Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

İşte Köprübaşı mız!..

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:09 pm    Mesaj konusu: ??te K?pr?ba?? m?z!.. Alıntıyla Cevap Gönder

??te K?pr?ba??’m?z
Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.


??TE K?PR?BA?I’MIZ

?iir kitab?m ge?mi?inden ve kurulu?undan itibaren “K?PR?BA?I’NIN sesini duyurmak i?in ?al??an; kalk?nmas? i?in i?sizlerimize i? veren, ta? ?st?ne ta? koyan, bundan sonra da sesini duyurmak i?in ?al??acak olan, ya?ayan ya da bu d?nyadan g???p giden, b?t?n de?erli insanlar?m?z i?in kaleme al?nm??t?r. Bu kitab?m siyasi g?r??lerini bir tarafa atarak ben K?pr?ba??l?y?m diyen, emek veren ya da verecek b?t?n herkese ithaft?r.”

??TE K?PR?BA?I'MIZ -??REN HEP K?LT?R?N?
GEL ?L?EYE SAH?P ?IK-SAKIN UNUTMA D?N?

Trabzon K?pr?ba??-ben aslen oral?y?m
Babam rahmetli annem-uzanan bir dal?y?m
Anlatmak g?revimiz-ge?mi?ten gelece?e
Herkesi ?a??r?r?m-b?t?n?yle birli?e
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
E?siz do?al g?zellik-il?esi yaylalar?
Ke?fedilmeyi bekler-cana olmal? k?r?
Turizm pl?nlamas?-al?nmal? dikkate
Bunlar yap?lamazsa-yaz?kt?r cemiyete
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
B?t?n de?erlerimiz-tespit edilmelidir
Ortaya konulmal?-vakit ge?meden bir bir
E?er tahrip olursa-??ker tabii denge
Topraklar? kaybolur-u?rar sanki bir cenge
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Envanter ??kart?ls?n-olu?turun merkezi
?sabetli olmal?-ruhlarda kals?n izi
B?yle yap?l?r ise-halka ekonomiye
Canl?l?k gelecektir-sorma ni?in ve niye
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
K?? sporlar? i?in-hele Co?k Yaylas?'na
Trabzon Bayburt hatt?-gitsin dede ve ana
Otob?s taksi hava-Do?uya S?rmene'ye
G?neyde K?pr?ba??-s?z?m anne ve beye
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
B?t?n yol g?zerg?h?-ormanlar ile dolu
Buradan manzaras?-havadard?r hep yolu
Vadilerden ge?ersin-hele de ilkbahar?
Tabiat? canlan?r-??kar ?i?ek ve ar?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Co?ku ve g?zellikler-?e?it ?e?it bitkiler
Karlar? erimekte-yaz? veriyor haber
Kardelen di?erleri-so?anl? ve yumrulu
?i?dem ile s?mb?ller-ev ?stlerde kurulu
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Menek?eler ve ?uha-i?te anemonlar?
Herkese koku sa?ar-ye?il k?rm?z? ve sar?
Hemen tomurcuklanan-renklerin b?t?n tonu
Evet seyre dalars?n-koklars?n daim onu
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Gelen b?t?n turistler-g?r?r ??? d??mesini
B?yle do?a olay?-co?turur seni beni
Yaz boyunca de?i?en-b?t?n o g?zel renkler
Zengin bitki ?rt?s?-g?n?llerde tutar yer
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Sonbaharda sararan-k?zaran ve kuruyan
De?i?ik a?a? t?r?-renk c?mb??? ?ok yaman
Renklere dikkat edin-m?thi? tablo olu?ur
Hem zengin ve canl?d?r-t?rl? rengi bulu?ur
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Yeti?en o bitkiler-tan?t?l?rsa iyi
D?nya ?ap?nda ?ne-kavu?ulur pekiyi
Botanikle u?ra?an-?o?u ilim adam?
Ziyaret ediyorlar-ba? bah?eler ve ?am?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Vadinin g?neyinde-vard?r Arpal? K?y?
Tarih? ve k?lt?rel-ortada iki ?ay?
Kurt Dede zaman?ndan-baltayla ?ekillenmi?
Kereste a?a? ?ivi-ger?ekten de g?zel i?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
O Arpal? evleri-ger?ekten yal?t?m?
Yedi ay kar alt?nda-kapal? tutar cam?
Dostluk ve dayan??ma-yap?l?r hayvanc?l?k
Bu sevgiye kat?l?r-anne baba k?z ?ocuk
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Betonla?ma hi? yoktur-k?y sokak ve yollar?
K???k ile b?y?k ba?-s?ralan?r kollar?
Kitabeli mezarlar-ta?lar? ?e?meleri
Hele Kemer K?pr?s?-kalplerde tutar yeri
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
D???n?n yap?ld???-harman yeri gayet ?en
Tavan aralar?nda-karasaban ve d?ven
Hepsi y?zlerce y?ll?k-toplanmal? bir evde
M?zesi kurulmal?-al?n olursa nerde
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
B?t?n bu ?zellikler-g?zel tan?t?l?rsa
Turist ara?t?rmac?-onlarla dolar kasa
?lk milli park olarak-il?n edilmelidir
Ekonomik a??dan-can bunu bilmelidir
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
?l?enin merkezinden-hemen Co?k Yaylas?'na
?kinci bir yol ge?er-ordan gidersin yana
Fidanl? ve Akp?nar-mahalle ba?lant?s?
Avulot mevkiinden-yukardad?r ?at?s?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Tarih? Kervan Yolu-tekerlekleri izle
?lk mola Avlot han?-b?t?n insanlar sizle
Demirci kuyumcusu-manifatura bakkal
Buradaki canlara-hep uzat?l?rd? dal
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Bir yang?nda kayboldu-b?t?n ve g?zellikler
?nsan?n kalp ruhunda-ac? ile tuttu yer
Biraz yukar?larda-mola Kahve d?z?nde
Evet d?kk?nlar? bo?-ac? can?n y?z?nde
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Bu yerler g?n?m?zde-yemek ile ihtiya?
Molas?n?n oldu?u-yer olursa doyar a?
Manzara seyredilip-foto?raflar ?ekilir
Hep konaklama yeri-olur ise ??kar kir
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Daha da yukar?da-ba?ka bir mola yeri
Ayn? kaderi g?r?r-derde sokar her eri
O So?uksu Hanlar?-kahve d?z? gibi de
Ayn? onun kaderi-s?k?l?r nine dede
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Hele Harman Yaylas?-evet kutsal bir b?lge
Burada d??manlarla-bizler girmi?tik cenge
Hat?rlayal?m d?n?-ge?mi? tarihimizi
D???nmeye sevk etsin-anne baba ve sizi
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Birinci D?nya Harbi-Do?u Anadolu’da
O Ruslar Erzurum'u-hep kaplad? yolu da
Karadeniz sahili-ilerliyor o s?r?
Trabzon’um i?galde-yakt? can? ve b??r?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Bayburt b?lgelerindeki-hep 2. Ordumuz
?anakkale'den yard?m-ald? ?ald? udumuz
Modur Polut zirvesi-ele ge?irilmesi
Pl?n? yap?lm??t?r-duyuldu T?rk'?n sesi
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Yirmi iki Haziran-1916
Ba?lat?ld? taarruz-s?rd?k ileri ?art?
?anakkale Birli?i-ula?t? hedefine
D??man kuvvetlerinde-sebep oldu bu kine
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
O ikinci Plaston-d??man tugaylar?na
Kar?? koydu T?rk g?c?-elini bana bana
Harman Tepe S?rtlar?–36 saatlik
Bir bo?u?madan sonra-o d??manlar oldu tik
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Yenilgiye u?rad?-o Plaston Tugay?
Avlot 'a kadar ka?t?-subay erkek ve tay?
Yirmi dokuz Haziran–1916
Bug?n hi? unutulmaz-ileri s?rd?k kart?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Yedi r?tbeli subay–136 ?ehit
Yan yana yatmaktad?r-Cennete giden zabit
Abidenin ?n?nde-d?zenlenen bu t?ren
Rahmetle an?l?rlar-kalk?l?r o g?n erken
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Her b?lgede de?i?ik-tabiat manzaras?
??lere ?ekilmeli-kalplerden atar pas?
A?a?ba?? Yaylas?-o Turbanl?k alandan
??te bu yolu ge?er-gezer tozar nice can
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
A?a?ba?? Cormas?-denilen b?yle yerde
Batakl?k hayvanlar?-y?k?p sokard? derde
?nsan azmi g?c?yle-hep kurtar?l?rlard?
Ge?mi?ten g?n?m?ze-hi? unutulmaz y?d?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
1970'te-ara?t?rma yap?ld?
Yere sondaj vuruldu-hesaplan?p ?arp?ld?
Tam 25 metredir-o Turbo katman?n?n
Ger?ekten kal?nl???-??renin d?rt yan?n?n
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Bil dokuz bin senede-evet olu?maktad?r
Bozulmadan durmakta-bilinmektedir bu s?r
Bu ?i?ek tozlar?n?n-yap?ld? analizi
Evreler hesapland?-biliniyor bu izi
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Ara?t?rmaya g?re–30 cm'lik
Katman 500 senede-evet olu?mu?tur ilk
Elde edilen sonu?-iklim so?uk ve nemli
?yle h?le gelmi?tir-donduruyor hep eli
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
B?lgeye yayla evi-yap?m? ba?lay?nca
A?a?lar yok olmu?tur-tutu?tu b?t?n baca
Y?llarca ger?ekle?en-ak?l almaz bu olay
Bak ak?ldan ??km?yor-inan?n kolay kolay
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Ormanlar uzakla?t?-orada duran o halk
O Turbo topra??n?-keserek yapt? tezek
?irket kiralamas?-ta??nd? kamyon kamyon
Ya?malar y?llar s?rd?-verilemedi bir son
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Buradaki vatanda?-?u an yak?t olarak
H?l? kullanmaktad?r-?i?ner eller ve ayak
Oray? koruyal?m-sona ersin bu ac?
Alternatif bir yak?t-yap?ls?n koyun tac?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
"A?a?ba?? Turboluk"-?st?nde biten ?ay?r
Ender bitki t?r?n?-korumaya al ay?r
Sine?i yakal?yor-besin ihtiyac?n?
Onlardan kar??l?yor-siz de g?r?n bu an?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Duysun herkes s?z?m?-ziyaret?i turisti
Makine ve kamera-?eksin duy cemiyeti
Bu do?a harikas?-i?inden ge?en yolla
Seslikaya Mincana-Vizara Sulak Yayla
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Gelir Co?k Yaylas?'na-??nk? bura bir kav?ak
Sultanmurat Bah?ecik-ba?lant?s? iyi bak
G?neye gider isen-liman suyu hanlar?
Karasu Kemer Da??-Bayburt'a gider far?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
B?lgedeki tarihi-?nemli bir yerle?im
Polur Da??'n?n ?st?-kal?nt?s?d?r bu ?im
Hele yaz aylar?nda-kal?n sis tabakas?
?rter kaplar her yeri-g?r?l?r fiyakas?
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Ta? G?l? ?zerinde-masa bi?imindeki
Buzul ?a??na ait-?izgisi belli eki
Arkeoloji ile-u?ra?an b?t?n heyet
Envanteri ??karts?n-sevinsin can?m millet
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Dik yama?lar tepeler-da?c?l?k sporuna
Gayet elveri?lidir-??k?l?r evet ona
Yama? para??t?yle-atlars?n?z a?a??
?im ile kar kaya??-kurmal?s?n?z a??
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Macera ya?ayarak-hep ke?fetmek isteyen
Yap?n organizasyon-sorumlusun hepten sen
Yat?r?m yap?lmal?-de?erlendirilmeli
?? adam? duy beni-dald?r ceplere eli
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Sa?l?kl? bir havas?-bir de so?uk sular?
Zengin bitki ?rt?s?-i?i b?rakmaz yar?
Turizm organizasyonu-?nemli yaylac?l?k
Ekonomik a??dan-bilinmeli olur ??k
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Ekonomik dengeler-bozuldu son y?llarda
Hayvanc?l?k azald?-ev bah?e ve yollarda
Yaylan?n ?imenleri-bo?ald? ilgi bekler
Destek b?y?k olmal?-yap?lmal?d?r ekler
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Hayvanc?l?k canlans?n-hep olsun itici g??
Bu tedbiri almamak-bilinmeli b?y?k su?
Tabiat?n i?inde-dinlenme ve e?lence
Koyun k?rkma s?t sa?ma-s?rer g?nd?z ve gece
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Sonbahar g?nlerinde-da?lar?n ?ss?zl???
?i?eklere b?r?n?r-ye?illendirir ba??
Vargitler ve ?i?demler-hep kar ya?m?? gibi
Yama?lar? s?slerler-gezer anne ve abi
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Da?lar?n misafiri-g?r?l?r g??men ku?lar
Hepsi mola verirler-yukar?dad?r ba?lar
Ku? t?r?n? seyretmek-can i?in b?y?k f?rsat
Kekliklerin sesinden-g?zelle?ir o surat
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Iss?z da?lar ?enlenir-grubu ve t?meni
?nsanlar? co?turur-zevklendirir o teni
Yaban horoz tavu?u-g?r?l?r ?ay?rlarda
??nlamas? duyulur-dinleyin bay?rlarda
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Vadinin alt k?sm?nda-bak?n ku? s?r?leri
Sessizce yay?l?rlar-sever hepsi o yeri
Yere d??en meyvenin-hep tohumunu toplar
Enerjiyi alarak-bazen ?terek z?plar
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Yayla bah?elerinin-o duvar diplerinde
Tilkiler dola??rlar-ya geride ya ?nde
Erkek ve di?ilerin-bellidir tek hedefi
Besili ku?u tutmak-ilk sevindirir ?efi
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
G?zlem kulelerini-olu?turun y?ksekte
Rahat?a seyretsinler-ya ?ay?rda t?msekte
Toplu h?lde ?o?als?n-para Euro Dolar
Hep ?evreye b?rak?r-hem d?vizi hem de k?r
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Ambar ve Kurt Kayas?-nesli bu yerler hari?
Ya?ar Yayla Tav?an?-kimseler vurmas?n hi?
Av yapmak isteyeni-vatanda? engellesin
Kim yapmak ister ise-b??aklar? bilesin
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Nesli t?kenen hayvan-b?lgede yeri tuttu
Soylar?n? s?rd?r?r-insanlar ne?e tatt?
Korumas? sa?lans?n-ilk a??ls?n turizme
?nceden tedbiri al-bu canlar? g?r ezme
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Tarih? ve k?lt?rel-b?t?n ?u zenginlikler
Duyanlar? bekliyor-gel birazc?k ?nem ver
Hep gelecek nesiller-duysun g?rs?n okusun
Pl?nlamay? yap?p-y?rekleri dokusun
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
El ele verilirse halledilir her ?ile
Esenlik ve mutluluk-yeniden gelir dile
Yurdun d?rt taraf?na-g?? eden canlar?m?z
?iirim sizleredir-anne baba ?ocuk k?z
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?
Senlik-benlik davas?-sona erip bitmeli
Mutluluk esenlikle-d?z yollarda gitmeli
Hasan s?z? s?yl?yor-anlat?yor yaz?yor
Eller kenetlenmezse-bizi ate?lere kor
??te K?pr?ba??'m?z -??ren hep k?lt?r?n?
Gel il?eye sahip ??k-sak?n unutma d?n?

??te K?pr?ba??'m?z!..
???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye