Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Bayrak Sahipsiz Değil!..

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:01 pm    Mesaj konusu: Bayrak Sahipsiz De?il!.. Alıntıyla Cevap Gönder

Bayrak Sahipsiz De?il!..Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.De?erli Okuyucu,
BAYRAK SAH?PS?Z DE??L
ismini verdi?im ?iir kitab?m da ?ok de?i?ik bir ?iir kitab?d?r.Bu kitab?mdaki ?iirlerimin ?o?unlu?u T?rk Bayra?? i?in kaleme al?nm??t?r. ?iirleri okurken bayra??m?z?n ?nemini ve b?y?kl???n? bir kez daha anlayacak ve aziz ?ehitlerimizi bir kez daha hat?rlam?? olacaks?n?z.Onlar kara toprakta oldu?u i?in, biz varl???m?z? devam ettirmekteyiz.T?rkiye’miz hainlerle d??manlar?n i? birli?iyle ku?at?lmaya ?al???lmaktad?r.Onun i?in bu bombalar patlat?lmakta Mehmet?iklerimiz ve polislerimiz kahpece ?ehit edilmektedir.Atat?rk’?n Gen?li?e hitab?n? iyice okudu?umuz zaman bug?nleri anlatt???n? g?rebiliriz.Bu konuda da T?rk Milletine ve onun dinamik unsuru olan gen?lerimize b?y?k g?rev ve sorumluluk d??mektedir.L?tfen d??manlar?n oyununa gelmeyin.Vatan?m?z?n ekme?ini yiyorsak,suyunu i?iyorsak,havas?n? kokluyorsak sevmek mecburiyetindeyiz.Kahpelik d???nenlerin Allah bin t?rl? belas?n? versin.

Bu duygu ve d???ncelerle T?rkiye Cumhuriyeti Devletinin y?zy?llarca ya?amas?n? Y?ce Mevl?'m?zdan diliyor,en derin sayg? ve sevgilerimi sunuyorum.
Mutlu olun.Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla.
Not:Kitab?ma destek olacaklar, bana mail yoluyla ula?abilirler.


“AL BAYRA?IM BAYRA?IM-KOLUMLA SARACA?IM
D?NYALARA NAM SALAN-B?R DEVLET KURACA?IM”

?iirim d?rtl?klerim-bayra??m inan sana
Huzur mutluluk verdin-can?m aziz vatana
Gecelere do?ars?n-adeta bir Ay gibi
Dost d??man? sezersin-uzan?rs?n yay gibi
“Al Bayra??m Bayra??m-kolumla saraca??m
D?nyalara nam salan-bir devlet kuraca??m”
Toprak seninle g?zel-b?kme boynunu b?kme
G?klerimde dalgalan-sak?n g?z ya?? d?kme
Seni ben sevinirken-co?ar iken g?reyim
Ya?ad???m m?ddet?e-emekleri vereyim
“Al Bayra??m Bayra??m-kolumla saraca??m
D?nyalara nam salan-bir devlet kuraca??m”
Benzersin bir g?ne?e-ondan daha parlaks?n
Anlamak isteyenler-?nce tarihe baks?n
Kalbim ruhum bedenim-senin i?in ?arp?yor
Bebekler ve ?ocuklar-ellerini ??rp?yor
“Al Bayra??m Bayra??m-kolumla saraca??m
D?nyalara nam salan-bir devlet kuraca??m”
Yerden seni g?zleriz-daima g?ky?z?n?
Bu toplum olu?turur-tan?makta ?z?n?
G?rd?m dalgalan?rken-dedim i?te h?r millet
Atam emanet etti-ortadan kalkt? illet
“Al Bayra??m Bayra??m-kolumla saraca??m
D?nyalara nam salan-bir devlet kuraca??m”
Duyarsan hain sesi-kula??ma f?s?lda
Yard?ma yeti?iriz-sak?n hi? kalma darda
Bu kanlar senin i?in-?abalar senin i?in
Yere d??er Mehmet?ik-gayreti tenin i?in
“Al Bayra??m Bayra??m-kolumla saraca??m
D?nyalara nam salan-bir devlet kuraca??m”
?yi ki vars?n orda-huzuru veriyorsun
Mutluluk esenli?i-canlara seriyorsun
??retmen Hasan sever-O ta??yor rengini
D?nyada bulamad?-inan can?m dengini
“Al Bayra??m Bayra??m-kolumla saraca??m
D?nyalara nam salan-bir devlet kuraca??m”


“AL BAYRA?IM HERKES?N-O BAYRA?I TUT KALDIR
HA?N VE D??MANLARIN-HEMEN ?ST?NE SALDIR”


Seni s?yler g?n?ller-anlat?r b?t?n diller
Manas?n? biliyor-belde il?e ve iller
Can?m?z?n i?isin-kalplerde daim vars?n
Esenlik mutluluklar-b?t?n ruhlar? sars?n
“Al Bayra??m herkesin-O Bayra?? tut kald?r
Hain ve d??manlar?n-hemen ?st?ne sald?r”
Senin g?lgende co?ar-?ocuk gen?ler el ele
Huzurunda yok olur-s?k?nt? ile ?ile
I??k oldun bizlere-ayd?nlatt?n bu yolu
?leriye uzatt?k-beden kafa ve kolu
“Al Bayra??m herkesin-O Bayra?? tut kald?r
Hain ve d??manlar?n-hemen ?st?ne sald?r”
Hudutlarda Mehmet?ik-esersin direklerde
O kadar g?zelsin ki-son veriyorsun derde
Sevgilerin y?cesi-sana d?ner bu g?zler
Topluca T?rk Milleti-Seni ezelden g?zler
“Al Bayra??m herkesin-O Bayra?? tut kald?r
Hain ve d??manlar?n-hemen ?st?ne sald?r”
Emanetsin Atadan-koruyaca??z Seni
U?runa verece?iz-hem kafa hem bedeni
Ba??m?z dik ilerde-g??s?m?z siper sana
Ge?mi?ten gelece?e-ba?l?y?z hep vatana
“Al Bayra??m herkesin-O Bayra?? tut kald?r
Hain ve d??manlar?n-hemen ?st?ne sald?r”
Topra??n manas?n?- biliyoruz ger?ekten
Hepten huzur do?makta-ayr?lmay?n birlikten
Hain ile d??mana- dikkat et verme f?rsat
Bir yanl??l?k g?r?rsen-s?zlerinle hemen ?at
“Al Bayra??m herkesin-O Bayra?? tut kald?r
Hain ve d??manlar?n-hemen ?st?ne sald?r”
Sev bayra?? ve koru-senin kan?n? ta??r
Onu sevmeyenlerse-suratlar?n? ka??r
Bayrak yoksa g?klerde-orada vard?r zul?m
??retmen Hasan s?yler-pe?inden gelir ?l?m
“Al Bayra??m herkesin-O Bayra?? tut kald?r
Hain ve d??manlar?n-hemen ?st?ne sald?r”


xx
AL BAYRA?IM YILDIZIM-‘SENS?N SOLMAYAN G?NE?’
SEN? ?OK?A SEV?YOR-ANNE BABA VE KARDE?”

Senin i?in yaz?l?r-?iirler ve d?rtl?kler
Esenli?i duymakta-anne baba ?ocuk er
G?kler seninle ??nlar-biliriz manas?n?
Kalbimizden sileriz-o an g?n?l pas?n?
“Al Bayra??m y?ld?z?m-‘Sensin Solmayan G?ne?’
Seni ?ok?a seviyor-anne baba ve karde?”
G?lgende ye?ermekte-?mitler sonsuz dilek
Bak?l?nca g?klere-y?kseklerde vars?n tek
H?rriyetin timsali-insanlar huzur bulur
Y?rekten sevenlerse-senle ebedi kal?r
“Al Bayra??m y?ld?z?m-‘Sensin Solmayan G?ne?’
Seni ?ok?a seviyor-anne baba ve karde?”
Senin i?in t?rk?ler-?iirler bestelenir
Sana d?nen g?n?ller-yan?nda destelenir
?ehidimin kan?s?n-yery?z?n?n y?ld?z?
Huzurunda son bulur-i?lerden kalkar s?z?
“Al Bayra??m y?ld?z?m-‘Sensin Solmayan G?ne?’
Seni ?ok?a seviyor-anne baba ve karde?”
Tarih boyu k?kredin-Ni?bolu’ da Y?ld?r?m
Ulubatl? Hasan’s?n-sensin daima var?m
Preveze Barbaros-Ba?dat’ta Gen? Osman’s?n
?yle g?zel rengin var-ruhumuzda dermans?n
“Al Bayra??m y?ld?z?m-‘Sensin Solmayan G?ne?’
Seni ?ok?a seviyor-anne baba ve karde?”
?zerindeki y?ld?z-dostlara verir g?ven
Seni g?rmek i?inse-yola ??k?l?r erken
?ehidimin ?rt?s?-can?m?z?n ???l???
Biz yan?nda buluruz-b?t?n?yle sa?l???
“Al Bayra??m y?ld?z?m-‘Sensin Solmayan G?ne?’
Seni ?ok?a seviyor-anne baba ve karde?”
Seni ?yle ?zledik-sevmezsin ihaneti
Birli?e ?a??r?rs?n-can?m o cemiyeti
Her y?n sana ??k?yor-vurgunum hilaline
??retmen Hasan s?yler-senle ge?sin her sene
“Al Bayra??m y?ld?z?m-‘Sensin Solmayan G?ne?’
Seni ?ok?a seviyor-anne baba ve karde?”

“AL BAYRAK B?R ?LK?D?R-?LK?N?N ADI VATAN
OKU ??REN B?LG? KAP-ASLA OLMASIN YATAN”

Topra??m Anadolu’m-s?n?rda Mehmet bekler
Kollar ile kavran?r-eldeki o t?fekler
D??man iti g?zlenir-ruh gerilir s?n?ra
Bayrak g?ky?z?ndeyse-kalpte d?zeltir yara
“Al Bayrak bir ?lk?d?r-?lk?n?n ad? vatan
Oku ??ren bilgi kap-asla olmas?n yatan”
Canlar?n? sevenler-seni darda g?r?nce
O can?ndan vazge?ti-hem g?nd?z hem de gece
Sensiz hi?bir ?ey olmaz-ne su toprak ne yemek
Senin i?in verilir-yurdumda b?t?n emek
“Al Bayrak bir ?lk?d?r-?lk?n?n ad? vatan
Oku ??ren bilgi kap-asla olmas?n yatan”
Yollar?na fedad?r-bin on binler milyonlar
Emretti?in andaysa-meydana ko?ar canlar
Ellerde tutulursun- ?zg?rce sallan?rs?n
Hedefe varmak i?in-?a?lara yollan?rs?n
“Al Bayrak bir ?lk?d?r-?lk?n?n ad? vatan
Oku ??ren bilgi kap-asla olmas?n yatan”
Sen tan?rs?n dostunu-hele de d??man?n?
Hep onlardan korudun-can?m aziz vatan?
?an oldun destan oldun-nice tarihler boyu
Senin alt?nda yapt?-gen?lerim hepsi toyu
“Al Bayrak bir ?lk?d?r-?lk?n?n ad? vatan
Oku ??ren bilgi kap-asla olmas?n yatan”
G?ster bize haini-onu bir ?evireyim
Yolundan d?nmez ise-yumrukla devireyim
Meydan asla bo? de?il-bo?tur diye sanmay?n
D??man sana dost de?il-s?z?ne inanmay?n
“Al Bayrak bir ?lk?d?r-?lk?n?n ad? vatan
Oku ??ren bilgi kap-asla olmas?n yatan”
Bayrak toprak ve vatan-?? ?nemli sacayak
?st?ne kurulmu?tur-ge?mi?ine iyi bak
Ayr?lmay?n birlikten-k???k lokma olmay?n
??retmen Hasan s?yler-k?t?l??? salmay?n
“Al Bayrak bir ?lk?d?r-?lk?n?n ad? vatan
Oku ??ren bilgi kap-asla olmas?n yatan”


ATAM EMANET ETT?-DED? BAYRA?I KORU
GENCE HEDEF G?STERD?-YANMASIN DED? KORU

G?ne? Ay ve ummans?n-anlar?z de?erini
O bayra?? tutanlar-belli etti yerini
Selam ?anl? bayra??m-?arp??ana ?lene
Seninle mutlu ge?er-g?nler aylar ve sene
Atam emanet etti-dedi bayra?? koru
Gence hedef g?sterdi-yanmas?n dedi koru
Emanetsin bizlere-evet iman?m?z tam
Seninle sona erer-hem s?k?nt? hem de gam
Ruhumuzu beslersin-dalgalan y?llar boyu
Sana hayran bak?yor-?ahlanan T?rk’?n soyu
Atam emanet etti-dedi bayra?? koru
Gence hedef g?sterdi-yanmas?n dedi koru
Sen g?klerin y?ld?z?-?ehidimin kan?s?n
Yediden yetmi?e dek-milletimin can?s?n
Samsun Ankara ?zmir-selam Anadolu’dan
Can verirler u?runa-evet binlerce insan
Atam emanet etti-dedi bayra?? koru
Gence hedef g?sterdi-yanmas?n dedi koru
O bayra??n rengine-ger?ek hayran?m hayran
Senin i?in d?k?ld?-oluk oluk akt? kan
Selam sana binlerce-selam ?anl? bayra??m
O kadar g?zelsin ki-can?m aziz topra??m
Atam emanet etti-dedi bayra?? koru
Gence hedef g?sterdi-yanmas?n dedi koru
Tarihten g?n?m?ze-sensin y?zy?llar a?an
Sevgi ve mutlulukla-g?n?m?ze ula?an
Her an kalbimizdesin-seni s?yler g?n?ller
Evet senin kar??nda-a??l?verir diller
Atam emanet etti-dedi bayra?? koru
Gence hedef g?sterdi-yanmas?n dedi koru
Sensin T?rk Milleti’ni-esirlikten kurtaran
Senle mutluluk bulur -vatanda ya?ayan can
Ya?ar?z sen var isen-sen yok isen esiriz
??retmen Hasan s?yler-bundan ??kar hep kriz
Atam emanet etti-dedi bayra?? koru
Gence hedef g?sterdi-yanmas?n dedi koru


“AY BAYRAK HEPTEN B?Z?M-BA?KASI YOKTUR GAYRI
SEN? CANDAN SEVER?Z-OLAMIYORUZ AYRI”

Sana ?yle hasretim-kaplars?n benli?imi
Seninle kuruyorum-yurtta d?zenli?imi
Kuca??nda h?r ya?ar-b?t?n?yle insanlar
Yeter ki bize emret-u?runa gider canlar
“Ay Bayrak hepten bizim-ba?kas? yoktur gayr?
Seni candan severiz-olam?yoruz ayr?”
G?zelli?in yan?nda-can?m?z kal?r aciz
Eller ile ?u kollar-haz?r olda bekler diz
G?nl?m Seninle co?ar-ald?m ?l?m? g?ze
Dalgaland???n yerde-sa?lam basar?m ize
“Ay Bayrak hepten bizim-ba?kas? yoktur gayr?
Seni candan severiz-olam?yoruz ayr?”
Anlad?m ki bir kere-Sensizlik inan yalan
Bayrak i?in ?arp?yor-v?cudumda b?t?n kan
H?z?na eri?emez-dalgaland???n yerde
Ba?kas? s?n?k kal?r-Sen vars?n her zaferde
“Ay Bayrak hepten bizim-ba?kas? yoktur gayr?
Seni candan severiz-olam?yoruz ayr?”
Hasretim ezeldendir-dost d??man? sezerim
Hain ve d??manlar? bak???mla ezerim
T?rkiye’yi kapl?yor-dalgaland???n rengin
Tarih boyu bulunur-y?k?c?larla cengin
“Ay Bayrak hepten bizim-ba?kas? yoktur gayr?
Seni candan severiz-olam?yoruz ayr?”
Karanl?klar Seninle-geceler sabah olur
Mutluluk esenli?i-Seni sevenler bulur
Nerede g?r?r isem-tir tir titrer v?cudum
Sevgi ile co?ar?m-o anda ?alar udum
“Ay Bayrak hepten bizim-ba?kas? yoktur gayr?
Seni candan severiz-olam?yoruz ayr?”
Anne baba ?ocuklar-ses veriniz sesime
Gel dural?m yan yana-duyulmal? k?kreme
Yakla? bana bayra??m-?peyim koklayay?m
??retmen Hasan s?yler-ne vard?r yoklayay?m
“Ay Bayrak hepten bizim-ba?kas? yoktur gayr?
Seni candan severiz-olam?yoruz ayr?”ANNE BABA ?OCUKLAR- DURUN ELB?RL???YLE
70 M?LYON B?RL?KSE-ORTADAN KALKAR ??LE


Kahpe eller yurdumda-azd?r?yor ter?r?
Gen? v?cutlar gidiyor-yak?yor can? b??r?
Do?udaki ?u ate?-sarm??t?r her taraf?
Tedbire tedbir kat?n-o sarmadan etraf?
Anne baba ?ocuklar- durun elbirli?iyle
70 milyon birlikse-ortadan kalkar ?ile
Amerika emrinde-e?itilen ter?rist
May?nlar? patlat?r-esrar? ?eken ?u it
?ne ??kam?yorlar-kuruyorlar tuza??
Geceden seriyorlar-yerlere b?t?n a??
Anne baba ?ocuklar- durun elbirli?iyle
70 milyon birlikse-ortadan kalkar ?ile
Size yaz?klar olsun-yersin gezer i?ersin
Ac?y? tatt?r?rs?n-Allah belan? versin
B?l?p ve par?alamak-o kadar kolay de?il
Size beddua eder-hem a??zlar hem de dil
Anne baba ?ocuklar- durun elbirli?iyle
70 milyon birlikse-ortadan kalkar ?ile
Sard?n?z her taraf?-al?yorsunuz emri
Anneler al?yorlar-o TV’den haberi
Sizler ??ban ba??na-dizersiniz methiye
Zarar?n?z dokunur-topluca T?rkiye’ye
Anne baba ?ocuklar- durun elbirli?iyle
70 milyon birlikse-ortadan kalkar ?ile
Meydandaki feryad?-duydunuz mu bir kere
Bir kez dikkat eyleyin-?ehit d??en o ere
?nsan olamazs?n?z-insanlar b?yle yapmaz
Y?kseltmeli sesleri-duyulmal? itiraz
Anne baba ?ocuklar- durun elbirli?iyle
70 milyon birlikse-ortadan kalkar ?ile
Uyuma T?rk Milleti-uyuyan? soyarlar
S?r? h?line sokup-toplu h?lde yayarlar
Atat?rk’?m gibi ol-kar?? durun hepsine
Ellerini birle?tir-?arpmal? ruh ve sine
Anne baba ?ocuklar- durun elbirli?iyle
70 milyon birlikse-ortadan kalkar ?ile
Namusa g?z dikildi-korumal? namusu
Onlar b?l?p par?alar-bizlere kurar pusu
Hasan Sancak yaz?yor-anlat?yor derdini
Meydanlara ko?al?m-ac? bulmadan bini
Anne baba ?ocuklar- durun elbirli?iyle
70 milyon birlikse-ortadan kalkar ?ile


“AY YILDIZ BAYRA?IMSIN-?EH?D?M?N KANISIN
B?T?N T?RK M?LLET?’N?N-SONSUZA DEK CANISIN”

Ge?mi?ten geliyoruz-budur bizim ?abam?z
U?runa can? verdi-anne ?ocuk babam?z
Seni ya?ataca??z-budur T?rk’?n emeli
Sa?lamla?t? Seninle-bu vatan?n temeli
“Ay Y?ld?z Bayra??ms?n-?ehidimin kan?s?n
B?t?n T?rk Milleti’nin-sonsuza dek can?s?n”
Yollar?m?za ??kan-engelleri a?ar?z
El birli?i i?inde-?a?a do?ru ko?ar?z
Kirli eli k?rar?z-elleyemezler Seni
O nazl? s?z?l???n-mutlu ediyor beni
“Ay Y?ld?z Bayra??ms?n-?ehidimin kan?s?n
B?t?n T?rk Milleti’nin-sonsuza dek can?s?n”
?nlere ??kan engel-topluca s?p?r?r?z
Tarihten itibaren-bizler daima h?r?z
Herkes ?unu ??rensin-bug?n? ve yar?n?
Emrine amadeyiz-?u an veririz can?
“Ay Y?ld?z Bayra??ms?n-?ehidimin kan?s?n
B?t?n T?rk Milleti’nin-sonsuza dek can?s?n”
Bizler Senden g?? ald?k-benziyoruz kayaya
Sevgini yazaca??z-hem Marsa ya da Aya
Yolumuza ??kanlar-hepten ezilecektir
70 milyon milletiz-bilinmelidir tektir
“Ay Y?ld?z Bayra??ms?n-?ehidimin kan?s?n
B?t?n T?rk Milleti’nin-sonsuza dek can?s?n”
Y?z?m?z? ?evirdik-Senin ayd?nl???na
Huzuru veriyorsun-can?m aziz vatana
Yery?z?nde g?ne? var-bendeki g?ne?se bir
Esenlik i?ersinde-yakla? da i?ine gir
“Ay Y?ld?z Bayra??ms?n-?ehidimin kan?s?n
B?t?n T?rk Milleti’nin-sonsuza dek can?s?n”
Kara sevda gibisin-i?ledin i?imize
Dalgaland???n anda-son verirsin krize
T?rk Milleti emrinde-elinde bekler silah
??retmen Hasan s?yler-sald?ranlar ?eker ah
“Ay Y?ld?z Bayra??ms?n-?ehidimin kan?s?n
B?t?n T?rk Milleti’nin-sonsuza dek can?s?n”“BAYRA?A S?Z S?YLEME-K?RL? EL? DE?D?RME
GEREK?RSE CANI VER-SAKIN YERE E?D?RME”


Milletimin ruhunda-kalbinde bayrak durur
Manas?n? bilenler-olu?turur sa?lam sur
Tarih boyu ecdad?m-g??s?n? siper etti
Sald?ran d??manlar?-s?ng?s?yle mahvetti
“Bayra?a s?z s?yleme-kirli eli de?dirme
Gerekirse can? ver-sak?n yere e?dirme”
Her yi?idin kalbinde-muhakkak vard?r izi
Candan kucakla?anlar-sevindiriyor bizi
Yar?na ko?mak i?in-anne baba k?zlar?
Bayraklar ellerinde-g?r?l?yor h?zlar?
“Bayra?a s?z s?yleme-kirli eli de?dirme
Gerekirse can? ver-sak?n yere e?dirme”
Senin ?st?ne olur-birlik ile yeminler
Huzur verirsin bize-g?k ile yerler dinler
Altta da ve ?stte de-bilmektedir kim varsa
Bar?nd?rmaz i?inde-endi?e ile tasa
“Bayra?a s?z s?yleme-kirli eli de?dirme
Gerekirse can? ver-sak?n yere e?dirme”
?ehidimin kan?s?n-g?klerimin y?ld?z?
Senin ile son bulur-i?imizdeki s?z?
Silkindi milletimiz-att? uyu?uklu?u
Birli?e kavu?turdu-yurtta ?oluk ?ocu?u
“Bayra?a s?z s?yleme-kirli eli de?dirme
Gerekirse can? ver-sak?n yere e?dirme”
Seni ge?mek isteyen-a?amaz o s?n?r?
O an yere serilir-i?leri kal?r yar?
Herkesten y?ksektesin-g?zler sana ?evirili
K?t? s?z dedirtmeyiz-kopart?r?z o dili
“Bayra?a s?z s?yleme-kirli eli de?dirme
Gerekirse can? ver-sak?n yere e?dirme”
Seni tan?mayanlar-y?celi?in yan?nda
Hepsi diz ??kecektir-tepki olur an?nda
??retmen Hasan s?yler-?ok sever bayra??n?
Durmadan ?iir yazar-uyand?r?r vatan?
“Bayra?a s?z s?yleme-kirli eli de?dirme
Gerekirse can? ver-sak?n yere e?dirme”
BAYRA?I KAP DA Y?R?-MEYDANLARI DOLDURUN
?NE ?A?RILDI?INDA-EL B?RL???YLE DURUN

Bayrak varl???m?z?n-solmayan bir timsali
Onun i?in can verir-yurdu seven ahali
Bayraks?z olamay?z-vatan ?aresiz kal?r
E?er dikkat etmezsek-ba?kalar?n?n olur
Bayra?? kap da y?r?-meydanlar? doldurun
?ne ?a?r?ld???nda-el birli?iyle durun
O h?rriyetimizin-ger?ekten teminat?
Esenli?e kavu?ur-?ocuk gencin surat?
Ge?mi?ten gelece?e-??renin sembol?m?z
Herkes anlamal?d?r-solmayan bir g?l?m?z
Bayra?? kap da y?r?-meydanlar? doldurun
?ne ?a?r?ld???nda-el birli?iyle durun
Huzur bar?? g?venin-o kestirme bir yolu
?lmeye amadedir-kahraman T?rk’?n o?lu
B?t?nle?en birle?en-gurur veren bir eser
Dalgaland???n anda-h?r bir ?ekilde eser
Bayra?? kap da y?r?-meydanlar? doldurun
?ne ?a?r?ld???nda-el birli?iyle durun
Dilekler ve dualar-cadde ve meydanlarda
O bize yol g?sterir-hep g??l? ??kar seda
Y?rekler ?evrilmi?se-bak??lar Ona do?ru
Birlikte g??lenirler-a?a?lar orman koru
Bayra?? kap da y?r?-meydanlar? doldurun
?ne ?a?r?ld???nda-el birli?iyle durun
?ehit ve gazilerim-dururlar huzurunda
Sevin? ve sevgi vard?r-evet Senin surunda
Gurur kayna??m?zs?n-hat?rlat?r ge?mi?i
Sa?lam tutmak gerekir-yapt???m?z her i?i
Bayra?? kap da y?r?-meydanlar? doldurun
?ne ?a?r?ld???nda-el birli?iyle durun
K?t? g?zle bak?lmaz-bak?l?rsa ?z?l?r
S?k?nt? ?ektirmeyin-bayra??m ezelden h?r
Nine dedelerimiz-Senin i?in can verdi
Birlik beraberlikle-hepsi murada erdi
Bayra?? kap da y?r?-meydanlar? doldurun
?ne ?a?r?ld???nda-el birli?iyle durun
Bayrak y?zy?llar boyu-esecektir durmadan
Daim Seni korusun-insanlar? Yaratan
??retmen Hasan s?yler-O sever bayra??n?
Daima koruyacak-hem beden topra??n?
Bayra?? kap da y?r?-meydanlar? doldurun
?ne ?a?r?ld???nda-el birli?iyle durun


BAYRA?I TUT EL?NLE-KALDIR YUKARI KALDIR
K?RL? EL UZANMASIN-DE?MEDEN ?STTE SALDIR

Bayrak co?ku ?ereftir-cand?r kand?r namustur
?stiklali simgeler-ba?ta gelen husustur
Korumayan milletin-?abuk olur ??k???
Elinde bir ?ey kalmaz-kaybeder ev ve k??k?
Bayra?? tut elinle-kald?r yukar? kald?r
Kirli el uzanmas?n-de?meden ?stte sald?r
Dalgalanan bayra??n-g?lgeleri alt?nda
Uyumayan bir toprak-kal?r karanl?k oda
G?nderdeki bayra??-indiren ve indirten
Asla insan olamaz-hainleri bindirten
Bayra?? tut elinle-kald?r yukar? kald?r
Kirli el uzanmas?n-de?meden ?stte sald?r
H?rriyet me?alesi- bir ??rad?r s?nmeyen
Kan k?rm?z? rengi var-co?ar daim dinmeyen
Vatan?n tapusudur-bilinsin tescilidir
K?t?lemek isteyen-ya aptal ya delidir
Bayra?? tut elinle-kald?r yukar? kald?r
Kirli el uzanmas?n-de?meden ?stte sald?r
T?rk Milleti kan?n?-verdi bayrak rengine
Onu y?ksekte tuttu-devam etti cengine
G?r kanlar kurumad?-hain eli k?r da at
Sak?n ha f?rsat verme-yumru?unu vur da at
Bayra?? tut elinle-kald?r yukar? kald?r
Kirli el uzanmas?n-de?meden ?stte sald?r
Eli dili kafay?-bayrak i?in keseriz
Vatan?n s?n?r?nda-h?r ?ekilde eseriz
Kimsenin g?c? yetmez-g?kte y?ld?z ile Ay
Milletim varolduk?a-bizlere derler hay hay
Bayra?? tut elinle-kald?r yukar? kald?r
Kirli el uzanmas?n-de?meden ?stte sald?r
T?rks?z olan bir d?nya-d?nyan?n sonu demek
Bu u?urda vermeli-gayret ?aba ve emek
G?zleri kapatarak-g?nd?zler olmaz gece
??retmen Hasan yazar-?iiri hece hece
Bayra?? tut elinle-kald?r yukar? kald?r
Kirli el uzanmas?n-de?meden ?stte sald?rBAYRA?IMA G?Z D?KT?-YURTTA YA?AR ARSIZLAR
T?RK’E EZ?YET VER?R-BUNUN ???N AR SIZLAR

D?n?n o oyunlar?-bug?nde oynan?yor
Yap?lan kahpelikler-bizi s?k?nt?ya kor
Bayrak senin bayra??n-kan?n vard?r renginde
Atam g?revi yapt?-bu g?rev ?u an sende
Bayra??ma g?z dikti-yurtta ya?ar ars?zlar
T?rk’e eziyet verir-bunun i?in ar s?zlar
Sorumlu olan toplum-sesimi ses vermeli
Mutluluk esenli?i-g?zelli?i sermeli
Bayrak vatan topra??m-b?l?nmek istenmekte
Hainler ve d??manlar-uyuma ge?ti ?te
Bayra??ma g?z dikti-yurtta ya?ar ars?zlar
T?rk’e eziyet verir-bunun i?in ar s?zlar
Haritalar? g?r?n-dama ta?lar? gibi
Salyal? a??zlar?-kuzgun ba?lar? gibi
Al evlad? ??k yola-bayra?? salla daim
Korunmazsa memleket-i?imiz olur vahim
Bayra??ma g?z dikti-yurtta ya?ar ars?zlar
T?rk’e eziyet verir-bunun i?in ar s?zlar
??erler z?bar?rlar-verirler eziyeti
Bedenler yere d??er-sarsarlar cemiyeti
Uslu durun ars?zlar-bizleri k?zd?rmay?n
Bir Kurtulu? Sava??-yeniden yazd?rmay?n
Bayra??ma g?z dikti-yurtta ya?ar ars?zlar
T?rk’e eziyet verir-bunun i?in ar s?zlar
O pa?avralar?n?z-kaplamas?n meydan?
T?rk Milleti ayakta-yerde bulmad?k can?
Can?m?z pahas?na-bayrak korunacakt?r
K?t?lemek isteyen-ya aptal ya salakt?r
Bayra??ma g?z dikti-yurtta ya?ar ars?zlar
T?rk’e eziyet verir-bunun i?in ar s?zlar
T?rkiye hedeftedir-hedefteyse bayrak var
Onun ile birlikte-altta kayan toprak var
??retmen Hasan s?yler-?ok sevmekte vatan?
?iirleri yaz?yor-uyand?r?r yatan?
Bayra??ma g?z dikti-yurtta ya?ar ars?zlar
T?rk’e eziyet verir-bunun i?in ar s?zlar

Bayrak Sahipsiz De?il!..
???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye