Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ARABESK ÜZERİNE BİR DENEME ( Süleyman Zaman 27.05.2010)

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cum Hzr 04, 2010 1:02 pm    Mesaj konusu: ARABESK ?ZER?NE B?R DENEME ( S?leyman Zaman 27.05.2010) Alıntıyla Cevap Gönder

ARABESK ?ZER?NE B?R DENEME

ARABESK


Arabesk; Arap k?lt?r?n?n bir yans?mas? olarak, ?lkemizin ko?ullar?na uygun bir ?ekilde 1970’lerden sonra geli?en bir ya?am bi?iminin ad?d?r. Sanat?n farkl? alanlar?nda bu k?lt?r?n etkisini g?rmek olas?d?r.
Arabesk yaln?zca sanatta de?il, ya?am?n hemen her alan?nda g?r?lebilir. ??nk? Arabesk evrene, topluma, insana, inanca bak???yla kendine ?zg? bir duru?u vard?r.

Geli?memi? sanayi toplumlar?nda, yerel feodal k?lt?r?n etkisindeyken, kentlere g?? eden insan topluluklar? farkl? ve kendisi olmayan bir k?lt?rle kar??la?m??lard?r. Kendi k?lt?r?ne yabanc? olan bu k?lt?re uyum sa?lamak ?ok kolay olmam??t?r. Kentlerin varo?lar?nda kendini var eden de?erlerle, kar??la?t??? yeni de?erler aras?nda bocalayan, kendisini bulmaya ?al??an ki?i veya ki?iler, ki?iliklerinde b?y?k bir yabanc?la?ma ya?am??lard?r. ??te Arabesk k?lt?r bu yabanc?la?man?n bir ?r?n? olarak do?mu?tur.
Arabesk k?lt?r, insan?n kendi ?z?yle yabanc?la?mas? ve benli?inde belirsizlik ve kaos ya?amas?n?n ?r?n?d?r. Bu toplumlar i?inde ge?erlidir.
Arabesk kaderci, boyun e?ici, karamsar ve ya?ama kar?? duyars?z …vb. bir anlay??? topluma a??lar.

Arabesk, ya?am?n zor ko?ular?yla m?cadele etme yerine, kabu?una ?ekilip, ba??na gelenleri al?n yaz?s? olarak de?erlendiren edilgen bir anlay??t?r.

Arabesk, a?k? kar??s?nda bile pasiftir. ?yle ki her ?eyi emeksizce elde etmeye ?al??an tembel ve enerjisiz bir duru?u vard?r. Kar??l?k alamad??? a?k? kar??s?nda bile hemen kabu?una ?ekilen, bu durumu tek ba??na kendi ba??na gelen bir olgu oldu?unu sanarak ya?amdan elini, ete?ini ?ekecek kadar kendi kimli?inden, kendi i? dinami?inden habersiz bir duru? sergiler.

Arabesk insanda g?ven duygusunu yok eder. ?nsanda ki m?cadele duygusunu k?reltir. Kul anlay???n?, haks?zl??a kar?? boyun e?me?i, etkisizle?meyi, ya?amdan kopmay? bir ya?am bi?imi olarak dayat?r.
Arabeski bu yap?s?n? bilen egemen g??ler, insanlar? kolayca s?m?rmenin y?ntemini de geli?tirmi?lerdir.

Bir topluma kaderci anlay??? y?klerseniz, o toplumu daha kolay sindirir ve daha kolay s?m?r?rs?n?z. ??nk? o toplum kendi ger?ekli?ini bilemez. ?zg?venini yitirir. Ba?kas?na daha kolay yem olur.
Bir insan ba??na gelen her t?rl? olay? “al?n yaz?s?na, kadere” ba?larsa o olaylar?n nedensellik yasalar?ndan bihaber ya?arsa, o insan? her y?ne ?ekmek, edilgen ve kul anlay???n? topluma enjekte etmek kolayla??r.
??te Arabesk bu i?levini yerine getirmi?tir.

Bir d???n?n bir d?nem, “ac?l?, ac?s?z Arabesk” kavramlar? bu ?lkenin en ?st kurumlar?nda bile tart???lm??t?r. Arabeskin ac?s?z? olur mu? Zaten Arabesk ac?, keder, bezginlik, ?st?rap, s?k?nt?, ?z?nt?, mutsuzluk, dert, d?? k?r?kl???… ?zerine kurulmu?tur.

Ya?am?n zorluklar? i?inde bocalayan, ??z?m i?in m?cadele etmeyen, kendi gizil g?c?n?n fark?nda olamayan ve bu y?zden kar??la?t??? olumsuzluklar kar??s?nda duydu?u ?z?nt?y?, ac?y?, kederi, dokunakl? bir ?ekilde d??a vuran anlay???n ad?d?r Arabesk.
Arabesk anlay??, kendinci bir anlay??t?r. Toplumsal anlay??tan uzak bir duru?u simgeler. Kurtulu?u bireyin ?ile ?ekmesinde bulur. Olaylara kar?? sava??m vermekten uzak durur. Toplumsal birlikteli?i, toplumsal kurtulu?u d???nmeden al? koyar.

Egemen s?n?flar, yoksula?an, i?siz kalan, a?, sa?l?ks?z, e?itimsiz, evsiz, barks?z ya?ayan, i?inden g?c?nden olan insanlar? bu durumlara d??melerini sorgulamamalar? ve bilin? bulan?kl??? ya?amalar? i?in bu kaderci ve edilgen anlay??? adeta te?vik etmi?tir.

?nsanlar var olan sistemi sorgulamas?nlar diye Arabesk k?lt?r? toplumlara dayatm??lard?r. K?yden kente gelen insanlar “yolunmu? tavuk gibi” kendi ba?lar?na sahipsiz b?rak?ld?lar. Alt yap?s? olmayan, ?ehir merkezine uzak, b?y?k k?yleri and?ran, i?siz, g??s?z insan y???nlar?n? sahipsiz b?rakan sistem, o insanlara ba??n?za ne geliyorsa “kaderinizden” geliyor.
Bu sizin “al?n yaz?n?zd?r” g?r???n? egemen k?larak, onlar?n bulunduklar? k?t? durumu kabullenmelerini sa?lamaya ?al??m??t?r. ??te Arabesk k?lt?r bu anlay???n ?r?n?d?r.

Arabesk k?lt?r? yaln?zca bir m?zik gurubu olarak de?erlendirip, bu anlay???n felsefesini g?rmezsek, bug?n geldi?imiz bu olumsuz sonu?lar?n nedenini tam olarak anlayamay?z.
Y?llard?r, kafas?na vur, ekme?i elinden al anlay??? bu toplumda nas?l uygulanabiliyor. Bunun yan?t? nedir? Bu yan?t? vermek zorunday?z.

S?leyman Zaman
27.05.2010

_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye