Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Muhammed' ül-Emin

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:12 pm    Mesaj konusu: Muhammed' ?l-Emin Alıntıyla Cevap Gönder

Muhammed’?l-Emin
Hz Muhammed’e (S.A.V) ?vg? Dolu ?iirler
NAAT

Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.


K?ymetli Okuyucu,
MUHAMMED’?L-EM?N
Yine ?ok de?i?ik bir ?iir kitab? ile kar??n?zday?m. Bu b?l?me Peygamberimiz ile ilgili olarak yazd???m ?iirlerimi ald?m. Yorumlar?n?zla verdi?iniz deste?e te?ekk?r ederim. ?iir y?z binleri ve milyonlar? birbirine ba?layan en sihirli bir g??t?r. ?ocuklar ve gen?lerimiz Peygamber sevgisini y?reklerinde duymal? ve ya?atmal?d?r. Okumayan, yazmayan, ??renmeyen bir nesil T?rkiye’miz i?in iyi ?eyler d???nmez. Hainler taraf?ndan ?ok ?abuk kand?r?l?r.
T?rkiye ?zerinde oynanan oyunlar? g?rerek 70 milyon tek y?rek h?linde birbirimize sar?lmal?y?z. D?N DEN?ZE D?KT?KLER?M?Z? YEN?DEH BA?TACI YAPMAYALIM…

Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla.

A?LE B?REY?NE-HZ. PEYGAMBER?M
GER?EKTEN DE?ER VERD?-O’DUR BEN?M REHBER?M

O yarat?l???n?n-en ince duygusuyla
Bezenmi?tir biliniz-?ok seviliyor h?l?
Aile fertlerine-nas?l davranmas?n?
Emir tavsiye etti-(seviyordu her can?)
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Ger?ekten de?er verdi-O’dur Benim Rehberim
M?minlerin imanca-en m?kemmeli olan
Yumu?ak davranand?-(bilinir ayan beyan)
B?t?n insan soyuna-k???k ve b?y?klere
Merhametle doluydu-katlan?rd? y?klere
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Ger?ekten de?er verdi-O’dur Benim Rehberim
Peygamberin sevgisi-?yle g??l? g?zeldi
Darda kim kald? ise-ona uzanan eldi
Kendi himayesinde-b?y?yen kimselere
?efkatli davranm??t?r-“Selam O E?siz Ere”
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Ger?ekten de?er verdi-O’dur Benim Rehberim
Hareket davran???-bir baban?n ?efkati
Ger?ekten de farks?zd?-yok ederdi illeti
Anne ve babalara-derdi iyi davran?n
Terbiye et diyordu-hem bug?n hem de yar?n
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Ger?ekten de?er verdi-O’dur Benim Rehberim
Annesini k???kken- Muhammed kaybetmi?ti
Hasretle arar idi-can b?rak?p gitmi?ti
?zel ilgi g?sterdi-s?tannesi Halime
Bir kusur g?stermedi-anlatt? lime lime
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Ger?ekten de?er verdi-O’dur Benim Rehberim
Canlar? kucaklayan-sayg? ile huzuru
?nsanlara vermi?tir-ifade de?il kuru
Bir medeniyet ruhu-getirdi cemiyete
S?yl?yor Hasan Sancak-sahip ??kt? devlete
Aile bireyine-Hz. Peygamberim
Ger?ekten de?er verdi-O’dur Benim Rehberim
B?Z?M PEYGAMBER?M?Z-ANLAYI?LI B?R?YD?
S?Z DAVRANI? ?LM?YLE-HEM AKILLI D?R?YD?

O yarat?lm??lar?n-m?minin ?ereflisi
Anlay?? sahibiydi-y?kseldi can?n sesi
Konu?maya ba?larsa-dinletirdi s?z?n?
?nsana de?er verir-kaybetmedi ?z?n?
Bizim Peygamberimiz-anlay??l? biriydi
S?z davran?? ilmiyle-hem ak?ll? diriydi
Sade ve net konu?ur-d?nmezdi arkas?n?
Biliniz ?ok severdi-de?er verdi?i can?
Kalbi ?efkat doluydu-tatl? ??kard? sesi
Ge?imli biri idi-ruha verirdi besi
Bizim Peygamberimiz-anlay??l? biriydi
S?z davran?? ilmiyle-hem ak?ll? diriydi
O’nunla konu?anlar-sevgisini duyard?
Y?rekten sevgi duyup-iyilikle sayard?
M?tevaz? bir tutum-kibard? davran???
S?yledi?i dinlenir-ruha yapard? a??
Bizim Peygamberimiz-anlay??l? biriydi
S?z davran?? ilmiyle-hem ak?ll? diriydi
?yi hayat? vard?-d??k?ne ve fakire
Daim yard?m yapard?-pe?i s?ra ha bire
“?u Uhut Da?? kadar-benim alt?n?m olsa
Bor? olan? m?stesna-verir kap?lmam h?rsa”
Bizim Peygamberimiz-anlay??l? biriydi
S?z davran?? ilmiyle-hem ak?ll? diriydi
Mal?n? biriktirip-y??mam??t?r etrafa
?nsana de?er vermi?-davet etmi?tir safa
Yerle bir edilmi?tir-maddeye kul k?lelik
?man ile co?mu?tur-kol v?cut beyin ilik
Bizim Peygamberimiz-anlay??l? biriydi
S?z davran?? ilmiyle-hem ak?ll? diriydi
?nsani ?l??leri-evrensel bir anlay??
Hedefine ula?t?-duyulurdu ??nlay??
?sl?m Dinine g?re-insanlar? ?ld?rmek
Hasan Sancak s?yl?yor-tutu?mamal? etek
Bizim Peygamberimiz-anlay??l? biriydi
S?z davran?? ilmiyle-hem ak?ll? diriydiE? OLARAK MUHAMMED-HAYIRLI B?R?S?YD?
ESENL?KLER D?LEYEN-GER?EKTEN D?R?S?YD?


Huzur bulmam?z i?in-Rabb’imiz t?r?m?zden
E?leri yaratm??t?r-bilmelisin bunu sen
B?ylece aram?zda-derin sevgi ve ?efkat
Olu?mu?tur biliniz-ger?ekle?ti her murat
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
D???nen insan i?in-??kar?lan dersler var
Mutluluklar i?inde-g?r?yoruz itibar
Hz Peygamber’im-ya?ad? bu duyguyu
Biliniz muazzamd?-bilinmelidir huyu
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
Aile huzur yeri-Muhammed’im ?erefli
Namuslu birisiydi-sevecendi o dili
25 ya??nda iken-Hz Hatice’yle
Mutlu hayat s?rm??t?r-sayg?y? bile bile
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
S?cak bir dostluk vard?-e? ve arkada?t?lar
Vefat etti?i sene-“H?z?n Y?l?” yapt? dar
Sa? oldu?u zamansa-yapmam??t?r evlilik
Esenlikle dolmu?tur-ruh beden ile ilik
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
2,5 senede-yaln?z bek?r olarak
Sevde Bint Zem’a ile-evlendi konu?arak
Rabb’imiz Kur’an-?nda-O’nu ?rnek g?sterdi
?aba ve gayretiyle-cana ?nemi verdi
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
O s?ylediklerini-ya?ayan bir insand?
Faydas?z ilmi vermez-?yle g?zel bir cand?
Hep tokala?t???nda-kar?? taraf elini
?ekmesini beklerdi-mutlu ederdi teni
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
Verdi?i mesaj ?uydu-sen beni b?rakmazsan
Ben de seni b?rakmam-b?yle buyururdu can
Nice g?zellikleri-sergiledi ya?ad?
Daima y?kseklerde-unvan? ya da ad?
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
?lk vahiy geldi?inde-i?indeki durumu
E?i ile payla?t?-size kalm?? yorumu
O’nu teselli etmi?-kesin bir ??z?m i?in
Varaka B:Nevfel’e-g?nderdi sordu ni?in
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
Bu olay Hatice’nin-so?ukkanl?l???n?
G?stermekte biliniz-unutmuyor bu an?
Erke?in kad?nlarda-kad?n?n erkeklerde
?zerinde hakk? var-dikkat olursan nerde
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
Kad?nlar hakk?ndaysa-Rabb’ten korkulmas?n?
Haks?zl?k istemedi-?ok b?y?kt? iman?
E?ine yard?m etmi?-onu hep desteklemi?
Yard?mda bulunmu?tur-mutluluklar dilemi?
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
Sizin de e?inize-iyi davranman?z?
Tavsiye etmektedir-der koru ?ocuk k?z?
Bir kimse ki e?ine-sak?n kin beslemesin
G?zel huylar edinin-?efkatli ??ks?n sesin
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi
?nsan toplulu?unun-aile temel ta??
E?er par?alan?rsa-g?zde g?r?l?r ya??
Bar???n esenli?in-ger?e?ini tespit et
S?yl?yor Hasan Sancak-huzur bulsun cemiyet
E? olarak Muhammed-hay?rl? birisiydi
Esenlikler dileyen-ger?ekten dirisiydi

HZ MUHAMMED’?M-TORUNLARIYLA CANLA
DA?MA ?LG?LEND?-G??S?NDEK? ?MANLA


Bir Peygamber olarak-Resul-? Ekrem’imiz
Hi? ay?r?m yapmad?-(ruhumuzda kald? iz)
Ortaya ?rnek tav?r-koydu bir ?m?r boyu
O’nunla y?kselmi?tir-M?sl?manl???n soyu
Hz Muhammed’im-torunlar?yla canla
Daima ilgilendi-g??s?ndeki imanla
B?t?n torunlar?yla-Hasan ile H?seyin
Onlarla ilgilendi-kalp ruh beden ve beyin
Kucaklama ve ?pme-dokunma davran???
?st seviyede idi-canlara yapt? a??
Hz Muhammed’im-torunlar?yla canla
Daima ilgilendi-g??s?ndeki imanla
“Merhamet etmeyene-hi? merhamet olunmaz”
Bizlere buyurand?r-(bunu bir tarafa yaz)
O torunlar?n?n-b?t?n isteklerini
Yerine getirirdi-daim severdi teni
Hz Muhammed’im-torunlar?yla canla
Daima ilgilendi-g??s?ndeki imanla
Oyun oynar s?rt?na-al?p da gezdirirdi
Seviyesine inip-?abalar? verirdi
?badet esnas?nda-torunlar?n? ihmal
Muhammed’im etmedi-onlara uzatt? dal
Hz Muhammed’im-torunlar?yla canla
Daima ilgilendi-g??s?ndeki imanla
Hediye verir idi-kar??lar ihtiyac?
Ba?lar?na koyard?-giydirirdi o tac?
Duygu heyecan?n?-bast?rma yollar?na
Gitmemi?tir biliniz-de?er verdi her cana
Hz Muhammed’im-torunlar?yla canla
Daima ilgilendi-g??s?ndeki imanla
Torunlara zaman?-ay?rd? verdi ?efkat
O’nunla M?sl?manl?k-daha da oldu rahat
Hasan Sancak yaz?yor-takdir eder onlar?
O’nun gibi olal?m-g?relim itibar?
Hz Muhammed’im-torunlar?yla canla
Daima ilgilendi-g??s?ndeki imanla


HZ PEYGAMBER’?M-?OCU?A DE?ER VERD?
G?ZELL?K ESENL???-AYAK ALTINA SERD?

?nsanlar?n anlay??-d?zeylerine g?re
Hitap edilsin derdi-(selam verilsin ere)
O din e?itimini-dikkate al?yordu
Ya? mertebeye g?re-onlarla kal?yordu
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
?ocuklar? severdi-ay?r?m istemezdi
Eksiklik g?rd???nde-d???ncesiyle sezdi
Sebebini sorard? -yanl??l??? k?nard?
Ge?mi?ten gelece?e - y?reklerde hep vard?
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
?ocuklar a?lay?nca- namaz? k?sa keser
Onunla ilgilenir -g?n?llerde tutar yer
?ocu?u sevmeyene- seslenirdi iyice
?rnek konu?mas?yla- sa?lam olur netice
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
O g?n?llerinizden- Rabbim ?efkat rahmeti
??karm??sa ne deyim-(yok edin bu illeti)
Merhametin ba??nda-?ocuk sevgisi gelir
Prensip sahibidir-bunu insanlar bilir
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Evrensel ilkeleri-ortalara koymu?tur
I????n? sa?arak-kap?lanlar doymu?tur
Kusursuz bir ?ekilde-severdi ?ocuklar?
Ok?ard? sevgi ile-can?m kuzucuklar?
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
O zamanki toplumda-yanl?? anlay??lara
Ald?rmadan severdi-kimler d??m??se dara
H?l hat?r? sorard?-sevgi ile merhamet
Ger?ekten g?stermi?tir-hem ilgi hem de ?efkat
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
?ocuk oyunlar?na-kat?l?r ilgilenir
Can? sevindirirdi-(?st? ba?? olsa kir)
Yolu g?zleniyordu-seslenir yavrucu?um
Karde?imin o?lu der-hitab?ysa ?ocu?um
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Kalpleri kazan?rd?-sevgi sayg? sadakat
Yard?mla?ma ve g?ven-de?i?iyordu surat
Kusursuz bir ?rnekti-??k?verdi ortaya
?deali ya?att?-anne ?ocuk ve baya
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Kuru ifade de?il-fizik ruh ile beden
E?itti ve ??retti-davran?yordu erken
Bir baba evlad?na terbiye gibi miras
B?rakamaz diyordu-s?yl?yordu bunu has
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Sava?ta ?ocuklar?n-?ld?r?lmemesini
?zel uyar? yapt?-harcard? b?t?n teni
Sevgi anlay???n?n-bu hareket noktas?
Ruhlar? birle?tirdi-giderildi hatas?
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Kim ergenlik ?a??na-eri?en iki k?z?
G?zel yeti?tirirse-(sevinir k??? yaz?)
Bu s?z? s?yler iken-b?t?n parmaklar gibi
Beraber olaca??z-can O’na oldu tabi
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Kim kendine k?z ?ocuk-verilir de ihsanda
Bulunursa onlara-(ayd?nl?k olur oda)
Ate?e perde olur-s?yledi?i hadis-i
?nemini bildirdi-arzda duyuldu sesi
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
G?zellik esenli?i-ayak alt?na serdi
Yetim mal? yiyenler-dolduras?ya karn?
Ate? yemi? olurlar-(peri?and?r her yan?)
Sak?n yetimi ezme-bak?m g?zetimini
?stlenenler Cennette-olur dedi duy beni
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
M?sl?man evlerinin-i?inde hay?rl?s?
Yetime bakan evdir-(kalpten silmeli pas?)
Bilin en k?t?s? de-yetimlere k?t?l?k
Yap?lan o evlerdir_(???klar kal?r s?n?k)
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
O’nun ili?kileri-g?n?m?ze yans?yan
Mesajlarla doludur-g?r?l?r ayan beyan
B?t?n ?u ?ocuklar?n-Allah’? Resul’?n?
Tan?mas? gerekir-‘d???nmeliyiz d?n?
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Onlar? bu haklardan -mahrum b?rakmak ise
?ok b?y?k haks?zl?kt?r-ruhu sarar vesvese
HZ Peygamber’im-?ocu?un d?nyas?nda
Daha fazla yer etsin-(duyulmal?d?r seda)
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
G?n?m?z d?nyas?nda-ger?ek ortal?ktad?r
Yabanc?la?an nesil-ger?ekten de hatad?r
Hep Peygamber’imizi-tan?maya ihtiya?
Vard?r bilinmelidir-ruhlar?m?z bundan a?
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi
Ey Rabb’im e?imizi-hep ?ocuklar?m?z?
Hastal?ktan korusun-i?te olmas?n s?z?
Hasan Sancak anlat?r-O sever ikisini
Oku yazd?r ve ??ret-ya?atmamal? kini
Hz Peygamber’im-?ocu?a de?er verdi
G?zellik esenli?i-ayakalt?na serdi

HZ PEYGAMBER’?M-Y?RM? D?RT SAAT?NDE
ESENL?K OLU?TURDU-GER?EKTEN DE SON D?NDE


Peygamber Efendimiz-o g?nl?k zaman?n?
B?l?mlere ay?rd?-bo? ge?irmezdi an?
Namaz?n? k?lard?-Kur’an-?n? okurdu
?badeti tam yapar-y?rekleri dokurdu
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Aile fertleriyle-olurdu al?kadar
G?nl?k ev i?lerini-yap?p verirdi karar
?stirahat ederdi-kabul eder huzura
E?itir ??retirdi-kimler d??m??se dara
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Takvaya ?nem verir-d?r?st ve g?venilir
Olanlar? severdi-anlat?yordu bir bir
B?kmadan dinler idi-ilgilenir iyice
Dinletirdi s?z?n?-sa?lamla?t? netice
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Ahiretle ilgili-sorular sorulunca
G?zel cevap verirdi-a?ard? sanki gonca
Bilgi ??renenlere-??rendiklerinizi
Bilmeyene ??retin-derdi g?reyim sizi
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
?htiyac? olana-daima yard?m etmek
S?ratta da kayd?rmaz-verilmelidir emek
Faydas?z s?z olunca-m?saade etmezdi
Sabr? ilmi sevgiyle -cahilli?i O ezdi
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
?ar?? pazar sokakta-nerde olursa olsun
G?ler y?zle davran?r-derdi esenlik dolsun
H?l hat?r sorar idi-konu?ur tatl? dille
G?n?lleri al?rd?-sona ererdi ?ile
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Meclis Cami Cumada-g?rmedi?i ahvalin
Durumunu sorard?-hem bug?n hem de yar?n
?yilik g?zelli?i-daima emrederdi
?irkinli?i yererek-can yan?na giderdi
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Topluluk g?r?r ise-ba?k??eye oturmaz
En son k?sma ge?erdi-duyarlard? bundan haz
?yilikle anard?-eder idi iltifat
Konu?ursa bir kere-de?i?irdi o surat
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Asla haddi a?mazd?-sabretmeyi bilirdi
?efkatli merhametli-?a?r?l?nca gelirdi
C?mertli?i dillerde-i?indeydi ger?ekten
?nsanlar? severdi-hem candan hem y?rekten
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Ay?r?m yapmaz idi-Muhammed’in Meclisi
?lim hay? sab?rd?-giden al?rd? besi
Edeple oturulur-y?ksek konu?ulmazd?
D??ar? ta??r?lmaz-s?yledi?i vaazd?
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
Bulundu?u muhitte-k?f?r dedikoduya
M?saade etmezdi-evlada ya da baya
Aleyhte konu?ulmaz-orda kal?rd? kusur
Onunla sa?lamla?t?-g?ky?z?ne ??kt? nur
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
K????e sevgi verdi-b?y?klereyse h?rmet
Kendisine gelirdi-b?t?n?yle cemiyet
Hasan Sancak yaz?yor-onayl?yor onlar?
M?cadele verdiler-i?ler kalmad? yar?
Hz Peygamber’im-yirmi d?rt saatinde
Esenlik olu?turdu-ger?ekten de son dinde
HZ PEYGAMBER’?N-TAB?AT SEVG?S?N?
B?RL?KTE YA?ATMALI-O DUYMALI SES?N?


Sevgili Peygamber’im-?ok sevmi? tabiat?
Korunmal?d?r demi?-O’nun buymu? murad?
Tedbirleri ald?rm??-hesap etmi? dengeyi
Harekete ge?irmi?-?ocuk anne yengeyi
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Mekke Medine Taif-civar? sit alan?
“Milli Park” olu?turmu?-?nlemi?tir talan?
“Harem B?lgesi” demi?-a?a? kesilmesini
Yasaklam?? orada-ortaya koymu? teni
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Ku?lar?n hayvanlar?n- O avlanmalar?n?
Tamam?yla ?nledi-d???nm??t?r yar?n?
Hadis-i ?eriflerde-anlatm?? iyilikle
A?a?lar? diktirmi?-ortadan kalkm?? ?ile
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
M?sl?man a?a? dikse-insan hayvan ve ku?lar
?stifade ederse-dikenlere kal?r k?r
K?yamete kadar da-insan i?in sadaka
Olur bilinmelidir-y?nelmeliyiz H?kk’a
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Hassasiyet g?steren-Bizim Peygamber’imiz
?evre temizli?ine-?nem verdi erimiz
Halk?n kulland?klar?-umumi mek?nlar?
Kirletmeyi men etmi?-vermi?tir itibar?
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
?nsanlara eziyet-verecek olan ?eyler
Ortadan kald?r?ls?n-(dikkat etmeli beyler)
?man?n bir ger?e?i-onu yoldan kald?rmak
(Sa?l?k ile mutluluk-etraf?na iyi bak)
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Hayvanlar? koruyun-o canlara merhamet
?efkat g?stermelidir-ya?ayan bu cemiyet
Eziyet edilmesin-diyor g?ster titizlik
(Sak?n can? ?ld?rme-y?re?in olur ezik)
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Hadis-i ?eriflerde- O hayvan haklar?na
Riayet edilmeyi-???tlemi?tir cana
A? ve susuz b?rakma-a??r y?k? y?kleme
Rabb’imiz azap eder-(s?k?nt?y? ekleme)
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Hz Peygamber’in- s?z ve fiillerinde
T?rl? misaller vard?r-tutum ve h?llerinde
O’nun yolundan gitmek-sevgi g?zellik huzur
Hadis-i ?erifleri-?rneklerle doludur
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
D?nya sevgi ?iiri-yerk?re kafiyesi
G?r solukla okunur-dikkat etsin ?yesi
Tabiat? sevmeli-katmal? yeni de?er
Mana ve ?nem ta??r-i?imizde tutar yer
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Can?n en hay?rl?s?-faydal? olanlard?r
?evreye sayg?l? ol-yaparsan inan k?rd?r
Su orman ve tabiat-koruyup kollamal?
Ellerde b?y?tmeli-kesmemeliyiz dal?
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini
Sayg?y? ve sevgiyi-y?re?inde duyanlar
Yukarda s?yleneni-i?te o canlar anlar
Peygamberimiz gibi-sahip ??k tabiata
S?yl?yor Hasan Sancak-huzur gelsin surata
Hz Peygamber’in-tabiat sevgisini
Birlikte ya?atmal?-O duymal? sesini


KUTLU DO?UM HAFTASI- RESUL’? SEVMEK DEMEK
O’NU ANLAMALIYIZ-VER?LMEL?D?R EMEK

Peygamber sevgisini-b?t?n?yle tan?tmak
Herkesin g?revidir-oku ??ren verin hak
..89 y?l?ndan-Kutlu Do?um Haftas?
Program d?zenlenir-kalplerden sildik pas?
Kutlu Do?um Haftas?- Resul’? sevmek demek
O’nu anlamal?y?z-verilmelidir emek
Hepten anmak anlamak-temsil etti?i de?er
?yi anla??lmal?-anla??ls?n bu de?er
I??k salan me?ale-insanl???n rehberi
Manas?n? bilmeli-anne baba ve eri
Kutlu Do?um Haftas?- Resul’? sevmek demek
O’nu anlamal?y?z-verilmelidir emek
O ?rnek ?ahsiyeti-verdi?i mesajlar?
Anlamam?z gerekir-hem g??l?s? hem dar?
Hep ahlak? ?izgisi-davran??lar?m?za
Rehberlik etmelidir-huzur bulmal? aza
Kutlu Do?um Haftas?- Resul’? sevmek demek
O’nu anlamal?y?z-verilmelidir emek
Gelene?i ya?atmak-gelecek ku?aklara
G?zel aktarmal?y?z -kalpte d?zelir yara
O’ nunla unuturuz-mevki g?c? tela??
Manas?n? anlarsak-y?kseltiriz o ba??
Kutlu Do?um Haftas?- Resul’? sevmek demek
O’nu anlamal?y?z-verilmelidir emek
Tan?man?n sevmenin-sa?layaca?? g?ven
Bizi bize getirir-?nemini bilir ten
Peygamber Efendimiz-bizler i?in Kur’an-?n
Ya?ayan ?rne?idir-d?n bug?n ile yar?n
Kutlu Do?um Haftas?- Resul’? sevmek demek
O’nu anlamal?y?z-verilmelidir emek
Etraf?nda birle?ip-kazand?k sevgi sayg?
Yan yana oturunca-ortadan kalkt? kayg?
O rahmet Peygamberi-bilsin bunu her y?rek
??retmen Hasan s?yler-daim ya?atmak dilek
Kutlu Do?um Haftas?- Resul’? sevmek demek
O’nu anlamal?y?z-verilmelidir emek
KUTLU DO?UM HAFTASI-GELD? VAZ?FEN? YAP
B?YLECE KAZANIRSIN-EKS?LMEYEN B?R SEVAP

Peygamber Efendimiz-te?rif etti d?nyaya
Huzur mutluluk verdi-anne ?ocuk ve baya
I??klar sa?an kandil-yollar? ayd?nlat?r
Kalpleri ve ruhlar?-bedenleri ??nlat?r
Kutlu Do?um Haftas?-geldi vazifeni yap
B?ylece kazan?rs?n-eksilmeyen bir sevap
Bo? ge?irme vaktini-iyice de?erlendir
Zaman ?abuk ge?iyor-zannetme ki erkendir
O’nun verdi?i mesaj-bilin huzur kayna??
Anlayanlar i?inse-sevgidir dayana??
Kutlu Do?um Haftas?-geldi vazifeni yap
B?ylece kazan?rs?n-eksilmeyen bir sevap
S?yledi?i s?zleri-gerekir kavramam?z
Manas?n? bilirsek-?a?a do?ru gider h?z
Allah ve Resul?’n?-tan?tan kitaplar?
?yice okumal?-g?rmeli hitaplar?
Kutlu Do?um Haftas?-geldi vazifeni yap
B?ylece kazan?rs?n-eksilmeyen bir sevap
??renilen bilgiler-fert ve aile ile
Hemen payla??lmal?-?nlenmelidir ?ile
Ya?ad??? hayattan-b?l?mler sunulmal?
Sayg? sevgi i?inde-birlikte an?lmal?
Kutlu Do?um Haftas?-geldi vazifeni yap
B?ylece kazan?rs?n-eksilmeyen bir sevap
?ocuklar ile gen?ler-almal?d?r bilgiyi
Anne ile babalar-kurmal?d?r ilgiyi
Video kasetleri- film CD ev halk?yla
?yice seyretmeli-erken koyulun yola
Kutlu Do?um Haftas?-geldi vazifeni yap
B?ylece kazan?rs?n-eksilmeyen bir sevap
Yaz?lan ?iirleri-oku hemen kulak ver
Mutluluk esenli?i-ayakaltlar?na ser
M?sl?man’?m diyorsan-duymal?s?n bu sesi
??retmen Hasan s?yler-a?mal?y?z nefesi
Kutlu Do?um Haftas?-geldi vazifeni yap
B?ylece kazan?rs?n-eksilmeyen bir sevap
O NEB?LER NEB?S?-MUHAMED’?L-EM?N’D?
SIKINTI G?ZYA?LARI-MUHAMMED’?MLE D?ND?


Ruh ve kalbimizdedir-Ulu Peygamberimiz
Farzlar? s?nnetleri-sa?lamla?t? yerimiz
Berrak akan bir sudur-g?kteki ay ve g?ne?
O’nu m?jdelemekte-duysun baba ?ocuk e?
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
?man?n? tazele-Allah’?m?za hamt et
?iirim d?rtl?klerim-bilin sizlere davet
Resuller Resul?ne-Sel?tu Selamlar?
Dua ile g?nderin-i?in kalmas?n yar?
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
?nsanl?k tarihinde-nice kral padi?ah
Gelip de ge?mi?lerdir-?ektirmi?ler ?o?u ah
Zul?m verip insana-vurarak ahl?ks?zca
Cana kastetmi?lerdir-s?nm?? evlerde baca
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
Bizim Peygamberimiz-insani vas?flar?
K?ymet ve de?er bildi-hep verdi itibar?
Engin bir ruh sab?rla-i?ledi lime lime
O’nu kalbinde ya?at-sak?n k?t? s?z deme
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
I??k olmu? ruhlara-??kertmi? karanl???
B?ylelikle insanlar-bulmu?lard?r sa?l???
“Ger?ek Hayat ?nderi”-Allah’?m?z se?mi?tir
Cehaleti yok edip-yeni bir ?a? a?m??t?r
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
Yetim olarak geldi-ge?irdi hayat?n?
S?r? otlat?yordu-seviyordu her can?
Vefak?r bir babayd?-Emin ve do?ru idi
Resul’? Ekrem’imiz-i?te b?yle biriydi
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
Yollar? ayd?nlatan-m?r?it ve ??retmendi
B?t?n konu?mas?yla-insanlara yetendi
B?y?k bir hukuk?uydu-m?stesna bir komutan
Adil bir ?nder idi-bu can yoluna kurban
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
K?hnemi? d?zenlere-ba??n? kald?rm??t?r
?nsana de?er verip-esenlik ald?rm??t?r
Putlar? yere y?k?p- -g?nl?n? yoksullara
Tamam?yla vermi?tir-yeti?mi?tir her dara
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
Hurma lifinden yatak-has bu?day ekme?iyle
Karn?n? doyurmu?tur-bu i?i bile bile
Nebiler Nebi si’ydi-yanm?? ?mmeti i?in
Nefsini d???nmemi?-sormu?tur nas?l ni?in
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
?sl?m’? hayat?n?n-i?inde ya?am??t?r
Tebli? ve tefsir etti-i?inde vard? sab?r
B?t?n insanlar i?in-yolundan gidilecek
B?y?k bir ?nder idi-herkes bunu bilecek
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
?o?u ?rnekler vard?r-ahireti d???nen
Yolundan ayr?lmas?n-davranmal?y?z erken
Ferdi ve ailevi-b?t?n hayat?m?zda
O’ndan ayr?lmamal?-karanl?k kal?r oda
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi
O’nu ya?amal?y?z-Hasan der m?kellefiz
Hi? darda kalmayal?m-asla ??kmas?n kriz
?nderi tan?mamak-hi? yolundan gitmemek
?nan?n k?t? olur-kaybolur b?t?n emek
O Nebiler Nebisi-Muhamed’?l-Emin’di
S?k?nt? g?zya?lar?-Muhammed’imle dindi


MUHAMMED’?L-EM?N
???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye