Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

YAKANLAR DEGİL YAKILANLAR CEZA ALDI

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
abbastanKayıt: 08 Mar 2012
Mesajlar: 3

MesajTarih: Cum Mar 16, 2012 12:43 pm    Mesaj konusu: YAKANLAR DEG?L YAKILANLAR CEZA ALDI Alıntıyla Cevap Gönder

YAKANLAR DE??L YAKILANLAR CEZA ALDILAR

1993 Y?l?nda Sivas Mad?makta insan yakanlar, Demokratik sosyal hukuk devleti ve onun yasalar? taraf?ndan 13 Mart 2012 de affediliyor ve af karar?n?n (Dava d??t?) arkas?ndan bu karar? mahkeme kap?s?nda bekleyen binlerce yak?lanlar?n yak?nlar? ve insanl?k ad?na duyarl?l?k g?sterenler de cezaland?r?ld?lar.

Bu sonucu duyan ?lkenin Ba?bakan? da d?rtk??e olmu? tavr?yla,tebess?mle hi? s?k?lmadan ve gururla sonu? Milletimiz i?in,?lkemiz i?in hay?rl? olsun diyor.
Bu ifade memnuniyet ifadesidir, iyi ki b?yle bir sonu? ??kt? demek istemektedir yada ben ve benin gibi d???nenler b?yle anlad? ve okudular. Aksini iddia eden y?rekli birisi varsa ??ks?n ve desin ki siz bu a??klamay? sap?t?yorsunuz,sapt?r?yorsunuz o anlamda s?ylemedi desin.
Aleviler ge?mi?te kad?ya gitmediler,gitmezlerdi ??nk? su? i?lemezlerdi,haks?zl?k yapmazlard? ve kad? y?z? g?rmezlerdi. Haks?zl??a u?rad?klar?nda da kad?ya gitmezlerdi. Biliyorlard? ki kad?daki o anlay??,o inan?, o vicdan ve mant?k Aleviler hakl?da olsa haks?z ??kartacak o y?zden gitmeye gerek g?rmezlerdi.


Mad?makta yap?lan zul?m,insanl?k d??? uygulamalar g?n?m?z ?artlar?nda Alevileri mahkemeye g?t?rd?,gitmez zorunda kald?lar ama biliyorlard? ki sonu? de?i?meyecek. Ak?llar?n?n s?zgecinden ge?irdikleri bir y?n vard? bu ?lke sosyal hukuk devleti ve A?HM imza atm?? ve de?i?im ge?irmi? bir anlay?? olabilirdi ama olmad?.

Anlay?? ne olursa olsun yinede binlerce insan 13 Mart 2012 sal? g?n? Ankara adliyesi ?n?nde mahkemenin karar?n? sabah?n erken saatlerinde beklemeye ba?lad?lar. Mevcut hukuku,hukuk?ular? bilen ve birka? g?nd?r yap?lan a??klamay? takip eden bir?ok insan a??klanan kararla katiller affedileceklerdir demekteydiler. Her ?eye ra?men yinede insanlar karar?n a??klanmas?n? beklemekteydiler. Bekleyi? s?ras?nda dikkat ?ekilen bir husus vard?, at?lan sloganlar ve a??lan pankartlarda do?rudan Alevili?i ve Alevileri ?a?r??t?ran bir tek sat?r yoktu.

Sloganlarda haks?zl??a u?ram??,katledilmi?,?e?itli gerek?elerle hayat?n? kaybedenlerin davalar? ve haks?zl??? hayk?r?yorlard?.
Mad?mak,Mara?,?orum,Malatya,Gazi,Uludere,gazeteciler,suda bo?ulan,?ad?rda yanan i??iler,haks?z i?ten ??kart?lan i??iler,okullar?ndan uzakla?t?r?lan ??renciler ve bunlara kar?? devletin yapt?klar?n? hayk?r?yorlard?. Ama bir?oklar?n?n g?remedikleri devletin o g?n orada yapt?klar? haz?rl?klar ve biraz sonra ba?lar?na gelecekler.

Binlerce insan?n yan? s?ra etrafta binlerce devletin polisi haz?r bekleyi? i?erisinde idiler. Karar? a??klamak ?zere duru?maya ara veren mahkeme heyeti salona d?nmeden ?nce mahkeme heyetinin bulundu?u masan?n ?n?nde emniyet ?nlemlerinin al?nmas?yla sonu? belli oldu ve ayn? anda d??ar?da polisler ciddi bir hareketlenmeye ba?lad?lar. Yinede d??ar?da ve i?eride bekleyen binlerce insan sa?duyu sahibi anlay??la bekleyi?lerini s?rd?rd?ler.

Karar?n a??klanmas?n?n arkas?ndan Pir Sultan Abdal K?lt?r Dernekleri Genel Ba?kan? anons arac?n?n ?zerinden s?recin devam etti?ini hala temyiz a?amas?n?n A?HM nin oldu?unu s?ylerken bir taraftan da insanlar da??lmaya ba?lad?lar.
Bir gurup Halkevleri gen? ellerindeki flamalar?yla alandan ayr?larak caddeye ??k?p geldikleri istikamete y?nelirken polis ?nlerinde barikat kurdu,ikaz etmeden,onlar? durdurmaya ?al??madan g?z ya?art?c? gaz bombalar?n? gen?lerin ve hemen yan tarafta duran konu?malar? dinleyen,ya?l?s?,genci,?ocu?u demeden herkesin ?zerine do?ru atmaya ba?lad?lar.
?nsanlar adliyeye taraf ters istikamete do?ru y?r?meye ba?lad?lar ki o anda adeta ipler koptu.
Her taraftan ama her taraftan polis y?zlerce biber gaz?,g?z ya?art?c? bombalar? insanlar?n aralar?na atmaya ba?lad?lar. Polis panzerleri insanlar?n ?zerine su f??k?rt?yor. Gazeteciler ve halk adeta ne yapaca??n? ?a??rm??t?. Korunacak tek yer Adliye saray? idi bir k?s?m insanlar o tarafa y?neldi?inde bombalar oradan da gelmeye ba?lad?. Adliye saray?n?n yan taraf?ndaki bah?e bo?tu ama insanlar o tarafa y?nelmeden bo? alana yani bah?eye de sis bombalar? at?l?yordu ki o tarafa da y?nelmesinler ve t?pk? Mad?makta oldu?u gibi bu defa da a??k alanda bo?ularak ?ls?nler.
Ya?anan dramatik ve ac? olay Ankara’n?n merkezinde ve adliye ?n?nde ya?an?yordu. San?r?m adliye binas?ndan o vah?eti hakim ve savc?lar ?ok rahatl?kla izlemi?lerdir. ?zleseler de bir ?ey olaca?? yoktur ??nk? g?r?len tablo netti.

Karar g?nler ?nceden haz?rlanm?? bu konuda HSYK ba?kan? taraf?ndan birka? g?n evvel imal? ?ekilde a??klanm??t?. Polis yapacaklar?n?n talimat?n? alm??,t?m haz?rl?klar?n? tamamlam?? adeta vur emrini bekliyordu ve verilen emirle g?revini yerine getirdi,g?revini yerine getirme mutlulu?u ile de rahatlad?.
Bir taraftan bombalar patl?yor,sular s?k?l?yor,coplar konu?uyorken di?er taraftan ya?l? insanlar,hastalar ve ?ocuklar gazdan zehirlenmi? yerler y???lm??ken yan?mda bulunan Salman isimli arkada??m bayg?nl?k ge?irirken ;abi Hopa da ?len ??retmen bizim gibi olmu? de?il mi diyordu.
?nsanlar can tela??na d??m??ken hemen yan?m?zda bulunan bir reklam panosunu par?alayan?n kesinlikle mahkeme karar?n? dinlemek i?in gelenlerden olamayan birisi taraf?ndan tahrip edilmesine yinede tepki g?steriyorlard?.
Yapma k?rma diyenleri dinlemeden i?ini yaparken bir ba?kas? bizlere b?rak?n onu o devlerin adam? g?revini yap?yor diyordu.
Bizim emniyetimizi sa?layaca??n?,bizleri koruyaca??n? sand???m?z polis,
Sivasta mad?makta insanlar? yakanlara bakt?.
Ankarada bize gaz s?kt?.

Mahkeme karar?n? verdi,
YAKANLARA DE??L YAKILANLARA CEZA VER?LMEL?.

Ankara’da mahkeme kap?s?nda bug?n g?z?mden iki damla ya? akt?.
Birisi gaz ve sis bombas?nda,di?eri karar?n sonucundan.
Ama ben g?z ya?lar?m? d??ar? de?il y?re?ime ak?tt?m.

13.3.2012
Abbas Tan
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Yazarlar - Makaleler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye