Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Devlet Alevilere Karşı Tarafsız Olmak Zorunda-Mine Yıldırım

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Forum
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Pts Oca 25, 2010 9:54 am    Mesaj konusu: Devlet Alevilere Kar?? Tarafs?z Olmak Zorunda-Mine Y?ld?r?m Alıntıyla Cevap Gönder

Devlet Alevilere Kar?? Tarafs?z Olmak Zorunda - Mine Y?ld?r?m

Ba?bakan Yard?mc?s? Naz?m Ekren yapt??? a??klamada b?t?n M?sl?manlar?n ortak ibadet yerinin cami oldu?unu a??klayarak cemevlerinin ibadethane olarak g?r?lmesini sa?layacak bir d?zenlemenin g?ndeme gelmeyece?ini belirtti.

Bu haber, y?llard?r ibadet etmek amac?yla biraraya geldikleri cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi i?in ?aba g?steren Alevi toplumu i?in ku?kusuz son derece olumsuz.

?te yandan, laikli?i din ve devlet i?lerinin birbirinden ayr? olmas? ve devletin her inanca ayn? uzakl?k veya yak?nl?kta olmas? ?eklinde tan?mlayan bir ?lkede Ba?bakanl???n bir inanc?n uygun ibadet yeriyle ilgili a??klama yapmas? ve bu a??klaman?n inan? ?zg?rl???n?n korunmas? a??s?ndan sonu?lar? ya?amsal ?neme sahip.

A?HS

Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi (A?HS) 9. Maddesinde herkesin inan?, vicdan ve din ?zg?rl???ne sahip oldu?unu ve inan? ve dinin d??avurumunun ancak belli ko?ullar alt?nda s?n?rlanabilece?ini s?yler.

Buna ek olarak, Madde 14 s?zle?medeki t?m haklar?n korunmas?nda ayr?mc?l??? yasaklar. Mahkeme, k?sa ve ?z ifadesiyle belki de inan? ?zg?rl???n?n kapsam? konusunda her sorumuza yan?t bulamayaca??m?z bu maddelerle ilgili olarak, ele ald??? davalarda inan? ?zg?rl???n?n kapsam?n? daha iyi anlamam?z? sa?layacak i?tihad?n? olu?turur.

Alevilerin, cemevlerinin ibadethane olarak tan?nmas? talepleri konusunda, Metropolitan Kilisesi-Moldova davas?nda Mahkemenin ortaya koydu?u baz? ilkeler ayd?nlat?c? olacakt?r.

Moldova karar?
K?saca ?zetlemek gerekirse Moldova’da ancak devlet taraf?ndan tan?nan dinler uygulanabilir.

Metropolitan Kilisesi devletin tan?d??? Ortodoks kilisesinden ayr? bir mezhep olma iste?iyle ortaya ??kt???nda devlet bu toplulu?u tan?maz ve kilise tan?nmad??? i?in pratikte i?leyemez, rahipleri dinle ilgili t?renleri yerine getiremez, ?yeleri dinlerini d??a vurmak amac?yla birlikte ibadet edemez ve yasal bir ki?ilikleri olmad??? i?in kilise malvarl???n?n yasal korumas?n?n g?vencesine sahip olamaz.

Dava sonucunda, Mahkeme Moldova h?k?metinin inan? ve din ?zg?rl???n? d?zenleyen 9. Maddeyi ihlal etti?ine karar verir.

Mahkeme inan? ?zg?rl???ne ili?kin s?n?rlamalar?n ancak s?zle?mede belirtilen gerek?elerle yap?labilece?inin alt?n? ?izdikten sonra Moldova’n?n s?n?rlama giri?imi i?in ?unlar? s?yl?yor:

Devletin inan? ?zg?rl???n?n uygulanmas?nda ku?kusuz d?zenleyici bir rol? vard?r ancak d?zenleyici kuvvetini kullan?rken ?e?itli din ve mezheplerle ili?kilerinde devlet tarafs?z kalma y?k?ml?l???ne sahiptir.

Mahkeme burada s?z konusu olan?n ?o?ulculu?un ve demokrasinin do?ru bir ?ekilde i?lemesinin korunmas? oldu?unu belirtiyor. Mahkemenin alt?n? ?izdi?i di?er bir kriter ise inan? ve din ?zg?rl???nde ilkesel olarak A?HS’nin devletin dini inan?lar veya bu inan?lar?n d??avurumu konusunda me?rulu?a ili?kin de?erlendirme yapmas?n?n s?z konusu olamayaca??d?r.

Belli bir liderli?in veya belli organlar?n tercih edilmesi veya toplulu?un tek bir ?nderlik alt?nda toplanmaya zorlanmas? da inan? ?zg?rl???n? zedeleyecektir deniyor.

?lahiyat tart??mas? de?il
Ku?kusuz herhangi bir inan? i?inde doktrin ve uygulamalar konusunda farkl? g?r??ler, mezheple?meler olacakt?r ve ?o?ulculukta arada fikir ?at??mas? ya?anmas? da ka??n?lmazd?r. Mahkemeye g?re bu noktada devlete d??en ?at??man?n kayna??n? ortadan kald?rmak de?il, farkl? gruplar?n birarada ya?amas?n? g?vence alt?na almakt?r.

Bu ?er?evede Alevi toplumunun, cemevlerinin ibadethane olarak tan?nmas? talebinin, devletin tarafs?zl?k ve ilahiyatla ilgili tart??malarda taraf olmadan ??z?lmesi ve d?zenlenmesi gereken bir konu oldu?u a??kt?r.

Cemevlerinin ibadethane olarak tan?nmamas? ve bunun gerek?elerinin Alevilerin inan? ve din ?zg?rl?klerini ne derece s?n?rlad??? ve bu s?n?rlamalar?n yasalar ?er?evesinde kabul edilir olup olmad??? incelenmelidir.

Alevilerin farkl?l?k g?steren doktrin ve uygulamalar? herhangi bir dini g?r?? referans al?nmadan inan? ve din ?zg?rl???n?n anayasal korumas?, uluslararas? s?zle?melerden do?an y?k?ml?l?kler ve devletin tarafs?zl??? ?er?evesinde ele al?nmas? do?ru olacakt?r.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Genel Forum Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye