Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

ALEVİ SORUNLARI BİR ADIM İLERİ,iKi ADIM GERİ!(İsmail Saçlı)

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Pts Ekm 10, 2011 8:55 am    Mesaj konusu: ALEV? SORUNLARI B?R ADIM ?LER?,iKi ADIM GER?!(?smail Sa?l?) Alıntıyla Cevap Gönder

ALEV? SORUNLARI B?R ADIM ?LER?, iKi ADIM GER?! ( ?smail Sa?l? )

Tarihsel s?re?ten ge?ilerek bak?ld???nda, Alevilik sorunu, Sel?uklu, Osmanl?, Cumhuriyet d?nemi farkl? isimlerle ve farkl? boyutlarda ele al?nm??, hep bedel ?denerek k?y?mlar ya?anarak bu inan? ya?anm??, ya?at?lmaya da devam ediyor. Aleviler katliamlarla, yok edilmeyince Alevilik nas?l yok edilir ve de yeni d?nya d?zeninde siyaset, din ve mezheplerden beslenirken Aleviler nas?l dizayn edilebilir ?al??malar? yap?l?yor. Biz aleviler ge?mi? d?nemlere g?re daha ?rg?tl? daha ?retken, sorunlar?m?z?n tespitinde ??z?m?nde, hedef koyabilen bir g?ce ula?t?k. Bu yaz, Alevi etkinliklerinde de g?rd?m ki, Abdal Musa da, Hac? Bekta?i Veli anmas?nda da, Seyit Cemal Sultan, Kolu A??k Hac?m Sultan, B?kl? baba, K?rklar baba gibi ?ok anmaya kat?ld?m. Alevi taban? ?rg?tlerin ortak sorunlar?n? ortak ak?lla birlikte hareket edilmesini arzu ediyor. Alevi kurumlar?n ba?kanlar? ve temsilcileri ile g?r??t???mde ?zellikle, bu y?l ki Hac? Bekta?i Veli Anmas? ?er?evesindeki alevi ?al??taylar?n?n sonu?lar?n? de?erlendirme toplant?s?nda ??kan sonu? bildirgesinde a??kland??? gibi ?al??tay sonucu alevi sorunlar?n?n ??z?m?nde bir geli?me sa?lanmad???, bir ad?m at?ld??? ama geli?melerin olmad??? sapland?. Birlikte hareket edilmesi karala?t?r?ld?. Geni? kat?l?ml? sorunlar?n ??z?m? i?in bir toplant? yap?lmas? da oy birli?i ile karara ba?land?. Alevilerin g?ndeminde toplumun t?m kesimlerinin oldu?u gibi yeni anayasa var, yeni anayasadan neler bekleniliyor. Biz Alevilerin ?nerileri neler bu anlamda Alevi Vak?flar Federasyonunun, 1 9 Eyl?l Sabanc? M?zesinde kamuoyuna a??klad??? rapor, ?ok ?nemli ve anayasas? haz?rlayacak olan hukuk?ulara ?neri ve tavsiye de bulunuyor. T?rkiye de inan? gruplar?n?n sorunlar? ve taleplere y?nelik yeni bir ?er?eve ?iziliyor. ?lkemizde ya?ayan sadece Hanefi, S?nni inanc?na mensup olanlara devletin t?m imk?nlar?, olanaklar? sa?lan?rken H?ristiyan, Musevi, Cafer, Nusayri, Alevi vs. di?er gruplara hi?bir imk?n sa?lanmad??? gibi bask?, zul?m, asimilasyon politikalar? yasal engellemeler, devlet eli ile yap?lmas?, laiklik ve anayasan?n inan? ve vicdan ?zg?rl?klerine insan haklar?na da ayk?r? davran??t?r.

1936 da ??kan yasa ile az?nl?klar?n gayrimenkullerine konan engel bir kararname ile geri iade ediliyor. Tabi? ki sevindirici ve olumlu davran??, 1924 tarihinde tekke ve zaviyeler kanunu ilede ?ok az a??k olan Alevi Bekta?i derg?hlar? bu kararnameden yararlanam?yor. Bu da e?itlik ilkesine ters bir durum. Hala cemevlerimiz yasal anlamda ibadethane kabul edilmedi?inden belediye imk?nlar?ndan bile yararlanam?yoruz. ?mar, elektrik, su, onar?m- bak?m gibi.

Bir ad?m ileri, iki ad?m geri dedi?im bu anlam da, h?k?met baz? konular? a??yor ??z?mde net ad?m atam?yor. Diyaneti a?am?yor. Suni cemaatlerden oy kayg?s? ile ?ekiniyor. ??nk? bu h?k?met siyasi olu?umunu tamamen mezhep ?zerine kuruyor. ?? ve d?? politika da s?rekli Alevilik vurgusu ile meselelere bak?yor.

?al??taylar?n en ?nemli tart???lan konusunun biri de, zorunlu din dersleri idi. Laiklikten vurgu yapan Sn. Ba?bakan, Arap bahar? ya?ad??? ?lkelerde laiklikten korkmay?n derken ?lkesinde laikli?i unutuyor. Laik ?lkede din dersleri zorunlu olmamal?, se?meli olmal?, fakat bu olamad?. B?t?n dinlerin ??retilece?i Din k?lt?r? ve ahlak bilgisi kitaplar?na, Alevilikle ilgili bir tak?m Alevi ??retileri bu y?l konulmu?. Ba?lang?? olarak bir ad?m oldu?unu ve olumlu buldu?umu belirterek kitaplara bak?ld???nda yaz?lanlar?n ?nerilerin bile kendilerince d?zelterek konuldu?unu g?r?yoruz. Kitaplara bak?ld???nda niyet ?ok a??k g?z?kecektir.

Birka? ?rnek vermek istiyorum. 4–5–6–7–8 ve 12. s?n?f kitaplar? elimize ge?ti. Benim dikkatime ?eken k?s?mlar,

1. 12. s?n?flar da M?sl?manlar?n ibadet yeri Cami, Mescit ve temiz olan her yerdir. ?imdi biz Aleviler cemevinde ibadet ediyoruz. M?sl?man de?ilmiyiz. Neden hala Cami, Mescit dayatmas? bu zihniyetle S?nnilik verilmi? olmuyor mu?
2. 7. s?n?fta semah tarif edilirken ilahilerle d?n?len denilmi?, Mevleviler i?in ge?erli ama Alevi Bekta?i semah? i?in ge?erli de?il, Semah, deyi?lerle, duazlarla d?n?l?r.
3. 6. s?n?flarda Hac? Bekta?i veli anlat?rken ?nce Hacca gitti?i sonra Anadolu’ya geldi?i vurgusu yap?lmas?, Alevi Bekta?i kaynaklar?nda b?yle bir bilgi yoktur. O b?lgeyi gezmi?tir. Tabii ama ?zellikle Hac vurgusu yap?lmas? takdirini sizlere b?rak?yorum.
4. 5. s?n?fta ?ok fazla soru se?eneklerinde Namaz, Oru?, Hac farz-s?nnet vurgusu ?ne ??km??t?r.
5. En ?nemlisi Hz. Peygamberin veda hacc?nda sizlere iki emanet b?rak?yorum, “Biri Kuran? Kerim, biri Ehlibeytimdir.” Demi?tir. Bu bile S?nnetim diye de?i?tirilmesi, Ehlibeyte ba?l? olunmad???n?n bir g?stergesidir. Bu gibi bir?ok de?i?iklik ve eksiklikleri s?ralayabiliriz.

?n?m?zdeki e?itim ve ??retim y?l?nda d?zeltilmesini umut ediyorum.

Bizim ozanlar?m?z?n dedi?i gibi “El g?vdede ka??nan yeri bilir, dert bizde derman ellerimizdedir.” Ortak sorun ortak ak?lla ??z?l?r. Birbirimizin ?al??mas?na, kar?? ??kmak eksik bulmak yerine destek olal?m. Katk? sunal?m. Bir olal?m. ?ri olal?m. Sayg?lar?mla.

20.09.2011
?smail Sa?l?
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye