay?nlar?.
31- ?slam Medeniyeti Tarihi, W. Barthold, (Ek ve a??klamalar: Prof. Fuat K?pr?l?), Diyanet ??leri Ba?kanl??? Yay?nlar?.
32- ?slami T?rk Edebiyat?, Dr. Necla Pekolcay, Ca?alo?lu Yay?nevi.
33- Kuran-? Kerim ve T?rk?e Anlam?, Diyanet ??leri Ba?kanl??? Yay?n?.
34- Kurtulu? Sava??nda Alevi-Bekta?iler, Baki ?z, Can Yay?nevi.
35- Makalat, Hac? Bekta? Veli, Haz?rlayan: Prof. Dr. Esad Co?an, Seha Yay?nevi.
36- Menak?b?l Kudsiyye fi Menas?b?l ?nsiyye, Elvan ?elebi, Haz: ?smail Er?nsal, Ahmet Ya?ar Ocak, ?stanbul ?niversitesi Edebiyat Fak?ltesi Yay?nlar?.
37- Nehc?l Belaga, Hz. Ali, Haz: Abd?lbaki G?lp?narl?, Ne?riyat Yurdu Yay?nlar?.
38- Okunacak En B?y?k Kitap ?nsand?r, Tarihte ve G?n?m?zde Alevilik, R. Y?r?ko?lu, Alev Yay?nlar?.
39- Osmanl? Devrinde Raf?zilik ve Bekta?ilik, Ahmed Refik, Ahmet Halit Kitabevi.
40- Osmanl?’da Kar?? D???nce ve ?dam Edilenler, R?za Zelyut, Alan Yay?nc?l?k.
41- Pir Sultan Abdallar, ?brahim Aslano?lu, Erman Yay?nevi.
42- Safevilerin K?kenine Dair, Mirza Abbasl?.
43- Safevi Devletinin Kurulu?u, Faruk S?mer, T?rk Tarih Kurumu Yay?nlar?.
44- ?eriat ve Kad?n, Prof. ?lhan Arsel, Kaynak Yay?nlar?.
45- ?eyh?lislam Ebussuund Efendi Fetvalar? I????nda 16. As?r T?rk Hayat?, Hz: M. Ertu?rul D?zda?, Enderun Kitabevi.
46- Tam Hakiki H?sniyye, Haz: Hasan Ayy?ld?z, Ayy?ld?z Yay?nevi.
47- Tam veHakiki ?mam Cafer-i Sad?k Buyru?u, Heyet taraf?ndan haz?rlanm??t?r, Mizah Yay?nc?l?k.
48- Tarihi BoyuncaBekta?ilik, Do?. Dr. Ya?ar Nuri ?zt?rk, Yeni Boyut Yay?nevi.
49- Tarih Boyunca ?slam Mezhepleri ve ?iilik, Abd?lbaki G?lp?narl?, Der Yay?nlar?.
50- Tarihte ve Bug?n ?amanizm (Materyaller ve Ara?t?rmalar), Abd?lkadir?nan, T?rk Tarih Kurumu Yay?n?.
51- Tezkiret?l Evliya, Ferid?ddin Attar, Haz: Yard. Do? Dr Orhan Yavuz, K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Yay?nlar?.
52- T?rk Ebediyat?nda ?lk Mutasavv?flar, Fuad K?pr?l?, Diyanet ??leri Ba?kanl??? Yay?nlar?.
53- T?rkHalk Hareketleri ve Devrimler, ?etin Yetkin, May Yay?nlar?.
54- T?rklerde Dini Resimler, Malik Aksel, Elif Kitabevi.
55- Vilayetname, Haz: Abd?lbaki G?lp?narl?, ?nk?lap Kitabevi.
56- Yedi Ulular, Celalettin Ulusoy.
57- Yunus Emre ve Tasavvuf, Abd?lbaki G?lp?narl?, Remzi Kitabevi.
58- Yunus Emre -Risalat al-Nush?yya ve Divan-, Abd?lbaki G?lp?narl?, Eski?ehir Turizm veTan?tma Derne?i Yay?n?.
8. Bask? Ek Kaynak?as?
1- ?slam Tarihi, Leone Ceateni, ?talyanca’dan Osmanl?ca’ya ?eviren H?seyin Cahit Yal??n, 1925, I. cilt.
2- Dinler Tarihi, Do?. Dr. Ekrem Sar?k??o?lu, Ota? Yay?nlar?, 1983.
3- Dinler Tarihine Giri?, Prof. Dr. Annemaria Schimmel, Ankara ?niversitesi ?lahiyat Fak. Yay. 1955.
4- Musa veYahudilik, Hayrullah ?rs, Remzi Kitabevi, 1966.
5- Budhizm Tarihi, Dr. Walter Ruben, Ankara ?ni. Dil ve Tarih Co?. Fak. Yay. 1947
6- D?nden Bug?ne T?rk K?lt?r?n?n Geli?me ?a?lar?, Prof. Dr. Bahaddin ?gel, T?rk D?nyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, 1988.
7- Eski T?rk Dini, Prof. Dr. ?brahim Kafeso?lu, K?lt?r Bak. Yay. 1988.
8- ?slam ve Yahudi Mezhepleri, Dr. Ya?ar Kutlay, Ankara ?ni. ?lahiyat Fak. Yay. 1965.
9- Orta Asya T?rk Tarihi Hakk?nda Dersler, V.V. Barthold, K?lt?r Bak. Yay. 1975.
10- Kuran Ansiklopedisi, Turan Dursun, Kaynak Yay?nlar?, 1994. (?lk 4 cilt).
11- Zerd??t?n Gatalar?, Dr. Ali Nihat Tarlan, 1935.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Alevilik ??retisi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye