Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

KERBELADAN GÜNÜMÜZE ( Abbas Tan )

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
canKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 147
Konum: ankara

MesajTarih: Pts Ekm 10, 2011 9:08 am    Mesaj konusu: KERBELADAN G?N?M?ZE ( Abbas Tan ) Alıntıyla Cevap Gönder

KERBELADAN G?N?M?ZE (Abbas Tan )

10 Ekim 680. Tarihe kara bir sayfan?n d??t??? g?nd?. Elbette bu g?nlere durup dururken gelinmedi. Son derece ?nemli bir duru?un g?sterildi?i 10 Ekim,Hazreti H?seyin’in inand??? davas? u?runa can?n? verdi?i g?nd?r. Sadece kendi can? de?il yetmi? iki cand? o g?n birlikte hakka ula?an can say?s?. Bu g?n?n ad? Tarihte Kerbela olay?,Kerbela Vakas?,Kerbela Zulm? olarak yerini buldu. Aradan 1331 y?l ge?ti bir o kadar zaman daha ge?se yinede unutulmayacak bir olayd? Kerbela.

Neydi 10 Ekim 680 de ya?anan,kimdi bunlar,ni?in ya?and? bu vah?et,din,iman,inan?,itikat,hak ve adaletin, daha bir?ok gerek?eler say?labilecek a??r bir davan?n nokta konulan g?n?yd?.
?slam d?nyas?,Muhammed Peygamberin vefat?ndan sonra y?netim konusunda ciddi s?k?nt?ya d??m??t?. Muhammed Peygamber Veda hutbesinde Hz. Ali’nin elinden tutarak benden sonra Ali vard?r demi?ti. Ama Ebubekir,?mer ve Osman bu talimat? kabul etmeyerek Ali’nin hakk?n? Ali’ye vermediler ve Halifeli?i kendi aralar?nda anla?arak s?raya koydular. Bu karar kendi aralar?nda ihtilaf? da ba?latm?? oldu. Sonu?ta Ebubekir,?mer,Osman’dan sonra Hz. Ali’nin halifeli?i ihtilaf? azaltmad? devam etti.

Hazreti Ali’nin hakka y?r?mesinden sonra o?lu ?mam Hasan ile Muaviye aras?nda kavga devam etti. Hazreti Hasan kan d?k?lmemesi ve bar???n sa?lanmas? ad?na Muaviye ile antla?ma yapt? ve Halifeli?i ona b?rakt?. ??nk? Hz. Hasan’da makam,mevki h?rs? yoktu. B?t?n bunlara ra?men Muaviye yinede s?z?ne sad?k kalmad?,antla?may? bozarak kendisinden sonra o?lu Yezit’in halife olmas?n? istedi. Nifak tohumlar?n? bir kere daha sa?an Muaviye bununla da yetinmeyip Hz. Hasan’?n ortadan kalkmas?n? kararla?t?rd?.

Asl?nda Hz.H?seyin,s?z?ne sad?k kalmayan,antla?may? bozan zalime kar?? hak arama m?cadelesine ba?lad?. Yezitle Hz. H?seyin aras?nda bu hak m?cadelesi Kerbelaya kadar s?rd?.
Kerbela,Hz.H?seyin ve Yezit neyi ifade eder. Bu konuda bir?ok Alevi, farkl? farkl? tan?mlama yapar ama yap?lan bir tan?mlama olduk?a ilgin?tir.
Hz.H?seyin Pozitifin sembol?, Yezit Negatifin sembol?,
Hz.H?seyin Sevginin temsilcisi, Yezit nefretin temsilcisi.
Hz.H?seyin Dostlu?un temsilcisi, Yezit ?iddetin temsilcisi.

Hz.H?seyin Kerbelay? Canla yazm??t?r.
Yezit,Kerbelay? kanla yazm??t?r.
Kerbela deyince yine yazar g?zel bir tan?mlama yapm??t?r.
Muharrem,Kerbela,A?ure. = Zaman,Mekan,Vaka

Aleviler Kerbelay? bir Dram olarak kabul ederler ve Hz.H?seyin’i,Oniki imamlar? davalar?na olan inan?lar?ndan dolay onbir ku?ak aileleriyle birlikte katledili?lerinden dolay? onlar? g?n?llerinde ya?at?rlar. O y?zden ba?l?l?klar? sonsuzdur. Duru?lar? onlar?n dik duru?lar?n?n g?stergesidir.
Kerbelada ya?anan vah?ette tarihe k?t? bir ?rnek olarak kanla yaz?lm??t?. Daha sonralar? bu olay emsal al?narak Yavuz ve Kanuni d?nemlerinde de ya?and?.

Cumhuriyet d?neminde Dersim,?orum,Sivas,Malatya,Mara? ve son olarak da Mad?makta ya?and?.
B?t?n bunlar?n as?l nedeni ??karc?l?k,haks?zl?k insan?n ruhuna i?lerse,t?pk? Osmanl?da saraylarda ya?and??? gibi. Koltuk i?in karde?ini,babas?n? katleden zihniyetin menfaat hesab?d?r. ??te g?n?m?zde bu mant?k ne yaz?k ki hala b?t?n s?cakl???yla devam etmektedir. ?ktidar olabilmek,iktidar?n nimetlerinden yararlanabilmek i?in her yolu m?bah sayanlar ne yaz?k ki g?n?m?zde prim yapmaktad?r.
Aleviler ve Alevi ??retisinde Kerbela olay? her zaman s?cak tutulmu?tur ve bundan ders ??kart?lmas? gerekti?ine inanm??lard?r. Benzeri olaylar?n ya?anmas? kar??s?nda onlar gibi cani olunmamas? gerekti?ini ye?lemi?lerdir. Tarihe bakt???m?zda bir?ok defalar bu tip vah?et ya?ayan aleviler hi?bir zaman intikam alma yoluna gitmemi?lerdir. Sadece hak arama m?cadelesi temel ta?lar? olmu?tur. Anlay?? bozulmadan devam ettirilmektedir.

Kerbela olay?n? Aleviler Muharrem ay? i?erisinde ya?and??? i?in muharrem ay?nda anarlar ve ac?lar?n? birkez daha ya?arlard?. 10 Ekim tarihinde bir anma etkinli?inden ?ok sessiz,sakin bir ?ekilde hat?rlar ve anarlard?. Son d?nemler ba?ta Diyanet ??leri Ba?kanl??? ve yak?n kadrolar?ndan insanlarla ?zellikle ?lahiyat?? kesim bug?ne kadar savunduklar? davan?n bug?n kar??s?ndaym?? gibi anmaya ba?lay?nca art?k Alevilerin,devrimcilerin,demokratlar?n, ezilenlerin ve haks?zl??a u?rayan herkesin 10 Ekim Vah?etini (kerbelay?),hak araman?n sonucunun ?rneklerini olarak alg?lamal? ve anmal?,bundan ders ??kartmal?d?rlar.

9.10.2011
Abbas Tan
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye