Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Öğretmen Hasan Sancak ın Birinci Sevda Şiirleri

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:04 pm    Mesaj konusu: ??retmen Hasan Sancak ?n Birinci Sevda ?iirleri Alıntıyla Cevap Gönder

??retmen Hasan Sancak’?n Birinci Sevda ?iirleri

Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.

K?ymetli Okuyucu,
Yine ?ok de?i?ik bir ?iirlerimle kar??n?zday?m. Vakit buldu?um zaman di?erlerini de bilginize sunaca??m.Bir zamanlar Karadenizli Sanat??lar?n furyas?na uyarak, onlar i?in m?ni ?eklinde bu ?iirlerimi kaleme ald?m.Tahminime g?re 3000 d?rtl?k yazd?m.500 tane de cinasl? d?rtl?k yazd?m.Belki i?inizde bilmeyeniniz vard?r.Cinas,yaz?l???,okunu?u ayn? fakat anlam? farkl? olan kelimelerdir.Ayn? e?sesli kelimeler gibi.?stenirse isimlere g?re binlerce d?rtl?k yazabilirim.?n?allah sanat??lar?n dikkatini ?eker.?iir severlerin ba?ka t?rl? ?iirlere de ilgi duymas? gerekir.Benim tarz?m ?ok farkl?d?r.Gazetecili?in verdi?i bir durumla bir kimsenin konu?mas?n? haber yapabilirim.Yapt???m bu haberi de ayn? zamanda ?iire d?kebilirim. Karadenizli sanat??lar taraf?ndan yaz?lan ?iirler bu ?ekilde ?ark? ve t?rk?leri olu?turmaktad?r. Okuyucular?n yorumlar? bizim s?k?nt? ve derdimizi ?abucak unutturuyor.Onlar?n yazd?klar? milyarlara de?er.
Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla.

BEN BEK?RIM BEK?RIM
EVLENMEZSEM YAKARIM

Oradad?r a??nt?
Tuttu beni ka??nt?
Hayat?m d?zelmedi
K?t? oldu ya?ant?
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
K?fteleri a??rma
Sabr?m?z? ta??rma
?stersen benden iste
Bedeni sak?n yorma
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
G?r?yorum a?ik?r
Geni? yerim oldu dar
K?z benden uzakla?ma
Beni kollar?nla sar
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
A?inas?n a?ina
Sen ?ok yak?ns?n cana
Seni ben bekliyorum
Can?m g?l?mse bana
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
Can?m s?n?r? a?ma
Benim pe?imden ko?ma
Ka? sefer s?yledim can
Volkanlar gibi ta?ma
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
Yapal?m a?na fi?ne
Gelece?im say bine
El ele tutu?al?m
Gerek yoktur hi? kine
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
Can?m yapar a?ure
Oturdum kald?m yere
Taba??ma koyma ?ok
Doldurursun ha bire
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
S?yle bana sen nesin
G?l?m sen bir tanesin
?abuk ko? sen yan?ma
Evimizde hanesin
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
At h?rs?z? kap?da
?al?yor bir ??rp?da
Yakalan?verirse
Yutacakt?r hap? da
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m
At nal?n? ?akar?m
Etraf?ma bakar?m
Hasan can? g?rmezse
Ben odadan ??kar?m
Ben bek?r?m bek?r?m
Evlenmezsem yakar?m

CAN AHUM HEP AHUM OL
KIZ SEN BEN?M UHUM Ol

Bin g?zelim bociye
Nedir senin seciye
S?yle bana g?zelim
Bana bakmazs?n niye
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
?? suyunu bodu?tan
Ben geldim ?u an ma?tan
Haberin var m? can?m
Yan?p tutu?an a?tan
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
Bizim evimiz bodur
Sevdi?im benim odur
Al paran? taksici
O evin ?n?nde dur
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
G?l?m?n burcu Bo?a
Onunla gittim da?a
O kadar u?ra?t?msa
D?nd?remedim sa?a
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
Ya?ar g?kten bo?anak
Y?z? kald?r bana bak
K?z hep senin y?z?nden
B?t?n sa??m oldu ak
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
Bakar?m d?rt bo?aza
Gel gidelim bo?aza
Hi? gelmeyelim can?m
Senle bo?az bo?aza
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
Kesmeden bo?azlama
Gel yiyelim bazlama
??ine ??karmadan
Sak?n can?m tuzlama
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
Giyer kazak bo?azl?
??tah? var bo?azl?
Eline testi alm??
O ger?ekten bo?azl?
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
Elinle beni bo?ma
?pi sararak bo?ma
Arabaya binelim
Gaz yap?p sak?n bo?ma
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
S?z s?yleme bo?ucu
Zaten hava bo?ucu
Hasan’? zora sokar
S?z olmas?n bo?ucu
Can Ahum hep Ahum ol
K?z sen benim uhum ol
CAN ASLISIN SEN ASLI
SEN YOKSAN G?NL?M YASLI


Ba?arans?n ba?aran
Elleme oran buran
Yan?ndan ge?er iken
Kim sana tokat vuran
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Bekliyorum ba?ar?
Sevdi?im k?z ha?ar?
Ne kadar k?t? olsa
Terk edemedim y?r?
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Ol can?m ba?ar?l?
G?n?l sana sar?l?
Hi? kimseler duymas?n
Olsun gece yar?l?
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Olaca??m Ba?bakan
Kimdir o bana bakan
G?l?m?n tek iste?i
Me?er olmakm?? bakan
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Can?m ba?dan??mand?r
O ezelden yamand?r
Kabaran y?re?ime
Ger?ekten de dermand?r
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Ba?gardiyan gardiyan
Ni?in y?r?rs?n yayan
Benim sevdi?im g?zel
Evet ?ok g?zel bayan
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Ba?garsonum garsonum
F?r?nda boldur unum
Gel yan?ma sevgilim
G?zel olsun o sonum
?u anda sensin konum
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Ba?hakemim hakemim
Benden y?ksekte emmim
?ay? koy ?aydanl??a
A??k olsun o demim
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Ba?? ba?l? gelirsin
Durumumu bilirsin
Sen k?z benim yan?mda
Temiz hava al?rs?n
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?
Ba??bo? dola?amam
Kimseyle dala?amam
Hasan’la sen olmazsan
Zorluklar? a?amam
Can Asl?s?n sen Asl?
Sen yoksan g?nl?m yasl?

CAN ALEVS?N SEN ALEV
BEN? DOYA DOYA SEV

Al sana bir bisk?vi
Kaybetme sak?n evi
Hastalan?rsan can?m
G?steririm reviri
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
Korkuttun k?z Bismillah
G?l kavu?turdu Allah
Otural?m yan yana
Ne olur ?ektirme ah
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
Ettin sen beni bitap
?yice oldum harap
?nan senin y?z?nden
Hep g?r?yorum serap
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
??te bu g?l?m bilek
Bah?eye m?s?r? ek
Bir tek sen vars?n can?m
?nan hayat?mda tek
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
Yazar?m biteviye
Hep ?ektirirsin niye
Seni ben alaca??m
S?z?n ge?mez mi beye
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
Lamban?n pili bitik
H?lim ger?ekten bitik
Sana kavu?amazsam
Can?m ger?ekten bitik
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
Ala?am ?ok bitirim
O sevdi?im bitirim
Annen baban gel desin
Ben bu i?i bitirim
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
N’ olur beni bitirme
Hem okulu bitirme
Ayn? sene ??kal?m
Senle olsun bitirme
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
Gel dural?m biti?ik
Evlerimiz biti?ik
Ye?ile doyamazs?n
Bah?e olur biti?ik
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev
Tarlas?nda var bitki
O bana yapt? etki
Hasan’? d???n?yor
O ak?ll?n?n teki
Can Alevsin sen Alev
Beni doya doya sev

CAN BANUSUN BANUSUN
T?KENMEYEN KONUSUN


Can?m yine ba?lama
Y?re?imi ta?lama
El ele tutu?ursak
Senle yeriz ha?lama
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Bu i?in ba?lang?c?
Su ile dolu f???
Merhamet ya sevgilim
Ne olur bana ac?
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
G?l?m ?ok uysal ba?l?
Daim g?zleri ya?l?
Ama kendisi g?zel
O can?m hil?l ka?l?
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Ba?l? ba??na olay
S?ylemesi ?ok kolay
Gel yan?ma g?zelim
Senle ?ekelim halay
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Att?m yaz?ma ba?l?k
G?l?n boynunda be?lik
Gel oyun oynayal?m
N’ olur bana et e?lik
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Yazar?m ba?makale
K?z verme beni ele
Y?z?me bir g?l?mse
Sa??n? savur yele
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Ol k?z ba? misafirim
Evde bulursun verim
Sen yan?ma gelmezsen
Ba?kas? da sorar kim
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Ba? muavin muavin
Var m?d?r senin evin
Sevgilin cama ??kt?
Co?arak oyna sevin
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Ba? m?d?r?m m?d?r?m
Yerim olsa bir d?r?m
Yaln?z ba??na kald?m
Onun i?in yok s?r?m
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
Ba? m?fetti? m?fetti?
Etme bizleri tefti?
Hasan’?n d???n? var
Sa?lam olmal? kiri?
Can Banusun Banusun
T?kenmeyen konusun
CAN CEYLAN CEYLANIMSIN
?OK G?ZEL B?R HANIMSIN


Ekme?im kald? bayat
?ekilmez oldu hayat
Gel yan?ma g?zelim
Benim kollar?mda yat
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Deme g?l?m sen bay bay
Ge?miyor sensiz bu ay
Elimle haz?rlad?m
Sana g?zel demli ?ay
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Bakma k?z ayg?n bayg?n
Az?c?k kald? sayg?n
Yan?mdan uzakla?ma
O zaman artar kayg?n
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Evimin ?n? bay?r
K?z bana deme hay?r
Ye?illik mi istersin
Anneme dedim ay?r
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Bir bakt? beni bayd?
Bir s?yleyip be? cayd?
Cezas? a??r oldu
Can da?da s?r? yayd?
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Can?m benim bayraktar
Odur ?ok g?zel bir y?r
Bekletme art?k yeter
Beni kollar?nla sar
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Olacak bayramla?ma
?a?ma g?zelim ?a?ma
Birden heyecanlan?p
Sak?n pe?imden ko?ma
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Ald?m g?le bayraml?k
O verdi bana bal?k
Dedi yana ge?elim
Buras? kalabal?k
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Baytar geliyor baytar
Gel beni kolunla sar
Yerimiz geni? olsun
O da gelsin bize dar
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n
Geliyor bana bazen
?zerinde var pazen
Hasan sana seslenir
Kim k?z yan?nda gezen
Can Ceylan Ceylan?ms?n
?ok g?zel bir han?ms?n

CANDANIMSIN SEN CANDAN
SEVEY?M SEN? YANDAN


Can?m benim be?u?um
Sen benim minik ku?um
Yaln?z seninle vard?r
Sevdi?im benim i?im
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Vereyim mi be? y?zl?k
Yolumuz olsun d?zl?k
B?t?n ba? ve bah?emiz
Seninle olur g?zl?k
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Soldu bet ve benizim
A??rd? ?u an dizim
Bana i?mar et G?l?m
Toprakta ??ks?n izim
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Bet bereket kalmad?
?stedi?im olmad?
Sevdi?in kald? yaln?z
O yine de ?almad?
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Olma can benden beter
Ver bana senden haber
Eridim bittim soldum
G?zel murad?na er
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Yapar?m betimleme
K?z ?ay?n? demleme
Yan?na gelmez isem
Sak?n ola g?mleme
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Ayak alt?nda beton
Be? be? daha eder on
Gel yan?ma bir tanem
Bah?edeki yere kon
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
??kar?m betonarme
K?z sak?n beni yerme
Yan?na gelece?im
Kimseye g?n?l verme
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Uysal ba?l? bir beyim
?alar ?u anda neyim
Sel?m?n? g?nder can
Gelsin mi anne bay?m
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan
Budur benim beyan?m
Gelsene bana can?m
Hasan sana seslenir
Ol bana tatl? han?m
Candan?ms?n sen Candan
Seveyim seni yandan

CAN DEMET?M DEMET?M
B?LEMED?N KIYMET?M


?nsanlarda be? duyu
Kazarlar sana kuyu
K?z ben seni kollar?m
Yan?mda yatta uyu
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
??te sana be? karde?
K?z bana olsana e?
Yan?ma gelir isen
?nan sen olmazs?n ?e?
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Gitme o be? paral?k
Ablas? evde kal?k
Yan?ma gelir isen
Oluruz kalabal?k
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Can?m be? paras?z?m
Dinmiyor g?n?l s?z?m
Gel bir tanem yan?ma
Sen k?z ol benim h?z?m
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Al can sana be?b?y?k
Biraz git haz?r kay?k
Seninle i?imiz var
Hep kalmal?s?n ay?k
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Sayar?m be?er be?er
Can?n topra?? e?er
Sevgi sayg? mutluluk
Bana g?zellikler ver
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Ya?as?n be?eriyet
Duysun bunu cemiyet
Denizde y?zeceksen
G?l?m haz?rd?r palet
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Onlar be?i bir yerde
Sen koydun beni derde
D???n?n olacaksa
Haber verelim ferde
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Ala?am benim be?ik
H?l? sallan?r be?ik
K?z d?nme sen bo?una
Sonra a??r?r be?ik
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetim
Sayar?m be?li be?li
Yazar?m daim be?li
Hasan boynuna takar
O g?zel y?re be?li
Can Demetim Demetim
Bilemedin k?ymetimCAN D?LEK ?AN D?LEKS?N
HAYATIMDA SEN TEKS?N


O verdi bana bilgi
Ben ona duydum ilgi
Eli kalem tutuyor
?stedi benden silgi
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
Sayd?rd? bana ili
Hele de tatl? dili
O kadar u?ra?t?msa
Ele de?medi eli
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
Ald? bir bilgisayar
Bak??? beni bayar
Bir bakt?m i?im gitti
Bende kalmad? ayar
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
O can?m benim yazar
Daima bilgi yazar
Bir masaya oturur
Devaml? mektup yazar
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
?ok severim bilhassa
Ho?af? koydum tasa
Evlerine bir vard?m
Haz?rlanm?? o masa
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
?a?a ta??r hep bilim
Eline de?di elim
Kavunu o g?r?nce
Kes dedi bana dilim
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
Can? ya?at?r bilin?
Benden bir bardak su i?
Bo?una oyalama
Ya onu ya beni se?
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
Durumun bilinemez
?a??rsam gelinemez
Tan?mad???n kap?
Ans?z?n ?al?namaz
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
?smim iyi bilinir
?l?ede yi?it denir
Masaya oturunca
G?z g?ze yemek yenir
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin
Kenarda dur bilinme
Sana derim al?nma
Hasan sana seslenir
K?z gelirken sal?nma
Can Dilek ?an dileksin
Hayat?mda sen teksin


Birinci Sevda ?iirleri’ me Destekleyici ar?yorum.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye