Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Her Şey Alaçam İçin!..

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:07 pm    Mesaj konusu: Her ?ey Ala?am ??in!.. Alıntıyla Cevap Gönder

Her ?ey Ala?am ??in!..

Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.

HER ?EY ALA?AM ???N"-KALPTEN SEVENE G?RE
?L?EYE SAH?P ?IKIN-KALKINSIN B?T?N Y?RE

Haber verelim size-Orta Karadeniz'den
B?y?k?ehir Samsun'um-Ala?am ile bizden
Co?rafi durumunun-?nemini bilelim
A?layan gariplerin-g?zya??n? silelim
Ala?am ?evrilidir-Do?udad?r Bafra'm?z
Yakakent Bat?dad?r-uzak de?il aram?z
Vezirk?pr? G?neyde-d?rt taraftan hep dolu
?l?emiz Samsun-Sinop-bil anakara yolu
Y?z ?l??m ?? y?z elli-kilometre karedir
Denize uzakl???-iki kilometredir
Seksen kilometredir-Samsun'a uzakl???
Doksan kilometredir-Sinop'a ?rakl???
Ye?il mavi denizi-Ala?am'? siz g?r?n
El el g?n?l g?n?le-tu?laya tu?la ?r?n
Ger?ek tarihi nedir-sizlere ??retelim
Yeti?en ?u gen?li?i-?a?a do?ru itelim
Ala?am'a yerle?en-sayal?m milletleri
Ge?mi?ten gelece?e-gitmeliyiz ileri
Milattan ?ncesinde-varm?? Frigyal?lar
Kimmerler ile Persler-ya?am?? Lidyal?lar
Ala?am il?esini-Milezyenliler kurmu?
Zalikus'ta s?ylenmi?-i?in ?st?nde durmu?
B?y?k ?skender Devri-Selevkoslar Galatlar
Do?u Roma'n?n olmu?-hep de?i?mi? suratlar
Dani?mentliler Devri-demi?lerdir Tralk?y
Sel?uklular Devri'nde-s?ylemi?ler Uluk?y
Mo?ol ?lhanl?larda-ismi olmu? Ala?am
B?ylelikle-vatana-salm??lar b?y?k bin nam
Ala?am denmesinin-bilelim sebebini
Anlatarak s?rayla-doldural?m cebini
Ulu?am kenar?nda-?am a?a?lar? ?okmu?
Ala?am denmi? bundan-g??e y?kselen okmu?
?l?e oldu Ala?am-"Bin Dokuz Y?z K?rk D?rt"te
Ist?raplar kayboldu-?z?nt? kalkt? fertte
Turistik bir il?eye-kavu?tu g?zel Samsun
K?p?rdad? y?rekler-hepsi de ?tt? ??n ??n
Ala?am'?n fiziki-anlatal?m y?n?n?
B?ylece herkes bilsin-tarihini d?n?n?
Deniz seviyesinden-on metre y?ksektedir
?l?enin geli?mesi-el kafa emektedir
?l?enin G?neyinde-bin metreden yukar?
Birlikte bulunurlar-T?ngaz Katran Da?lar?
Pelitb?k? k?y?nden-g?r?n?r D?rtmentepe
Kar??m?zda duruyor-heybetli Sivritepe
Sivritepe ?st?nde-???k yan?nca parlar
?al???p u?ra?mazsak-bir ?ift g?z durmaz a?lar
Bize hedef g?sterdi-daima y?kselmeli
Talihimiz de?i?ip-hep birlikte g?lmeli
Kocatepe misali-o hep bizleri g?zler
Herkes Atam der ona-bil bizleri ?ok ?zler
Sevgiyle g?zellikle-durmadan ?al??mal?
Onun ?izdi?i yolda-karde??e bar??mal?
?l?enin akarsuyu-k?vr?lan Ulu?ay' d?r
?nderesi ve M?lk??-onu besleyen ?ayd?r
Uzan?rsak Kuzeye-??kar Bafra Ovas?
Arazisi geni?tir-?ok g?zeldir havas?
Yenice ile Bede?-iki tane ?ay? var
K?vr?larak akarlar-belirlidir yay? var
Ala?am ile Bafra-uzan?r Karabo?az
Ku?lar? ?e?it ?e?it-dikkat etmeli biraz
Sizlere iklimini-anlatal?m ilk ba?ta
S?cak ve so?uk hava-yaz? yaz k??? k??ta
Karadeniz iklimi-h?k?m s?rer kurakt?r
En s?cak ay A?ustos-en so?uk ay ocakt?r
Ya?mur ?eklinde ya???- sezilir ?o?unlukla
Kas?m Aral?k Ocak-?ubat koyulur yola
En fazla bulutlu ay-ger?ekten de haziran
Martta bulut az olur-bu ay bilin pek yaman
B?lgedeki o r?zg?r-G?ney Bat?dan eser
Nem oran? ?ok fazla-aylar ?n?n? keser
?iddetli nem oran?-may?s ay?d?r burda
En d???k nem oran?-aral?k olur k?rda
??ren bitki ?rt?s?-?al? k?meleridir
?uursuz avlanmalar-giden canlar deridir
Kara?al? me?eler-karayemi? nicesi
Topraklar? kaplarlar-ak?akesme gecesi
Orman a?a?lar?n?-sayal?m birazc?k dur
Kay?n g?rgen kestane-k?z?la?a? ?hlamur
Bulunur orman g?l?-bunlar?n altlar?nda
Sar??am ile k?knar- ya da??nda ormanda
Al?vyon toprak ?oktur-Ala?am ?evresinde
Kahverengi d?k?nt?-hep tarla deresinde
B?lgede erozyonun-g?r?l?r etkileri
Kaymak toprak gidiyor-g?sterin tepkileri
Bizde fazla bulunur-yeralt? sular?m?z
?? d?rt metre kaz?nca-??kar hemen var?m?z
Verimli ovalarla-topra??m?z kapl?d?r
?st?ndeki ?r?n?n-hepsi t?rl? sapl?d?r
Jeolojik durumdan-sizlere bahsedelim
Tedbiri erken al?p-ileriye gidelim
Unutmamak gerekir-"Bin Dokuz Y?z Sekseni
Kayan toprak ve evler-kaybolup t?keneni
Ala?am g?? y?n?nden-bir hayli s?k?nt?l?
Kumar i?ki sigara-oynan?yor alt?l?
??sizlik had safhada-gidiyorlar hep ?ehre
?stanbul Bursa Hatay-Samsun ile ?zmir'e
?nleyin bu durumu-harabeye d?neriz
El kollar dermans?zd?r-???k gibi s?neriz
N?fusumuz azald?-olduk emekli ?ehri
Ya?ayanlar kalm??t?r-bir kemik bir de deri
G???n ana sebebi-ger?ekten ekonomik
Y?re?imiz s?zl?yor-eriyor hepten kemik
K?yde tar?m topra??-ayr?lm?? par?alara
Merhem olmad? gitti-el gider boh?alara
"Bin Dokuz Y?z K?rk D?rtten"-n?fuslara bakal?m
??renmemi? olana-???klar? yakal?m
?l?emiz ilk say?mda-Yirmi Alt? Bin "idik
Bin dokuz y?z ellide-"Yirmi Dokuz Bin" idik
Bin dokuz y?z altm??ta-hepimiz "K?rk ?ki Bin"
Bin dokuz y?z yetmi?te- tamam?z "K?rk Sekiz Bin"
Bin dokuz y?z seksende-a?t?k "Elli ?? Bini"
Bin dokuz y?z seksen be?-hepsi "Elli Be? Bini"
Bin dokuz y?z seksen be?-say?mda "Elli Be? Bin"
Bin dokuz y?z doksanda-ni?in olduk "K?rk ?? Bin"
Ala?am ve Yakakent-ikiye ayr?ld?lar
?ki g?zel il?emiz-b?ylece s?yr?ld?lar
Merkez n?fusumuzu-g?relim y?llar i?in
??renmek isteyene-dememeli hi? ni?in
"Bin Dokuz Y?z K?rk D?rtte"-say?ld?lar insanlar
N?fus k???tlar?yla-yaz?l?verdi canlar
"Bin Dokuz Y?z K?rk D?rtte"-hepimiz "D?rt Bin Be? Y?z"
Bin dokuz y?z ellide-biz olduk "Be? Bin ?? Y?z"
Bin dokuz y?z altm??ta- "Alt? Bin Sekiz Y?zd?k"
Bin dokuz y?z yetmi?te- hep "Sekiz Bin ?? Y?zd?k"
Be?inci say?m oldu-"Bin Dokuz Y?z Seksen" d?z
Yap?lan bu say?mda-bizler ""On Bir Bin D?rt Y?z"
Bin dokuz y?z seksen be?-"On ?? Bine "yakla?t?k
Bin dokuz doksanda-"On ?ki Bine "?a?t?k
Bin dokuz y?z seksen be?-"say?m?nda "On ?? bin"
Bin dokuz y?z doksanda-biz ni?in "On ?ki Bin"
?l?e ayr?lma i?i-bizce belki bahane
Hi? kimseler sormad?-bu i?lerin asl? ne
Bin dokuz doksanda- k?y n?fusu "K?rk Be? Bin"
Otuz bir bini k?rsal-merkezi "On ?ki Bin"
Kilometre kareye-"Yetmi? ?? "ki?i d??er
?ehirle?me oran?-y?zde elli dokuzdur
Ala?am il?esinin-k?y say?s? elli ??
Tabiat? harika-ge?inmesi bilin g??
Akbulut Ali Dede-A?a?? ve Yukar?
Akg?ney k?yleridir-i?leri bilin yar?
A?a?? Ko?lu Doyran-o Demirci Deresi
A?a?? Is?rganl?-k?s?k ??k?yor sesi
Bah?i Oyma?? G??k?n-Etyemez G?k?ebo?az
G?k?ea?a? Oyma??-G?lkaya'dan duyun haz
G?m??ova- G?ne?li-G?venli ve Harmanc?k
Habilli'yle Kapakl?-bahtlar? de?il a??k
Kalukdemirci k?y?-Kalukkara?ukur'u
Karah?seyin'liyle-Karl? ge?im ?ok kuru
K??lakonak'la K?zlan-K?sek?y ile Sancar
?renli Pelitb?k?-Ortak?y ve Killik var
Pelitb?k? Sekecek-?irink?y So?uk?am'?
Ta?kelik'le Tefekli-Tersk?r?k ?oktur gam?
Tepeb?lmesi ile-Toplu ve Uzun K?ra?
Umutlu ve Vicikler-i?leri yok bilin a?
Yenice Yenik?y'?-Ye?ilk?y Yo?unpelit
Yukar? Is?rganl?-Yukar?elma'ya git
Yukar?k?ra? k?y?-O Yukar?so?uk?am
Zeytin' le sona erer-akar orada da dam
Hepsi de ilgi ister-bekler yetkilileri
Onlar acil diyorlar-sak?n gitmeyin geri
Y?zde yetmi? ikisi-k?rsallarda s?rtlarda
Y?zde yirmi sekizi-ev apartman katlarda
Bu sebepten dolay?-a?l?k i?sizlik bir kor
K?ylerde ya?ayan?n-ge?imleri bilin zor
?l?ede Tekelimiz-?nemli yer tutard?
Dokuz y?z i??isiyle-cana canlar katard?
B?t?n bu i??ilerin-?o?u oldu emekli
?ok yak?n kapanacak-kurtar aslan y?rekli
???i memur say?s?-bak indi bilmeme ka?a
Ger?ekten ?ok da yaz?k-anne gence ve a?a
Siz g?rm?yor musunuz-Ala?am yanmaktad?r
Elleri birle?tirin-yapmay?n sak?n d?rd?r
??size i? verelim-gelelim bir araya
Hi? olmazsa destek ol-verilmeyen kiraya
Epey zenginimiz var-ama para faizde
Onun i?in bitkindir-anne nine ve dede
Be?er onar yirmi?er-gelelim hep yan yana
Birli?i olu?turun-daima kana kana
?r?lm?yor duvarlar-k?ye d?n???yoruz
Hi? burada kalamaz-bebek ?ocuk anne k?z
Okulla?ma oran?-ileri seviyede
Sayg? sevgi hep ?nde-ne varsa terbiyede
?lk??retim k?ylerde-kiremitli ?stleri
Ta??malar s?r?yor-ad?m atmay?n geri
Okuma ve yazmas?-"Y?zde Doksan ?ki"dir
Bin dokuz y?z doksanda- bu say?m?n tekidir
Sekiz bin kitab?yla-il?ede k?t?phane
Okumay? ?o?alt?n-hep ?enlensin o hane
Ala?aml?m dinleyin -?ok ?nemli bu i?ler
Sahip ??k?n bu nesle-s?k?lmamal? di?ler
Bir m?d?r bir hizmetli-veriyorlar sevgiyi
Gel sizlerde g?sterin-esirgeme ilgiyi
Okul m?d?rlerimiz-siz ??retmenlerimiz
Okumay? ?o?alt?n-hep sorumlusunuz siz
Emanet k?t? ise-y?k?l?r?z topluca
?yi ??renmeliyiz-sonra tutu?ur baca
Halk E?itim Merkezi-yapar yayg?n ??retim
Okuyan kursiyere-?ok verilir e?itim
Binas? yetmemekte-?are umar sizlerden
?al??ma ve gayreti-bekliyorlar bizlerden
Mesleki teknik kurslar-verilir sene boyu
Dokuz ay s?resince-hep ustala??r toyu
Bu sese kulak verin-ihtiya? var kurslara
?l?emiz n?fusumuz-yeniden ge?sin k?ra
Ala?am il?esinin- ?ehirde yerle?mesi
Otuz be? kilometre-karelik ??kmaz sesi
Daha ?nce var idi-?? k?s?m bir birle?me
?u an on iki oldu-sebebi nedir de?me
Hemen size sayal?m-bu on iki yakay?
Alpaslan Bekiro?lu-Fatih Kar??yaka'y?
Madenler ve ?ncirli-Yakac?k Esentepe
Yenicami-ve ?e?me-Kad?k?y'le G?ltepe
B?y?k mahallelerin-ismi gelir nereden
Yeni Cami ismini-"Rumi Bin ?? Y?z"den
Yap?lan bir camiden-ald??? biliniyor
Ona b?y?k mahalle-bu sebepten deniyor
?e?me'nin ismi gelir-eski b?y?k bir ?e?me
Suyu so?uk olurdu-?ok olurdu bil i?me
Kar??yaka Ulu?ay-tarafta kald???ndan
Verilmi?tir bu isim-o yanda oldu?undan
Bir g?zden ge?irelim-im?r pl?nlar?n?
Hesaplam?? oluruz-b?yle alanlar?n?
Pl?n projeleri- hep elli bine kadar
Katlar? fazla ??kma-kaybederiz itibar
K?s?tl?d?r be? kata- verilen m?saade
Arkalar ?? d?rt katl?-kiremitli ve sade
Ana yol ?zerinde-yap?la?ma h?zland?
Eskileri y?k?l?p-bak?n kalmad? ad?
Bin dokuz y?z doksan d?rt-y?l itibar?yla
Anlatal?m sizlere-yerle?imi k?r?yla
Y?zde seksen yedidir-da?l?k tepelik k?yler
Y?zde on ??l?k k?sm?-oval?k ve d?z ?eyler
Pl?ns?z ve d?zensiz-yerle?me k?ylerde ?ok
Y?zde on yedisinde-el avu?ta bir ?ey yok
?l?ede orman k?y?-vard?r on sekiz adet
Hepsi ye?il ve da?l?k-sizden umarlar medet
Ala?am'da bulunur-iki t?r konut tipi
Betonarme ve ah?ap-bunlar g???sler ipi
?l?e konutlar?n?n-yar?s? ?at?l?d?r
Geri kalan k?s?msa-beton katl? mal?d?r
Ala?am tar?m?ndan-sizlere s?z edelim
Topra?? i?leyelim-fitneyi reddedelim
Y?zde ellilik k?sm?-?ift?ilikle u?ra??r
Ekerler bu?day pirin?-t?t?n ay ?i?ek m?s?r
Y?zde doksan ???n?n-ge?imi kuru tar?m
Benzin mazot g?bresi-i?i b?rak?r yar?m
Y?zde yedilik k?sm?-sulu tar?m yaparlar
Toplam toprak miktar?-hep d?rt y?z doksan dekar
Ekili ve dikili-y?zde k?rk d?rtt?r toprak
Y?zde d?rt bu?uklu?u-?ay?rl?k ile otlak
Y?zde sekizi nadas-yedi bu?uk orman?
Y?zde otuz bir k?sm?-i?siz bo?tur her yan?
Y?zde yetmi? dokuzu-topra??m?z? i?ler
Alt? bin sekiz y?zd?r-say?l?nca bu ba?lar
D?rt bin yedi y?z altm??-kendilerinin toprak
?ki bin k?rk aile-kirac?d?r ve ortak
?ok b?y?k m?lkiyetler-bizim il?ede yoktur
Elli -?? y?zl?k dekar-toprak canlara hakt?r
?eker pancar? t?t?n-o end?stri bitkisi
Ya?l? tohum ay ?i?ek-patates verir besi
End?stri topraklar?-elli bin be? y?z dekar
Ekili ve dikili-y?zde yirmi d?rd? k?r
T?t?n epey azald?- dikiliyor yine de
Onu bana sormay?n-gelene sorun dede
T?t?n?n kalitesi-verimi epey fazla
Yapraklar? k???c?k-i?imi serttir h?l?
Patates ?? bin be? y?z-ay ?i?ek bin sekiz y?z
?eker pancar? d?rt y?z-dekard?r ?r?n?m?z
?ay?r ve meralarda-fi? ve yonca ekilir
Fi? ?retim seksen ton-yonca elli yedidir
?l?emizde yeti?ir-elma armut ve erik
?eftali ayva kiraz-ceviz incir ve f?nd?k
B?lgede ?retilen-sebze yedi bin dekar
En fazla yeti?eni-domates so?an biber
Tarlalara ekilir-patl?can salatal?k
P?rasa ve fasulye-kabak ile sar?msak
Tam bin be? y?z dekard?r-ba?c?l?k alanlar?
?retimi elli ton-doldurur sahanlar?
On dokuz bin dekard?r-yap?l?r sulu tar?m
Kuyular kullan?l?r-i?ler kalm?yor yar?m
?l?ede g?breleme-devaml? artmaktad?r
Tabii suni g?bre-bizi sarartmaktad?r
Ton ba??na azotlu-g?bresi ?? bin be? y?z
Fosforlu g?bre ise-o alt? bin sekiz y?z
Zirai m?cadele-yap?l?r program?
Mevsimlik ila?lama-i?lerden atar gam?
Mavik?f hastal???-t?t?nlerde g?r?l?r
Ha?ere ve kurt?uklar-bunlarla ?ld?r?l?r
Verimi artt?r?yor-tar?m ara? gereci
B?ylece seviniyor-insan?m?z?n i?i
Kullan?lan aleti-sayal?m birer birer
Balya trakt?r pulluk-mibzer rotovet?rler
G?bre da??t?c?s?- k?ltivat?r ve r?mork
Orak balya ve harman- bi?erd?ver ve t?rm?k
Krema makinesi- motopomp atomizer
?ay?r bi?me ve t?t?n-bi?erba?lar-selekt?r
Tar?m i?inden sonra - yer al?r hayvanc?l?k
Mera hayvanc?l???-onun yolu hep a??k
Tarlalar a??l?yor-yaral?yor ?ift?iyi
Hayvanc?l?k ?l?yor-yetkili d???n iyi
B?y?kba? hayvan manda-kat?r at e?ek s???r
Tahmini say?lar?-manda ?? bin ?? y?zd?r
On be? bin be? y?z s???r-kat?rlarsa iki y?z
Atlar yedi y?z doksan-e?ekler bin yedi y?z
S???r ?rk? ?slah?- durmal? ?zerinde
K?rk adet Jersey suni-istasyonda yerinde
Peynir et s?t ya? minci-k?ylerde ?retilir
?ar?amba Cumartesi-pazarlarda sat?l?r
K???kba? hayvanc?l?k-toplam otuz alt? bin
Et s?t yapa?? deri-sat?l?r denir ?min
Otuz d?rt bin sekiz y?z-hayvanlar?n say?s?
Bin iki y?z ke?i var-korunmal? k?y?s?
K?mes hayvanlar?n?n- say?s? seksen bir bin
Horoz kaz tavuk ?rdek-sorulur nas?l ni?in
?ki y?z ailemiz-ge?imi bal?k??l?k
G??k?n Toplu Habilli-liman yok kurtar Halik
Alt? ki?i can verdi-??kamad? denizden
Vatanda?lar peri?an-kurtulmad? krizden
Devlet b?y?klerinden-bir liman arzular?
Milletvekilim duyun-?ld?rme kuzular?
Palamut ve istavrit-hamsi denizde boldur
Erken yola ??k?l?r-?ok uzun bir yoldur
Tutulan o bal?klar-ge?iyor d?rt y?z tonu
Hepsi t?ketiliyor-in?allah gelmez sonu
Ala?am'da sanayi-geli?memi?tir fazla
??sizlik ve g?? verme-s?rer k?? bahar yazla
Sanayi Sitesinde-i??iler ?al???yor
??rak usta oluyor-g?zelce al???yor
Sanayi Sitesinde- al?minyum demirci
Do?rama marangozluk-oto boya tamirci
Par?ac? tornac?lar-bizim mobilyac?lar
Ya?lama ve y?kama-hep tornac?lar? var
??yerleri tamamen -y?z yetmi? tane d?kk?n
?l?enin belkemi?i-?al???r bir?ok insan
Aypi Tavuk?ulukla-bir tane var tekstili
Oralardan bu yana-esmeli onun yeli
Ticaret bak?m?ndan-geli?miyor Ala?am
K?yler Yakakent Dikmen-?al??mayan genci ham
K?yl? vatanda??m?z-?ehre gelirler her g?n
?htiya? maddesini-hepsi al?rlar b?t?n
Ala?am turizmini-sizlere tan?tal?m
Mavi deniz ye?ili-bencili?i atal?m
Bizim ??retmen evi-bekler turizmcileri
Ora sanki bir Cennet-bekleriz b?t?n eri
Geyikko?an havadar-doksan tane k???k ev
Proje haz?rlay?p-tamamlanmal? ?dev
Geyikbaba Dedemiz-y?zy?ldan kalma de?er
G?rmek ister iseniz-k?r vitesi ?nem ver
Ulu ??nar a?ac?- hepsi birer as?rl?k
R?zg?r esintilerini-bize getirir ?l?k
Onlar?n altlar?nda-g?re?ir ?ocuk genci
Ak?ll? ba?ar?l?-bilin vard?r direnci
Ala?am'a turistler-?evre il ve il?eden
Samsun Sinop ve Bafra-?orum Gerze davran sen
Yerli yabanc? turist-il?emizde durmal?
Sayg? sevgi h?rmeti-hepimizden g?rmeli
S?k?nt? dertler i?in-tedbiri almak gerek
Sonra ah vah k?r etmez-toplu ?arpmal? y?rek
Yerle?meler giderek-ovalara kaymakta
Yukar?s? ?lmesin-sonra ?ld?r?r hata
Yurt d???na il?eden -insan?m?z gitmekte
Yol su kanalizasyon-gitmeli epey ?te
Merkezde derelerin-?slah? yap?lmal?
??p ve kanalizasyon-kald?r?lmal? ?al?
Sanayi serac?l?k-olmal? il?emizde
Hep i? adamlar?m?z-son vermelidir derde
Turizm potansiyeli-de?erlendirilmeli
?l?emizde b?ylece-dursun b?t?n g?? seli
Hayvanc?l?k ?nemli-geli?meli durmadan
Ah?r hayvanc?l???-gel zorlu?a eli ban
K?lt?r bal?k??l???-vatanda??m dikkat et
?iiri okuyana-ben yap?yorum davet
Meselelerimizi-sayal?m s?ras?yla
Yetkili dikkat etsin-erken koyulun yola
?l?ede yerle?meler-verimli yere do?ru
Tamamen kaymaktad?r-soral?m nice soru
Tar?m topraklar?m?z-gitgide daral?yor
Hep insanlar?m?z?-bir d???nce al?yor
Devaml? g?? vermekte-aileler illere
Topluca gitmektedir-istedikleri yere
Yurt d???ndaki canlar-belirli aralarla
?l?eye gelmektedir-amca day? ve hala
B?lge ekonomisi-canlan?yor b?ylece
Nefes al?p verirler-hem g?nd?z? hem gece
Alt yap? hizmetleri-bilinmeli yetersiz
Yol su ve elektrik-y?rekte b?rak?r iz
Hele kanalizasyon-tamamlans?n iyice
Evet sa?lam olmal?-yaz?lmal? re?ete
?rili ve ufakl?-derenin ?slah?n?
Yapmal?y?z ger?ekten-sevindirin hep can?
Yukar? d?k?lmekte-s?k?nt? verir ??pler
?nlem al?nmal?d?r-biraz daha ?nem ver
?l?enin geli?mesi-tedbir gerektirmekte
Sanayi kurulu?u-gelmeli cemiyete
?stihdam-sahalar?-yapmal? b?t?n b?t?n
Her yana yay?lmal?-sayg? sevgi ile ?n
Turizm potansiyeli-de?erlendirilmeli
Devletim i? adam?-uzans?n bura eli
Tan?t?m yap?lmal?-d?zeltin alt yap?y?
Hayvanc?l?k ve bal?k-kapatmay?n kap?y?
Vakit hemen ge?meden-bu sesime ses verin
Ala?am’?n ufkunda-y?ksekte olsun yerin
Oku ??ren bilgi kap-o an duyun sayg?y?
??imizden atal?m-s?k?nt?y? kayg?y?
Bunlar? size yazan-??retmen Hasan Sancak
Yazd?klar?m elimden-bu kadar gelir ancak
Kalk?nma geli?meye-?a??r?r?m herkesi
Ala?am'? sevenler-birle?tirin nefesi
Her ?ey Ala?am i?in-kalpten sevene g?re
?l?eye sahip ??k?n-kalk?ns?n b?t?n y?re


“HER ?EY ALA?AM I?IN!..”
???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye