Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Mevlana ve Hoşgörü

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:11 pm    Mesaj konusu: Mevlana ve Ho?g?r? Alıntıyla Cevap Gönder

‘MEVLANA VE HO?G?R?’-O’NUN ??ZD??? ?ZDE
?NSANLIK BULU?URSA-ASLA OLMAZ KR?ZDE

21.Y?zy?l-ilim ve teknik ?a??
Huzura sokmak gerek-ya?ayan b?t?n sa??
Mevlana’n?n g?r???- dolmal? y?reklere
Birlik ve beraberlik-sevgi versin her ere
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Mevlana anlay???-d?nyada ger?ekle?se
?ld?rmeler yok olur-dikkat edin bu sese
?lmi ve teknolojik-daha huzurlu d?nya
O’nun fikrine muhta?-s?z?m anne ve baya
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
A?g?zl?l?k a?l?klar-sava?lar ve yoksulluk
?iddet ter?r ortam?-kaybolur ?oluk ?ocuk
Bar?? ile ho?g?r?- kaplamal? her yan?
Esenlik ve mutluluk-sarmal?d?r vatan?
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Haks?zl?k e?itsizlik-g?n ge?tik?e artmakta
??imizi durmadan-y?karak karartmakta
B?t?n karamsarl?klar-yok eder insanl???
Evlerde apartmanda-kopartmaktad?r ba??
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Ya?ay?? tablosunda-ho?g?r?s? bar???
Kaybetti?imiz i?in-terk ederiz yar???
D???nce felsefesi-dolarsa i?e do?ru
Ak?llar berrakla??r-ortadan kalkar soru
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Bunun i?in UNESCO- 2007 y?l?
“Mevlana Y?l?” demi?-k?rmamal?y?z dal?
‘Sekiz as?r ?ncesi- gel ne olursan ol gel’
Diyen ve seslenendir-duyar isen kald?r el
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
D?nyaya seslenmi?tir-sevgi ve sayg? ile
Anlatt??? c?mleler-yay?lm?? il?e ile
Mevlana Felsefesi- ?slam’?n ahl?k?n?
Kapsamaktad?r bilin-O’nu ??ren ve tan?
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Temsil etti?i de?er-“Birlik Fikri Ho?g?r?”
Bu s?z? duymaz isen-y?r?rs?n k?r? k?r?
Farkl?l?klara ra?men-b?t?n? kucaklama
O’nun sa?lam yoludur-b?yle son verdi gama
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Mevlana hangi dinden-?rktan renkten olursa
Hepsine de?er vermi?-kap?lmam??t?r h?rsa
Kad?n erkek zengin gen?-ay?r?m? yapmadan
Herkese de?er vermi?-hi? bir yana ?arpmadan
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Karde?lik mesajlar?-a?m??t?r diyarlar?
?lkemize sa?lad?-topluca itibar?
?nsanl??a seslenir-ay?r?m g?zetmeden
Altlara ve yanlara-toplar daim itmeden
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
‘Kendi halinde kalma-kal?rsan bir damlas?n
B?t?ne kat?l s?yler-derya ol arts?n sabr?n
B?t?n d???ncesinde- tatl?la??r ac?lar
Zulmedenler kul olur-kalpten kalkar sanc?lar’
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
‘Karde?lik dayan??ma-sa?lanmas?nda inan?
Maneviyat temeldir-o ba?lara takt? ta?
Ayr? dili konu?an-onlar anla?amazlar
Duygu payla??l?rsa-i?te duyulur hazlar’
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Kin ve nefret duygusu-y?rekleri karart?r
O sava? dalgalar?-kalbimizi morart?r
?l?m dalgalar?ysa-alt?st eder sevgiyi
Birbirine d???r?r-ya han?m? ya beyi
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde
Ge?mi?in tarihinde-yap?lan olan ?eyler
Bir ?izgi ?ekilmeli-olunmal? beraber
??retmen Hasan s?yler-Mevlana’n?n iste?i
Ba??m g?z?m ?st?ne-ger?ekle?sin dile?i
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-O’nun ?izdi?i izde
?nsanl?k bulu?ursa-asla olmaz krizde


‘MEVLANA VE HO?G?R?’-SABRI TAVS?YE EDER
MANASINI B?LMEYEN-HAYATINI MAHVEDER

O’nun s?yledikleri-vermekte bize huzur
Oku ??ren bilgi kap-o y?z?nde olsun nur
K?t?l?kle bir yere-varamay?z bilmeli
Mevlana anlat?yor-?n tarafa gelmeli
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
‘Makama gelir iken-oldu?unuz gibi kal
Bunu s?ylememekte-d?zelmeli diyor h?l’
?slam’?n mesaj?n?-hep g?zelce anlat?r
Ge?mi?ten gelece?e-y?rekleri ??nlat?r
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
?mitsizli?e d??me-kurtulup do?ruyu bul
Okumal? yazmal?-kendisini bilen kul
K?t?l?kler kaplarsa-y?kar soldurur benzi
Kendisini bilmezse-i?e sokar krizi
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
Yaz?p ya?ad?klar?-insanlara ho?g?r?
Sevgiyi a??lad?-s?ms?k? sard? b??r?
O’nun ??retisini-bir hayat felsefesi
Olarak g?rmeliyiz-a?mal?y?z nefesi
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
’Ne insanlar g?rd?m der- ?st?nde elbise yok
Ne elbiseler g?rd?m i?inde de insan yok’
Davran??lar?m?z?-her an alsayd?k temel
Olumsuzluk olmazd?-d?zelerdi i?te bel
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
D?nyam?zda ahl?ki-de?erler erozyona
Daim u?rad???ndan-zarar gelir vatana
?flas haks?z rekabet-d??manl?k ile kinler
Bilemedi?imiz i?in-bedenler bundan inler
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
Bug?n gel denilmiyor-ellerin i?ler tersi
Bundan dolay?d?r ki-kaplar i?leri isi
?zde olan bir ?ey yok-her ?eyimiz s?zdedir
As?l buhran s?k?nt?-bilinmeli ?zdedir
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
G?n?ller karanl?kt?r-s?n?k kal?yor ???k
Y?z?m?z ve ruhumuz-bilin karmakar???k
Y?kma taraftar?y?z-bir yapmaya gelince
Her ?ey ortaya ??kar-g?nd?zler olur gece
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
Sorumlulu?u vard?r-ya?ayan insanlar?n
Sevgi a??lamal?-hem bug?n hem de yar?n
Ayn? Mevlana gibi-anlatarak daima
Son vermemiz gerekir-i?lerdeki her gama
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
S?zleri insanl??a-?a?r?da bulunanlar
B?yle ka? ki?i vard?r-iyi bilmeli canlar
O Y?ce Mevla’m?za g?n?l veren bir ki?i
Yaratandan ?t?r?-sevmek olmu? hep i?i
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
G?zeli ve do?ruyu-iyi a?k hakikati
M?jdeleyen bir sestir-yok etti her illeti
Kulak vermek gerekir-alttaki yerdekine
?leri gidemeyiz-sebep olursak kine
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
‘Hep d???ncelerini-ruh sevgi ile ak?l
??geni i?indedir-bu deryay? g?r kat?l‘
‘Sevgi bar?? karde?lik-ho?g?r?n?n sembol?’
Bunun i?in daima-O’dur solmayan g?l?
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
Kendi ?a??na de?il-sonraki ?a?lara da
I??k tutmu?tur fikri-yol olmu? ba?lara da
Her ?a?da taze yeni-?nc?s?d?r i?lerin
Bir kez O’nu anlay?p-d???n?n derin derin
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
‘Olumsuzluklardan kurtul-sevgide g?ne? olun
Karde?likte akarsu-sevgiye gitsin yolun
Hatalar? ?rtmede-gece gibi ol s?yler
Tevazudaysa toprak- gibi ol bizlere der’
‘Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
‘?fkede ise ?l?-her ne olursan da ol
Ya oldu?un gibi g?r?n-ya g?r?nd???n gibi ol’
?lkesini temel al-fikirlerini koru
??retmen Hasan s?yler-k?llendirmeyin koru
Mevlana ve Ho?g?r?’-sabr? tavsiye eder
Manas?n? bilmeyen-hayat?n? mahveder
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye