Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Gaffar Okkan Ölmedi İçimizde Yaşıyor

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:05 pm    Mesaj konusu: Gaffar Okkan ?lmedi ??imizde Ya??yor Alıntıyla Cevap Gönder

Gaffar Okkan ?lmedi ??imizde Ya??yor!..
Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.


GAFFAR OKKAN ?LMED?-???M?ZDE YA?IYOR
O’NUN D???NCES?N?- T?RK M?LLET? TA?IYOR


Gaffar Beye ?z?ld?k-hep beraber kahrolduk
A?lad?k ve s?zlad?k-bizler peri?an olduk
Vatan sevgisi dolu-alt? yi?it vuruldu
Onlara kalle? tuzak-ak?am vakti kuruldu
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
Cenazeye ko?an?-seyretti b?t?n d?nya
Ellerde T?rk Bayra??-topluluk sanki kaya
B?yle g??l? bir a??t-ne g?r?ld? duyuldu
Televizyon bas?nla-d?rt tarafa yay?ld?
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
?ldeki de?i?imi-anlay?n ve ??renin
Tedbiri erken al?n-b?t?n zorlu?u yenin
T?rkiye’nin Do?usu-?ok a?lad? Bat?s?
G?zya?lar?n? d?kt?-insan?n en kat?s?
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
??te ter?r?n kozu-yok eder polisleri
Onlar? sustururken-ya?at?yor pisleri
Parazitler ars?zlar-yolsuzlar ve h?rs?zlar
U?ursuz hortumcular-hele de vicdans?zlar
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
Pu?tlara da dokunun-hep ?evirin kalbura
Tek tek s?raya koyun-?ld?r?n dura dura
Ter?r? yapanlar?n- hepsi i? ortaklar?
Ekme?ine ya? s?rer-bulunur bir ?oklar?
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
Hadiseyi haz?rlar-hep me?rula?t?r?rlar
Her ?eyi yok ederler-ilk kurula?t?r?rlar
D???nmeli milletim-yap?lan? iyice
?al??mal? durmadan-vatana g?nd?z gece
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
T?rkiye zor bir ?lke-ya?amal? birlikte
Ancak g??l? oluruz-ne var ise dirlikte
Biz de?erlerimize-derhal sahip ??kal?m
B?t?n y?rek birle?sin-???klar? yakal?m
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
Yirmi bir sene oldu-?ld? yurt evlatlar?
Katrilyonlar harcad?k-soldu bak suratlar?
Tahribat?m?z fazla-halledilmeli tek tek
E?itim verilmeli-kurulmal?d?r petek
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yor
?lkemin problemi-i?te b?yle ??z?l?r
Tek y?rek tek bir yumruk-hain b?yle ezilir
“Gaffar Modeli “iyi-sak?n engellemeyin
Hasan size seslenir-d??k?n? ellemeyin
Gaffar Okkan ?lmedi-i?imizde ya??yor
O’nun d???ncesini-T?rk Milleti ta??yorGAFFAR’IN M?RASINA-DEVLET’?M SAH?P ?IKSIN
B?LEN PAR?ALAYANI-O ANDA YERE YIKSIN

Diyarbak?r ilinde-bir yi?it askerleri
Kahpece ?ld?r?ld?-kaybettik o erleri
Bu tarihe yaz?ld?-hi? unutmayaca??z
Ayn? g?rev milletin-bizler yatmayaca??z
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Ne g?zel i?ler yapm??-yurdun hassas yerinde
??nk? O biliyordu-bu yara ?ok derinde
Devleti bar??t?rm??-halka hak?a yana?m??
Onlar ile birlikte-b?t?n zorlu?u a?m??
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
B?y?kle b?y?k olmu?-k????e sevgi vermi?
Bir yanl??l?k olunca-hemen ?z?r dilermi?
Y?llarca ya?ayacak-sevgisi g?n?llerde
Yapt??? i?ler do?ru-s?yleniyor dillerde
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
On binler sokaktayd?-kepenkler hep inmi?ti
Ankara Diyarbak?r-kalbe ac? sinmi?ti
Ayr?l?k gayrl?l?k yok-yurtta? polis el ele
Bu sayede burada-sona ermeli ?ile
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Allah’?m r?ya m?yd?-al?nacak ders fazla
Biz bunu g?rmeliyiz-?a?a uymal? h?zla
Alt? ?ehit kaybettik-potada bulu?tular
Karde?lik sevgisiyle-orada mele?tiler
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Geride kalan miras-esenlik huzur bar??
Ge? kalma gel arkada?-?al??mak olsun yar??
?ehidimize rahmet-mek?nlar Cennet olsun
T?rk Milleti ayakta-y?z bin seneler kals?n
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Muhabbetin tahlili- yap?lmal? iyice
Kim bozmak ister ise-?arp?ls?n g?nd?z gece
At?lan bu ad?mlar-d?k?len g?z ya?lar?
Sak?na bozulmas?n-s?k?lmesin ta?lar?
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Sald?r?y? yapanlar-ya PKK Hizbullah
Daima s?r?ns?nler-k?t?r?m etsin Allah
Hepsi birer tetik?i-kan emici yarasa
Bunlar? s?yl?yorum ?st?ne basa basa
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Esasl? tedbirleri- als?n benim devletim
?u illetten kurtulsun-topluca cemiyetim
Nutu?un gere?i yok-asker polis ve sivil
Dayan??ma olmal?-gel karde?im bunu bil
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Halk?m?zdan kopmadan-ondan uzak d??meden
G?n?l fethedilmeli-zorlu?a giri?meden
Gaffar Okkan ?rnektir-ev e?ya b?l?nmeli
D??k?n yaln?z insan?n-yan?na gelinmeli
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n
Gaffar kendi ?abas?- kazand? O zaferi
?ld? fakat dirildi-ora topland? eri
D??manlar? ezildi-memleket sa?lamla?t?
Hasan son s?z s?yl?yor-vuranlar yamyamla?t?
Gaffar’?n miras?na-Devletim sahip ??ks?n
B?len par?alayan?-o anda yere y?ks?n


KUR?UN BOMBA ATANLAR-NE GE?T? EL?N?ZE
ALLAH’IM FEL? -?ND?RS?N-EL AYAK D?L?N?ZE

T?rkiye yi?idini-tan?d? ve kaybetti
Efsanevi biriydi-gen? ya?ta ?ehit gitti
Onun ile birlikte-be? polisim mahvoldu
S?k?nt? ve ac?lar-birlikte bizi buldu
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Sa?lam yi?it bir y?rek-yakt? me?alesini
Hizmet a?k?yla co?tu-o ?ekti ?ilesini
Sevgi k?v?lc?m?n?-bu ilde olu?turdu
Diyarbak?r halk?n?-potaya dolu?turdu
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Tek y?rek tek bir v?cut-o kalpte g?m g?m att?
Do?udan do?an G?ne?-o ak?am ?abuk batt?
Avrupa’ya de?ilmi?-sevgiye giden bir yol
Yurdu mateme soktu-kur?unland? kafa kol
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Sevgi karde?lik birlik-i?te as?l mesele
Bu ses ?ok g??l? ??kt?-yay?ld? seksen ile
H??k?r?klar kaplad?-o an vatan?m?z?
Ac? sard? d?nyay?-vurdu yatan?m?z?
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
“Babam?z? kaybettik”-ba??r?p d?v?nenler
Kepenkleri indirip-el a?arak yananlar
G?r?lmedi burada-ger?ekten b?yle durum
“Yediden yetmi?e dek”-Gaffar’a ko?tu kurum
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Ayn? duyarl?l???-T?rkiye’miz g?sterdi
Tepkisi m?thi? oldu-canlara destek verdi
Bu tablo ?zerinde-iyice d???n?n?z
Mesaj? iyi al?p –g??l?kleri yeniniz
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Siyasi y?netici-ilk mesaj hepinize
??renin ve anlay?n-bak?n ne diyor size
G?nl?n?z? ortaya-koyun kal?n samimi
S?z namus bir diyerek-olun onlara hami
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Asayi? huzur diyen-ekonomiyi d?zelt
Sosyal adalet sa?la-aya?a kalks?n ?u fert
?efkat h?rmet sayg?y?-sak?na unutmay?n
Halk?m?z? d???n?n-gerekirse yatmay?n
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Hainler duydunuz mu-sevgiyi karde?li?i
Vazge?in b?lmelerden-?ne koyun ba?l???
Medet umma ter?rden-hakk?n? iyi ara
Sesimi duyar isen-d??meyeceksin dara
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Sil?hlar geri tepti-halk?m?z ?ok bilin?li
Elleri birle?tirdi-d?nden daha inan?l?
Hepimiz can karde?iz-bizi kimse b?lemez
S?k?nt?y? ?ekeniz –hi?bir devlet bilemez
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Polis bizim sesimiz-onunla u?ra?may?n
D??manla birlik olup-sak?n yeri e?meyin
Hepsinin sevgi y?z?-s?cak ayd?nl?k bar??
Gaffar Okkan ruhlarda-bak?n yap?yor yar??
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize
Adalet isteyenler-daim hak arayan?
?lk ?a?r?ld?klar?nda bir i?e yarayan?
Hasan sizi duyuyor-O sizlerle beraber
Ge?mi?ten gelece?e-beklenir bizden haber
Kur?un bomba atanlar-ne ge?ti elinize
Allah’?m fel? indirsin-el ayak dilinize


S?ZE NASIL KIYDILAR-GAFFAR OKKAN GAFFAR OKKAN
Y?ZYILLARCA YA?AYACAK-AZ?Z VATAN AZ?Z VATAN


“Yirmi Be? Ocak Per?embe”-bir haber duyuldu
TV gazete ile-d?rt tarafa yay?ld?
Diyarbak?r ilinden-ac? feryat y?kseldi
B?t?n T?rk Milleti’nin-o an kalbini deldi
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak -aziz vatan aziz vatan
G?z? d?nm?? caniler-hunharca katlettiler
?apraz ate?e tutup-canlar? mahvettiler
Gaffar Okkan M?d?r?m-Polis Atilla Durmu?
Selahattin Baysoy’um-Sabri K?n’? kim vurmu?
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
Sepet?i ve Kamal?-iki polis Mehmet’im
Al?ak?a vuruldular-kahroldu cemiyetim
Kendi vatan?m?zda-bir ihanet ?rne?i
Kur?unlar? s?kanlar-bilmem kimin d?ne?i
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak -aziz vatan aziz vatan
Yeter diyorum yeter-T?rk’? b?lemezsiniz
Bizler kan kusar iken-sizler g?lemezsiniz
Ne bi?im mahl?ksunuz-insan denemez size
Allah’?m beter etsin-hep tutulun krize
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
Bu kanlar?n hesab?- sorulmal? muhakkak
Hemen vakit ge?meden-yerine gelmeli hak
Ceza ceza olmal?-vuranlar sallanmal?
G?m?lmesin yurdumda-le?leri yollanmal?
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
Babam olsa affetmem-kur?unlar? atan?
Aya?a kald?rmal?-uyuyarak yatan?
Kuvay-? Milliye’nin-ruhu bizleri sars?n
Ge?mi?ten gelece?e-inan o zaman vars?n
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
Kur?un at?lan yere-bir “AB?DE” kural?m
?smi resmi koyulsun-?nlerinde dural?m
Gelip ge?ip gidenler-yi?itlerime baks?n
Ni?in ?ld?r?ld?ler-sevgi tohumu eksin
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
Sel?m Diyarbak?r’?m-topluca hepinize
Seksen ilden esenlik-sayg? sevgiler size
Ko?tunuz cenazeye-siz g?revi yapt?n?z
B?lmek isteyenlere-yumruklar? ?arpt?n?z
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
Sak?n taviz vermeyin-bombay? patlatana
Balyozu indiriniz-bayra??m? y?rtana
Karde?lik bozulmas?n-sevin co?un kayna??n
Ya?ay?n mutlulukla-zorluklar? siz a??n
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
?ehitlerim canlar?m-hep ?ld?n?z ya?ar?z
Sizlerin sayesinde-biz g?zelce ko?ar?z
Bu vatan hepimizin-bin Hasan feda olsun
Kim yok etmek isterse-ruhu ate?le dolsun
Size nas?l k?yd?lar-Gaffar Okkan Gaffar Okkan
Y?zy?llarca ya?ayacak- aziz vatan aziz vatan
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye