Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Haydi Kütüphaneye

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:06 pm    Mesaj konusu: Haydi K?t?phaneye Alıntıyla Cevap Gönder

Haydi K?t?phaneye!..
Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.

Devletimiz sizlerin okumas? i?in beldelerde,il?elerde ve illerde milyarlarca lira harcayarak,maa? vererek k?t?phaneler kurdu.Oralara m?d?r,yard?mc? ve g?revliler atad?.O de?erli insanlar sizleri beklemektedir.Unutmayal?m ki kitaplar okundu?u m?ddet?e tozlardan kurtulur.Bir ??retmen olarak siz ?ocuklar?m?z,k?zlar?m?za ve gen?lerimize sesleniyorum.Sizlere kim uzat?rsa uzats?n.. Sigara, ??ki,Kumar, Esrar?... uzatanlar sizlerin dostu olamaz.Onlar? elinizin tersiyle itiniz.Bak?n ba??n?z? yukar? kald?r?n.?u anda bir k?t?phanenin ?n?nden ge?iyorsunuz.L?tfen merdivenleri t?rman?n?z.Orada sizleri bekleyen g?ler y?zl? insanlar bulacaks?n?z. Sizlere dost elini uzatan o insanlar?n aras?na giriniz. Ben akl?yla hareket eden sizlere sesleniyorum.Ya k?t? yerleri ya da k?t?phaneleri tercih etmek istiyorsan?z,ne olur k?t?phaneleri se?iniz. Bir tarafta mis gibi bir koku,sessizlik...Di?er yerlerde pis kokular.Tercih yine de size kalm??t?r.
Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg? ve sevgilerimi sunar?m..ALFABEM SESL? SESS?Z
OKU KALMA NEFESS?Z

Okutun alfabeyi
Uyand?r?n bebeyi
Kitaba yakla?t?r?n
Anne baba ebeyi
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
Kurun arkada?l???
D???rmeyin ba?l???
Hem beynini ruhunu
Kalpten at?n ta?l???
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
Doldurun aralar?
B?rak?n tafralar?
?lgilenin ?ocukla
?yi et yaralar?
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
G?zel g?zel anlat?n
Y?rekleri ??nlat?n
Esenlik g?zellikle
Bilgiye bilgi kat?n
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
Ol yurduna faydal?
Kopartma ye?il dal?
?nlere koyarsalar
?ek batmas?n o ?al?
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
Cana can katan sensin
Ya ilim ya da fensin
Mana ve ?neminle
Do?u?tan k?kreyensin
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
Atam Atat?rk gibi
Biz olal?m galibi
?n tarafa f?rlay?n
Anne baba ve abi
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
Emanettir unutma
Sak?n uykuya yatma
Okuyup ??renene
Sen de ??ren hi? ?atma
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
Sevilmeli memleket
Kalmal? ilelebet
Vazifeyi yapmazsak
Beddua eder o cet
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz
G?rev gen?lik Hasan'da
Yurtta Samsun ya Van'da
Sevgi ve esenlikler
Ne?e bulunur canda
Alfabem sesli sessiz
Oku kalma nefessiz


ANLA ANLA K?TABI
B?ZE YAPAR H?TABI

?lmin ????? kitap
Oku ??ren bilgi kap
Yar?na ko?mak i?in
Sen de bir iyilik yap
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
??ren oku soru?tur
Kitab?n ?n?nde dur
Sayg? sevgi i?inde
Olu?turun b?y?k sur
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
??retir ger?ekleri
Yapt?r?yor ekleri
T?rk ?ocu?u ve gen?ler
Bu vatan?n bekleri
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
Ekmek hava su kadar
G?r?n h?nerleri var
O sayfalar hazine
Oku y?rekleri kar
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
?nemlidir itibar
Vermeliyiz bir karar
Ba?lamad?ysan ba?la
Kalp ruhun olmas?n dar
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
Fark?na varmal?y?z
Pl?n? kurmal?y?z
Ak?l d???ncemizi
Bu i?e yormal?y?z
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
Tembelli?i k?rd?r?r
Y?rekleri sard?r?r
O canlar?n yan?na
?steyerek vard?r?r
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
Cehaletten kurtulun
Mutluluk ile kal?n
Kitab?n d?nyas?na
Gelin co?un ve dal?n
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
K?t?phane e?itim
Topraklara serpin ?im
??renelim topluca
Bunu bize veren kim
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?
Yapmal?y?z sava??
Vermeliyiz u?ra??
Hasan der okumama
Cehaletin ilk ba??
Anla anla kitab?
Bize yapar hitab?

ANLA BEN? GEN? ANLA
RUH BEDEN?NLE ?INLA

Ey ?al??kan insanlar
Anlay?n beni canlar
Okuma sayesinde
V?cutta kaynar kanlar
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
G?r ?u raflarda duran
T?rl? hay?ller kuran
Kitaplar sayesinde
Olur ?ok ak?l yoran
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
Dizili s?ra s?ra
?stedi?ini ara
Kitab? okumazsan
Kalbinde a?ar yara
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
I??k sa?ar ?lkeme
Oku ki olma seme
Gen?ler ile ?ocuklar
??ren s?zlerim kime
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
Kimse bize vurmadan
Hemen yerinden v?nla
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
Oku ??ren bilgi kap
Dolsun evlere kitap
Ba?kalar? sarmadan
Hemen yap?ls?n hitap
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
Bu u?urda ver u?ra?
Yukar?ya kalks?n ba?
E?er canlar kalkmazsa
Hep g?zlerden akar ya?
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
S?nmesin hi? me?ale
Yoksa bitmez bu ?ile
Kendisini bilmeyen
Verir kendini sele
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
Uygarl?k yar???nda
?leri var???nda
?ocuk genci bilenler
Sa?lam olur a??nda
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
Onlar b?ler ve ?arpar
?nsan? ayd?n yapar
Mutluluk olu?ursa
Hepsi elini ??rpar
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nla
K?t?phane yuvas?
?ok temizdir havas?
Hasan diyor doldurun
?ok sa?lamd?r kovas?
Anla beni gen? anla
Ruh bedeninle ??nlaBEN K?TABA MUHTACIM
ONLA D?N?YOR ACIM

Arkada? oldun bana
Kurban?m kitap sana
Binlerce sayg? sevgi
Seni veren ?u cana
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
Okuyay?m hep doyur
Olu?tur kuvvetli sur
Yazanlar?n ?n?nde
Huzur mutlulukla dur
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
D??lerim olsun tatl?
S?z olsun iltifatl?
Uzat bana elini
Gelme hi? cana ?artl?
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
?z?ld?mse se?irt sen
Kald?r beni hep erken
Y?n?m? g?r tayin et
Anlat T?rk?e sosyal fen
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
Koru tozlar?n? al
Dillerimiz olsun bal
Gece g?nd?z daima
Gitme n' olur benle kal
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
Sayfandaki her yaz?
Ge?irtsin bana yaz?
Talihim a??k olsun
K?t? olmas?n yaz?
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
??lerimizi ?s?t
Sun canlara sen kan?t
Sesimi herkes duysun
Beni istersen ba??rt
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
??indeki bilgiyi
Eksik etme ilgiyi
??renci ?ocuklara
Ver defteri silgiyi
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
Kitap sevgili gonca
Toprakta a?an yonca
Dikkat et k?r??mas?n
Tutu?ur sonra baca
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
Hepsini yoklayal?m
G?zelce koklayal?m
Hasan der ?nemlidir
B?leni haklayal?m
Ben kitaba muhtac?m
Onla diniyor ac?m
BEN? OKUT SEN HEMEN
YURT BEK??S? ??RETMEN

Okutun ??retmenim
Bana elini uzat
T?kense bitmeyenim
Olay?m senle rahat
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
N' olur okut hep yazd?r
Anlat?n hece hece
Cehaleti sen ezdir
Hem g?nd?z hem de gece
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
Ol benim arkada??m
?nem ver bellet bellet
Sona ersin g?z ya??m
Hemen ko? can? dillet
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
??ret ??ret ba?a ba?
Sun bana heyecan?
Yukar?ya kalks?n ba?
Harcasana can?n?
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
B?rakma ellerimi
Bilgileri kapay?m
Sen sayd?r illerimi
G?zellikler yapay?m
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
Dik g?z?me g?z?n?
Ruhuma sevgi bo?alt
Esirgeme s?z?n?
Seninle bulay?m tat
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
S?yletirsen sen s?ylet
Esenlik verin bize
Konu?tur hem de melet
Te?ekk?rler az size
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
Senle olay?m ?nce
Bak???n bak???md?r
Ak?l ba?a gelince
O verdi?in a??md?r
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
Duy sesi sen arkada?
Ko?un k?t?phaneye
Merdiveni ??k yava?
Hep u?ray?n haneye
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen
Hasan diyor dertle?in
Oturun sandalyeye
O bak??la mertle?in
Huzur ver T?rkiye'ye
Beni okut sen hemen
Yurt bek?isi ??retmen


BU ?A?RIYA SES VER?N
YARA OLMASIN DER?N

Aktar?r bilgileri
G?sterir ilgileri
Ellere parmaklara
Verdirir silgileri
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Y?kseltirler o nesli
Konu?tururlar dili
Yar?na f?rlat?rlar
Hepsi d?zeltir beli
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Ara?t?rma yapt?r?r
O g?zleri k?rpt?r?r
Alk??lat?r durmadan
B?t?n eli ??rpt?r?r
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Soru sordurur soru
S?yle der konu? duru
Sigara i?ki i?me
Yap diyorlar sporu
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Nemli yerlere koyma
?zerlerini soyma
Yalanlar? uydurup
Bir s?yleyip be? cayma
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Gel ?zenle a?al?m
Mutluluklar sa?al?m
Huzurlu bir ?ekilde
Suyumuzu i?elim
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Okuyun dikkatlice
Hem g?nd?z hem de gece
Okumayan ?u neslin
H?lleri olur nice
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Deme sak?n erkendir
?al??an insan ?endir
Milletleri y?kselten
Hem ilim hem de fendir
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Okuyucu artt?k?a
Gitmesin o top taca
??renecek bu nesil
?sle dolmas?n baca
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin
Hasan diyor co?ar?m
Zorluklar? a?ar?m
Yar?na ve ?a?lara
?steyerek ko?ar?m
Bu ?a?r?ya ses verin
Yara olmas?n derin

BU G?REV HEP?M?Z?N
?NCE DEVLET?M S?Z?N

?nemli mill? k?lt?r
Sesin ??ks?n senin g?r
Ekilmemi? tarlay?
??retmenim hemen s?r
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
K?y belde kasabada
?al??an o yabada
Gayet manalar vard?r
?ocuk anne babada
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
Yar?n?n galibi sen
Davran ?ocuk gen? erken
Sorumluyuz topluca
Teyze amca day? ben
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
K?rpe beyin ??rensin
Cehaleti o yensin
Huzur ve mutluluklar
Ona ma?allah densin
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
Biz muhtac?z birli?e
Karde?li?e dirli?e
Sahip ??ks?n milletim
Hem mertli?e erli?e
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
Bebek ?ocuk ve torun
Onu kitaptan sorun
Cevab? al?rsan?z
O akl? ona yorun
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
Okumazsa bu nesil
Yok edilir bunu bil
Sak?n a?latma onu
Hemen g?z ya??n? sil
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
Gazete dergi kitap
Gen?lere yaps?n hitap
Okumayan o nesle
Sunarlar esrar ve hap
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
Onun i?in u?ra? ver
Her ?eyi ortaya ser
Ak?l ve d???nceni
Mahvolmas?n hemen ger
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin
S?yler ??retmen Hasan
Oku olursun yaman
Cehalet tutkusuna
Sak?n verme hi? aman
Bu g?rev hepimizin
?nce Devletim sizin


CANI D???N H?? YORMA
OKU ??REN G?R VURMA

Yaz ad ve soyad?n?
Sen bulursun tad?n?
Okuma ??renmeyle
Unutmazs?n y?d?n?
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
?lk a??l?r parantez
Davran arkada??m tez
K?t?phane yolunda
Dost ve d??man?n? sez
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
Korku g?z ya?? sevin?
Okuyorsan sensin din?
Yazma ve ??renmeyle
Ortalardan kalkar h?n?
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
?evir ?evir sayfay?
Sizler s?r?n sefay?
?leri gideceksek
Oku y?kselt kafay?
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
?al?? daim do?ru ol
Bulursun hep sa?lam yol
Bu u?urda gitmeli
?leriye ba? ve kol
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
Sabah ak?am ve g?nd?z
?lkbahar yaz k?? ve g?z
Hep beraber el ele
Yollar? edelim d?z
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
??retmen ve okulum
Oraya ??kar yolum
Bu u?urda ?al???r
Sa?lam kafa ve kolum
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
??renirsek her ?eyi
Tambur sazlar ve neyi
Okuyan g?r?rseler
Severler ?yle beyi
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
Nice nice insan?
Tabiat? hayvan?
Sevmeyi sevilmeyi
Anlar o tatl? can?
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma
Sorunun cevab? var
Yeri olmamal? dar
S?yler ??retmen Hasan
Y?re?inle ruhu sar
Can? d???n hi? yorma
Oku ??ren g?r vurma


?A?A DO?RU G?DEL?M
G?ZELL?KLER EDEL?M

?u r?y?m ger?ek olsa
?ocuk gen? orda kalsa
El kollarda kitaplar
?nsanlar ne?e bulsa
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
Gazete dergi kitap
Okunsa yapsa hitap
Ruhlara gelse huzur
El kolda ?al??sa sap
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
Anne baba ?ocuklar
Kurtulsun kuzucuklar
Okuyan insanlara
Hepten verilse haklar
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
Arkada?lar dinleyin
Gen?leri frenleyin
Hepsiyle ilgilenip
G?zelce serinleyin
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
Hayat denen u?ra?ta
Biz olmal?y?z ba?ta
Kitaplar k?t?phane
Oku y?kselsin ??ta
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
Yolunuz olsun a??k
?lgilenin birazc?k
Ayd?nl?k g?nler i?in
Erken davran yola ??k
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
?yi ?ey dileyelim
K?r ?eyi bileyelim
Ele?i sa?lam tutup
?yice eleyelim
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
Yeti?sin bilgin alim
Dememeli bu da kim
Daima sulan?rsa
Ye?illenir b?y?r ?im
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
I??k olsun gelecek
L?z?m bize bilecek
A?layanlar olursa
G?z ya??n? silecek
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim
Hasan Sancak durmaz der
Sizlere verir haber
?ocuk gencin ?n?ne
Elinde ne varsa ser
?a?a do?ru gidelim
G?zellikler edelim


?AL Z?L? ??ER? G?R
OKU SAYFAYI ?EV?R

Gel sessizce girelim
Canlar k?t?phaneye
Hep murada erelim
Zarar verme haneye
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
O ho? geldin sesine
Sen de hemen cevap ver
Dikkat et nefesine
Hemen murad?na er
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
Kitap solmayan ?i?ek
Mana ve ?nemi var
Sanki tatl? i?ecek
Onu kollar?nla sar
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
Bilgiye kat?n bilgi
Hep zorluklar a??ls?n
Kurulmal?d?r ilgi
Yar?nlara ko?ulsun
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
?a??r arkada??n?
Onu ta?? yar?na
Sil g?z?n?n ya??n?
Faydas? ?oktur sana
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
Kitap ile ??retmen
Hem ak?ll? hem s?rda?
Bilgi veriyor hemen
Yukar?ya kalkar ba?
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
T?ketme o can?n?
Oku oku ?ok oku
Bo? ge?irme an?n?
Y?rekleri hep doku
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
Kat?l sen de birli?e
Sonra bak ?ok ge? olur
?nem verin dirli?e
Bu canlar huzur bulur
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
Benim Atam ?nderim
Vatana emek verdi
O dur benim Liderim
Zorlu?a g???s gerdi
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir
Hep gidelim izinden
Okuyup ?al??al?m
Hasan d?nmez s?z?nden
Bu i?e giri?elim
?al zili i?eri gir
Oku sayfay? ?evir

Haydi K?t?phaneye
?iir Kitab?ma Destekleyici Ar?yorum.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye