Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ABF PAYE DAĞITIM MERKEZİ OLDU (Abbas TAN)

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Cum May 20, 2011 3:37 pm    Mesaj konusu: ABF PAYE DA?ITIM MERKEZ? OLDU (Abbas TAN) Alıntıyla Cevap Gönder

ABF PAYE DA?ITIM MERKEZ? OLDU

Alevilerin bir?o?unun ?ok ?ok b?y?k beklentilerinin oldu?u,uzun m?cadeleler sonucu mahkeme kap?lar?nda onurla savunularak elde edilen Alevi Bekta?i Federasyonu ne yaz?k ki neredeyse bir?ok Alevi insan? h?srana u?ratt?.

Yirmi y?ll?k u?ra?? sonucu olu?an ABF hen?z on y?l?n? bile doldurmadan neredeyse ad? san? unutulacak noktaya ta??nd?.
Ge?mi?te Alevi kurumlar? birlik beraberlik i?erisinde ?al??malar y?r?t?rken federasyonun kurulu?unun ar?ndan be? alt? y?l ge?meden b?t?n Kurum temsilcileri biribirlerine d??t?ler. Avrupa T?rkiye diye ay?rd?lar,?ok ?ubeliler,ba??ms?zlar diye ay?rd?lar. ?ok ?yeliler,az ?yeliler diye ay?rd?lar. Siyasi partilerin aday belirleme ?al??malar? s?ras?nda bir?ok Genel Ba?kan ve Dernek,Vak?f y?neticileri siyasi partilerde s?ra koparabilmek i?in kap?larda boynu b?k?k saatlerce,g?nlerce beklediler ama hi? ciddiye al?nmad?lar. Sonu?ta istediklerini yapt?lar.
Bundan b?yle biz neyi istersek onu yapar?z deme noktas?na geldiler.


Alevi Bekta?i Federasyonu Ola?an?st? Genel Kurul 8.5.2011 tarihinde yapt? ve T?z?k gere?i Onyedi ki?ilik Genel Y?netim Kurulu (GYK) ?yelerini belirledi.

Federasyon t?z???n?n 8/A. maddesi Genel Y?netim Kurulu olu?umunu ??yle belirtmi?tir.
“Federasyon Genel Kurulu taraf?ndan,delegeler aras?ndan se?ilen 17 asil ve 17 yedek ?yeden olu?ur” der.

Madde 9. Merkez Y?r?tme Kurulu dokuz ?yeden olu?ur. Genel Y?netim Kurulu ilk toplant?s?nda kendi aras?ndan Genel Ba?kan,Genel Sekreter,Genel Sayman,?rg?tlenme Sekreteri,E?itim ve Bilim Sekreteri ile Bas?n Yay?n ve ?nan?-K?lt?r sorumlusu olmak ?zere iki Genel Ba?kan Yard?mc?s?n? ve iki Merkez Y?r?tme Kurulu ?yesini gizli oyla se?er.der.

Madde 16. A-Bas?n Yay?n Sorumlusu Genel Ba?kan Yard?mc?s?, Federasyonun Bas?n-Yay?n i?lerini y?r?t?r.
B. ?nan? ve K?lt?r Sorumlusu Genel Ba?kan Yard?mc?s? : Federasyonun ?nan? ve K?lt?r alan?ndaki ?al??malar?n? y?r?t?r. demektedir.

18.05.2011 tarihinde saat 18.20 de ABF Bas?n B?rosu a??klamas?n? say?n Necdet Sara? Facebook ta yay?nlad?.
Bu a??klamaya g?re dokuz olmas? gereken MYK ?ye say?s? 13 olmu?. ?ki (2) Genel Ba?kan Yard?mc?l??? say?s? sekiz (Cool e ??kart?lm??.
T?z?kte olmayan bu uygulama, san?yorum Genel Kuruldan ?nce se?imi alabilmek i?in baz?lar?na verilmi? bir taahh?t olmal?. Her ne kadar genel kurula tek liste ile gidilmi? olsa da genel kurul ?ncesi ya?anan olumsuzluklar bu uygulamay? zorunluluk haline getirmi?tir.
GYK ?yeleri t?z?k gere?i delegeler aras?ndan m? se?ildi yoksa ?yeler aras?ndan m? se?ildi bunu tam olarak ??renebilmi? de?iliz ??nk? Genel Kurulun yap?ld??? haftaya kadar hangi delegelerle genel kurula gidilece?i netlik kazanmam??t? bir yaz?da Ola?an?st? Genel Kurul oldu?u i?in eski delegelerle gidilecek derken di?er taraftan yeni delegelerle gidilece?i adeta el alt?ndan birilerine bildiriliyordu.
Nas?l bir Alevi ?rg?tl?l??? ki haftalar ?nce genel kurula gidilme karar? al?nacak ama Hazurin cetveli son g?ne kadar yay?nlanmayacak.

Bir Alevi kurumunda hem de ?at? ?rg?t? Alevi Bekta?i Federasyonunda bu keyfi uygulamalar utan? verici ve ?ok k?t? uygulamalard?r.
Aralar?nda bu ?rg?tl?l??e y?llar?n? vermi? baz? y?neticilerde vard?r. Bunlar hi? mi ABF t?z???n? okumam??lar,yada okumu?lar da anlayamam??lar m??

Birileri sizleri listeye yazd? ve y?netici yapt?lar diye onlar?n bu keyfi uygulamalar?na nas?l g?z yumabildiniz.
Sizlere soruyorum say?n Genel Ba?kan Yard?mc?lar?,sizlere bu g?revler verilirken hi? d???nmediniz mi t?z?kte yeri olmayan bu makam? ben hangi ?artlarla nas?l i?gal edebilirim? Benden bunun hesab?n? sorarlarsa nas?l cevap verebilirim. ?ocuklar?m t?z??? okuyup da bana “baba t?z?kte olmayan bu g?revi nas?l kabul ettin. Senin Alevili?inde olmayan? almak var m? diye sorarsa ne derim diye d???nmediniz mi?

Yar?n g?reviniz gere?i bile?enleri,kendi kurumlar?n?z? ve halk? ziyarete gitti?inizde bu soruyu sorarlarsa acaba nas?l bir cevap haz?rlad?n?z.
Sizin Alevilik anlay???n?z?n neresinde var b?yle uygulama. Yaz?k ediyorsunuz sevgili y?neticiler yaz?k. Hem kendinize yaz?k ediyorsunuz hem de Alevi Kurumlar?n?n i?leyi?ine yaz?k ediyorsunuz. Ger?i Alevi ?rg?tl?l??? son d?nemler ac?nacak hale geldi. Ba?? belirsiz,sonu belirsiz bir keyfi uygulama ile y?netilmeye ?al???lan Alevi ?rg?tl?l???nde dikkatle incelendi?inde halk tabiriyle “ sen,ben,bizim o?lan” anlay??? hakim k?l?nd?. Bizim gibi d???nmeyen,bizim gibi y?netmek istemeyenlerin aram?zda yeri yoktur anlay??? ile bir yere var?lmaz.

Bu y?neticilerin b?y?k bir k?sm?n?n Alevilik diye bir kayg?lar? da yoktur. Alevi inan? ve ??retisi ad?na son ?? y?lda Genel Merkezler d?zeyinde neler yap?ld?.

Kesinlikle Alevilik ad?na bir ?ey yapan yok. Sadece makam mevki pe?inde ko?anlar y?z?nden binlerce y?l kad?ya,yarg?ca,idareye gitmeyen aleviler sizlerin bu tavr? y?z?nden mahkeme kap?lar?nda bekliyorlar.
?tirazlar,davalar,tesciller hi? Alevili?e ve Alevilere yak??mayan uygulamalard?r ama bu y?neticiler sayesine bunlar? da ya?amak zorunda kal?nd?.

T?m Alevi ?rg?t y?neticilerin sesleniyorum.

Birazc?k Alevi ??retisi,birazc?k alevi inanc? ve k?lt?r varsa, birazc?k insan sevgisi varsa ??kar?n?z u?runa bu kurumlara ve inanca zarar vermeyin.
Ge?mi?te yap?lan yanl??larla ilgili iki defa yazm??t?m ve ?rg?t y?neticileriyle payla?m??t?m ama g?rd???m bu tablo beni olduk?a fazla endi?elendirmeye ba?lad?.

Ne olur insanlar Genel Ba?kan Yard?mc?s? etiketini kullan?rsa yada kullanmazsa, ne kazan?r ne kaybeder ama olmayan bir ?eyi varm?? gibi kullanmak da sizleri ve kurumunuzu k???lt?r.
K???k olsun benim olsun anlay???ndan l?tfen kurtulun. Alevi Bekta?i Federasyonu y?neticileri oldunuz. B?y?d?n?z,b?y?lt?ld?n?z.
?nsan b?y?d?k?e m?tevazi olmal?,olmas? gerekti?i gibi olmal?.
Umar?m bu yaz?mdan sonra t?z??? yeniden okursunuz ve gere?ini yapars?n?z aksi halde zaman gere?ini yapacakt?r bilesiniz.

18.05.2011
Abbas TAN
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye