Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Ne ABD Ne AB Tam Bağımsız Türkiye

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 7:13 pm    Mesaj konusu: Ne ABD Ne AB Tam Ba??ms?z T?rkiye Alıntıyla Cevap Gönder

Tek Bayrak

Tek Devlet

Tek Dil

Tek Millet

Tek Vatan“Ne ABD Ne AB
Tam Ba??ms?z T?rkiye!..”

“S?z Konusu Vatansa-Gerisi Teferruat!..”
Mustafa Kemal Atat?rkSayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m ve 4000 taneden fazla ?iirim okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.


De?erli Okuyucu,
Yine ?ok de?i?ik bir ?iir kitab?mla kar??n?zday?m.Bu b?l?me 10 tane ?iirimi koydum. ?u anda T?rkiye’mizde en b?y?k problem ter?r belas?d?r.D??manlarla onlar?n yerli i?birlik?ileri bir ve beraber olmu?lard?r.Her g?n Do?uda Mehmet?iklerimiz kahpe eller taraf?ndan, uzaktan kumanda ile ?ehit edilmektedir.ABD-AB-IRAK ve onlar?n yerli ta?eronlar? PKK’l? ter?ristler gen? bedenleri soldurmaktad?r.T?rkiye’de ayr?mc?l?k yap?l?yor s?yleyenler halt yemi?lerdir.Siz Karadeniz B?lgesi’nde ya?ayan insanlar?n ekmek ve makarna ile kar?nlar?n? doyurduklar?n? biliyor musunuz?A? olduklar? i?in onlar da silaha m? sar?ls?nlar.Kar??daki g?? nedir?T?rk Silahl? Kuvvetleridir.Peki, kimi temsil ediyor?T?rk Milleti’ni.Onun komutan ve erlerine kur?un s?kan,bomba patlatan,uzaktan kumanda ile may?nlar? havaya u?uran mahluklar vatan hainleridir. H?k?metimizden, derhal bir kanun ??kartarak Mehmet?ik’e kur?un s?kan babam da olsa yakaland??? anda ayn? yerde kafas? kopart?lmal?d?r.Amerika’daki kadar demokrasi istiyorum.Orada istedi?in ?ekilde hareket edemezsin.?nsan can?na k?yarsan,seni salland?r?rlar.?ster gaz odas?,ister ilmik…Bu tamamen size kalm??t?r.?ehit haberini duydu?um zaman kahroluyorum.O annelerimiz ile ben de h??k?ra h??k?ra a?l?yorum.Atat?rk’?n kemiklerini s?zlatmay?n.Biz bu vatan i?in binlerce can verdik,kan d?kt?k.Soka?a ??karsak,ka?acak delik arars?n?z.Vatan olmadan bir ?ey olmaz.Oyuna gelmeyelim.Haks?zl??a u?rarsan, hep birlikte m?cadele edelim.Cana k?ymayal?m.20 ya??ndaki bir insandan ayr?lmak kolay de?ildir.Kendi vatan?m?zda ihanete u?ruyoruz.Dost dedi?imiz devletler T?rk Milleti’ni yava? yava? par?alamaktad?r.70 milyon birlik olursak,her zorlu?un ?stesinden geliriz.

Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla.


AB DENEN BELAYA-ASLA G?VENM?YORUM
YAKAMIZDAN D???N?Z-BUNDAN SONRASI YORUM

Oyunlar? fark edin-o Avrupa birli?i
Sinsi plan kuruyor-bozuyorlar dirli?i
Ne yaparsan yap?n?z-g?sterirler kartlar?
Sayfalarca ?dev var-dolu zartlar zurtlar?
AB denen belaya-asla g?venmiyorum
Yakam?zdan d???n?z-bundan sonras? yorum
Avrupa yapt?klar?n-d?n gibi ortadad?r
T?rk Milleti unutmaz-biraz gerekir sab?r
Ermeni’ye ?ana??-tutan devletlersiniz
Tarihi okusana-k?t? illetlersiniz
AB denen belaya-asla g?venmiyorum
Yakam?zdan d???n?z-bundan sonras? yorum
D?n??? olmayan yol-bitirmesin bizleri
Birlik olmazsak e?er-sokarlar krizleri
Bunun yar?n? da var-istedi?iniz kadar
Bast?rd?k?a bast?rs?n-eli b?kemez za?ar
AB denen belaya-asla g?venmiyorum
Yakam?zdan d???n?z-bundan sonras? yorum
?yi tan?rs?n bizi-kuyruk ac?lar?n var
Size g?venmiyorum-kaybettiniz itibar
O dilinin alt?nda-saklars?n?z oklar?
Kokunuz bura gelir-g?rmezsiniz …lar?
AB denen belaya-asla g?venmiyorum
Yakam?zdan d???n?z-bundan sonras? yorum
Ni?in durdurmazs?n?z-vatanda ihaneti
Mehmet?ik ?ehit olur-zora sokar milleti
?u kadar devletsiniz-haya olmal? haya
Kayma?? siz yersiniz-bizi b?rakt?n yaya
AB denen belaya-asla g?venmiyorum
Yakam?zdan d???n?z-bundan sonras? yorum
Size mecbur de?iliz-anla bunu bir kere
E?dirdin halk?m?z?n -kafas?n? hep yere
B?rak?n yakam?z?-?air Hasan seslenir
Bat? iki y?zl?d?r-kanlar ile beslenir
AB denen belaya-asla g?venmiyorum
Yakam?zdan d???n?z-bundan sonras? yorum


AB ?LE ABD-VATANI B?LECEKLER
T?RK M?LLET? A?LARKEN-HA?NLER G?LECEKLER

Uyumay?n milletim-s?z?m 70 milyona
Hitab?m sizleredir-yurdu seven her cana
D?n oynanan oyunlar-bug?n de sergilenir
Ortalara ??k?yor-hem s?k?nt? hem de kir
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
?? d??man ve d?? d??man-elbirli?i i?inde
Oyunlar oynan?yor-k?salmaktad?r vade
Bizi b?len hain var-sinsi sinsi pl?nlar
B?l par?ala yut ile-s?yleniyor yalanlar
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Hemen emrediyorlar-tezg?h ?st?ne tezg?h
Oynanan bir oyun var-bize ?ektirirler ah
D?n vatandan kovmu?tuk-bug?nse kul k?leyiz
Bunun i?in ??k?yor-daim yurdumda kriz
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Amerika istiyor-hep emre amadeyiz
Kendimize gelelim-soral?m neredeyiz
Ni?in bir ?ey yap?lmaz-ba??m?zdan tuttular
Bize dost g?r?nerek-y?llarca uyuttular
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Girece?imiz birlik-bizi bize b?rakmaz
Elleri cebimizde-hepten verirler vaaz
Millet uyutuluyor-toprak alttan kay?yor
D??manlar?n yapt???-inan bizi bay?yor
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Ekonomik olarak-biz de?iliz ba??ms?z
Emirle i? yapar?z-y?re?imiz eder c?z
Gelirler vatan?ma-mahkeme hapishane
Yoklayarak giderler-bilir bunu her hane
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
B?t?n n?fusumuzla-b?lgenin en kuvvetli
Devletiyiz anlay?n-olmal?y?z iffetli
D?nyaya rezil olduk-her ?eyimiz ters gider
?erefsizlik diz boyu-bu canlar? mahveder
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Atat?rk’?m sen teksin-??kartamad?k lider
Her gelen ?zd? bizi-yap?landan bihaber
Ya?atmay?n b?leni-hemen vakit ge?meden
Zibidi ve al?aklar-kan?m?z? i?meden
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Say?n bana dostlar?-hangi devlet bana dost
Sak?n hi? unutmay?n-bizden isteniyor post
Ka?ak g?re?iyorlar-t?rl? t?rl? huylar?
Onlar el ovu?turur-i?i b?rak?r yar?
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Bizi b?lmek isterler-hatta k?f?r eden var
Ni?in ceza verilmez-tepinmektedir davar
Bil kolay kazanmad?k-devletimi vatan?
Biz affetmeyece?iz-kin kusarak ?atan?
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Kap?lar arkas?nda-kem k?mle k?v?rmalar
Yerinden ediliyor-oynan?yor damalar
Huzur ile mutluluk-esirgeniyor bizden
Y?zler ruhlar ?ok bezgin-?u an solmaktad?r ten
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler
Yutmak isteyenleri-yurtta istemiyorum
Bir kez bunu anlay?n-ger?ekten k?t? durum
Hasan el kald?r?yor-diyor yumruk olu?tur
Karde?lik sevgisini-meydanlarda bulu?tur
AB ile ABD-vatan? b?lecekler
T?rk Milleti a?larken-hainler g?lecekler

ABD ?LE AB-?ST?YOR MODERN K?LE
YURT B?L?NMEK ?STEN?R-BUNDAN ARTIYOR ??LE

Bu tavsiye raporu-yapacak esir bizi
Birli?imiz kaybolur-?ekiyoruz krizi
?ki tane b?y?k g??-bize diz ??kt?r?rler
Kabul etmek imkans?z-g?z ya?? d?kt?r?rler
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
K?lt?rlerimiz farkl?-dama ta?lar? gibi
Bu oyunu oynars?n-biliyor anne abi
Anayasaya de?il-daim onlar?nkine
Tabi olun diyorlar-belde il?e iline
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
Egemenlik hakk?n?n-tamamen verilmesi
Boyna ilmik ge?irtir-y?kseltmeliyiz sesi
O m?zakereleri-hemen al?n ask?ya
Onlar?n yapt?klar?-bizi b?rak?r yaya
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
Ne yaparsan?z yap?n-d?d??? ?tt?r?r?z
Hizaya gelirsiniz-??nk? do?u?tan h?r?z
Referandum dersiniz-sizi gidi ars?zlar
Yapt???n?z rezillik-?erefsiz vicdans?zlar
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
O i??ilerimize-serbest dola??m hakk?
Hep engellenmektedir-duydun mu Cihan Hakk?
Ba?kas?na ge?ici-bize kal?c? ceza
?nsaf?n?z kurusun-?ektiriyorsun eza
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
Uyutmay?n bizleri-Edirne’den d??ar?
Kimse ??kamayacak-i?imiz kal?r yar?
Alman Konsoloslu?u-k?pek muamelesi
Gidene yapmaktad?r-g?r?lmekte ?ilesi
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
T?rban yasak zinay?-Avrupa serbest etti
D?d?kle s?yl?yorlar-itibar? kaybetti
B?t?n Kiliselerle-az?nl?k vak?flar?
K?rt’e stat? verin-deyip ekerler dar?
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
G?zden ka?an ?ok ?ey var-y?zde 99’u
M?sl?man bir ?lkeyiz-yapmak isterler kuzu
7 ila 9’a-onlar d???r?lmeden
Gelmeyin s?yl?yorlar-hep ??renmelisin sen
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
Eritmeye kar?? dur-kaybetme benli?ini
E?er u?ak olursan-tarih affetmez seni
Bu d???nce bizleri-daim kayna?t?rmal?
Y?rekler birle?meli-k?rmamal?y?z dal?
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ile
Mahkum de?iliz size-g?nderilen ka??d?
Suratlar?na f?rlat-hepten silinsin ad?
?yle planlar? var-b?l par?ala ile yut
Hasan der istiyorlar-hem bu ba?? hem de but
ABD ile AB-istiyor modern k?le
Yurt b?l?nmek istenir-bundan art?yor ?ileABD ?LE AB-OYALIYORLAR B?Z?
YURDU B?LMEK ?STERLER-?IKARTIRLAR KR?Z?


Bizi oyalad?n?z-vermediniz deste?i
K??eli davrand?n?z-g?sterdiniz k?ste?i
Dilinizin alt?ndan-??kart?n baklalar?
Y?llarca ?ektirdiniz-i?i b?rakt?n yar?
ABD ile AB-oyal?yorlar bizi
Yurdu b?lmek isterler-??kart?rlar krizi
Sak?n ha istemeyin-hep par?alanmam?z?
70 milyon birliktir-sizi kaplar bir s?z?
T?rkiye b?y?k devlet-g?rmelisiniz bunu
Durmadan ??kart?rs?n-t?kenmeyen bir konu
ABD ile AB-oyal?yorlar bizi
Yurdu b?lmek isterler-??kart?rlar krizi
?nsan g?c? alt yap?-hele de gen?li?imiz
?midi kaybetmedik-g?r?l?r din?li?imiz
Farkl? ?neri yapma-sak?n gelme oyuna
?hanet edersiniz-kahraman T?rk soyuna
ABD ile AB-oyal?yorlar bizi
Yurdu b?lmek isterler-??kart?rlar krizi
Tavsiyenin alt?ndan-daim ??k?yor ??ban
Viraj? d?nemezsin-inan gitmez araban
S?k??t???n?z zaman-s?rmeyin bizi ?ne
K?v?rt?p dururusunuz-oynakt?r sizde ?ene
ABD ile AB-oyal?yorlar bizi
Yurdu b?lmek isterler-??kart?rlar krizi
D?n?n hainlerini-soktunuz i?inize
Bizi duymuyorsunuz-?i?nersin eze eze
Yolunuz a??k olsun-ey Avrupa Birli?i
Sizlere g?le g?le-yok ettiniz dirli?i
ABD ile AB-oyal?yorlar bizi
Yurdu b?lmek isterler-??kart?rlar krizi
?ncede ??phelendik-?ektirdiniz eziyet
Bir g?n i?iniz d??er-zoru ba?ar?r millet
Nice y?k?m belay?-?nledik birlik ile
Asla b?lemediniz-u?ra?t?n?z nafile
ABD ile AB-oyal?yorlar bizi
Yurdu b?lmek isterler-??kart?rlar krizi
?air Hasan’? dinle-O do?rular? s?yler
Kendinize geliniz-hey Avrupal? beyler
Atat?rk’?m g?zl?yor-ruhu ile bizleri
Dual? bir milletiz-duyun sizler haberi
ABD ile AB-oyal?yorlar bizi
Yurdu b?lmek isterler-??kart?rlar krizi

AMER?KA HAVADAN-PKK’YA B?LG?Y?
??FRE ?LE VER?YOR-B?L?NMEL?D?R ?Y?


Ter?r?n hamisi var-ABD AB Irak
Taarruza ge?tiler-onlar bize ?ok ?rak
Vatan? b?lmek i?in-elbirli?i i?inde
Hareket ediyorlar-bizi sokarlar derde
Amerika havadan-PKK’ya bilgiyi
?ifre ile veriyor-bilinmelidir iyi
Ter?ristler Irak’ta-Amerika ?srail
Ajanlar? e?itir-??ren ?nce bunu bil
Bomba may?n ve silah-lojistik e?itimi
?yice veriyorlar-i?e sokarlar nemi
Amerika havadan-PKK’ya bilgiyi
?ifre ile veriyor-bilinmelidir iyi
T?rkiye ?zerinden-daima g?zleniyor
Amerika yap?yor-durmadan izleniyor
Karakol bah?eleri-telefon ve telsizin
Kodlar? veriliyor-devletim g?rev sizin
Amerika havadan-PKK’ya bilgiyi
?ifre ile veriyor-bilinmelidir iyi
Dost ile d??manlar?-anlamal? bilmeli
A?layan vatanda??n-g?zya??n? silmeli
Plana g?re plan-uygulamas? yap?n
Hain ve d??manlar?-birbirlerine ?arp?n
Amerika havadan-PKK’ya bilgiyi
?ifre ile veriyor-bilinmelidir iyi
Mehmet?ik ve polisim-?lmesin bo?tan yere
Ger?ekten yaz?k olur-?len solan o ere
Teknolojiyi kullan-kimler basarsa tu?a
Ellerinde patlas?n-i? g?rmelidir ma?a
Amerika havadan-PKK’ya bilgiyi
?ifre ile veriyor-bilinmelidir iyi
Birlik beraberlikle-geliriz ?stesinden
Sak?n ola uyuma-davranmal?y?z erken
??retmen Hasan s?yler-o da ?eker ac?y?
?ok iyi anlamakta-anne ?ocuk bac?y?
Amerika havadan-PKK’ya bilgiyi
?ifre ile veriyor-bilinmelidir iyiAMER?KA PKK-B?R?S? ?? B?R? DI?
KAPI ?N?NE KOYUN-?K?S?NE DE KI? KI?

Ter?ristin hamisi-Amerika ve Irak
Devaml? besliyorlar-birbirinden yoktur fark
Barzani Talabani- lojistik destek verir
Oyalay?p dururlar-milletim durmaz erir
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Ter?r ona olunca-d?nyaya al?r esir
Bombalar? ya?d?r?r-ortalara ??kar kir
Ama bize olunca-oyalama takti?i
Onlar daim bozarlar-T?rkiye’mde birli?i
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
G?r bunu vatanda??m-kulland?rma kendini
Sak?n oyuna gelme-tarih affetmez seni
Amerika dost de?il-senin karde?in biziz
Gelin ald?k k?z verdik-ayr?m?z yok biz siziz
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Amerika ve AB-ikisi hepimizi
Yok etmek istemekte-??kart?rlar krizi
L?bnan Irak Filistin-?ld?r?l?r M?sl?man
Sava? ??kartan belli-aman diyorum aman
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Bebekler ve ?ocuklar-onlarda parampar?a
Yard?m g?ndermek gerek-s?k?nt? ?eken a?a
PKK dost olamaz-ba?? Ermeni pi?i
Mehmet?ik ?ehit olur-kavuruyorlar i?i
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Oynanan oyunlar?-fark etmeli milletim
Dikkat edilmez ise-inan kal?r?z yetim
Durumlar? g?rerek-dikkat edin bu sese
Uyan?k olmal?y?z-su verelim nefese
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
A?layan ve inleyen-nedir ki senden fark?
Ate? sarmay?n ruha-d?ns?n yurdumun ?ark?
Bombalar? atanlar-may?nlar? koyanlar
Evlad?n? ?ld?r?r-g?r?n gidiyor canlar
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Vurulmas?n deyiniz-insan demek can demek
Birlikte verilmeli-sayg? sevgiyle emek
Ter?r ayr?m yapm?yor-may?nlar? patlat?r
G?r?n T?rk Milleti’ni-orta yerden ?atlat?r
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Yeti?tirip da?lara-g?nderme yavrunuzu
??imize hainler-eker eroin tozu
Vatan?m b?l?n?rse-alta d??eriz alta
S?z?me dikkat edin-k?r?l?verir ??ta
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Seni temsil edemez-Amerika PKK
??leri la??m dolu-soldurur ??kan ..ka
Koku kaplad? arz?-topluma verir ac?
G?z ya?lar? sel oldu-a?l?yor anne bac?
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
Bu duruma getiren-sorumlu Amerika
T?rk’e ac? verirler-bir de atarlar caka
D?nyay? oyalarlar-biliniz kand?r?rlar
Bize dost g?r?nerek-bizleri yand?r?rlar
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
??retmen Hasan s?yler-yanmaktad?r y?re?i
Havalara kald?rd?-kolu ile bile?i
Yar?na ??kmak i?in-ko?un meydana canlar
Sizleri beklemekte-ses verecek insanlar
Amerika PKK-birisi i? biri d??
Kap? ?n?ne koyun-ikisine de k?? k??
AMER?KA VURUYOR-O ?OCUKLAR ?L?YOR
M?SL?MAN T?RK A?LARKEN-KAHPE D??MAN G?L?YOR

Stratejik ?nemi-vard?r o Telafer’ in
T?rl? oyun oynan?r-yaram?z oldu derin
Bu b?lgede yap?lan-?u n?fus say?m?nda
?o?unluk sa?lad?lar-bundan ??k?yor seda
Amerika vuruyor-o ?ocuklar ?l?yor
M?sl?man T?rk a?larken-kahpe d??man g?l?yor
Ba?rolde Barzani var-oynuyor oyununu
Kesmemiz gerekiyor-kula??n? boynunu
N?fus dengelerini-hep bozmak istiyorlar
Karga?a ??kart?rlar-bizi ate?e korlar
Amerika vuruyor-o ?ocuklar ?l?yor
M?sl?man T?rk a?larken-kahpe d??man g?l?yor
?ii Lider Mukteda-El Sadr mensuplar?n?
G?ya onu ararlar-yakmaktad?rlar can?
Onlar?n arkas?nda-Pe?mergeler PKK
Oldu?u bir ger?ektir-bast?rmak ister faka
Amerika vuruyor-o ?ocuklar ?l?yor
M?sl?man T?rk a?larken-kahpe d??man g?l?yor
?nsanl?k su?lar?n?-Amerika i?ledi
Kendi d??t? tuza?a-insanlar? fi?ledi
Barzani Talabani-evet uzun zamand?r
M?cadele yaparlar-zannediyorlar k?rd?r
Amerika vuruyor-o ?ocuklar ?l?yor
M?sl?man T?rk a?larken-kahpe d??man g?l?yor
Suriye Kam??l?’ yla-Iraktaki o K?rtler
Aras?nda koridor-onlar hep a?mal? der
Bunun i?in T?rkmenler-ilk Telafer ?ehrinden
Uzakla?t?r?l?yor-ediliyor yerinden
Amerika vuruyor-o ?ocuklar ?l?yor
M?sl?man T?rk a?larken-kahpe d??man g?l?yor
Bu da T?rkiye’mizin-gitmesidir b?lgeden
Ger?ekleri g?rmeli-?iiri okuyan er
Habur yan? Ovac?k-a?mal?y?z s?n?r?
Barzani kar?? ??kar-i?leri olur yar?
Amerika vuruyor-o ?ocuklar ?l?yor
M?sl?man T?rk a?larken-kahpe d??man g?l?yor
Ekonomik bir kayba-hi? u?ramamak i?in
T?rk ?of?r? vurulur-hesap sorulur ni?in
Habur ve T?rkiye’den-Barzani Talabani
Hasan der beslenmesin-sesi duymal? fani
Amerika vuruyor-o ?ocuklar ?l?yor
M?sl?man T?rk a?larken-kahpe d??man g?l?yor


AVRUPA B?RL???’NE-?LT?MATOM VER?R?M
VATANIMI SAVUNAN-Y???T B?R ??RETMEN?M

Aylard?r heyecanla-yurtta beklenen rapor
Br?ksel’de sunuldu-bizleri ac?ya kor
Sat?r aralar?nda-kurulu b?t?n tuzak
T?rkiye ile sizin-yol birbirine uzak
Avrupa Birli?i’ne-?ltimatom veririm
Vatan?m? savunan-yi?it bir ??retmenim
Ku?kuyla bakars?n?z-ya evet ya da hay?r
Hi? kem k?m etmeyiniz-sizin yolunuz bay?r
B?t?n nihai karar-17 Aral?kta
Polemik yapars?n?z-hata ?st?ne hata
Avrupa Birli?i’ne-?ltimatom veririm
Vatan?m? savunan-yi?it bir ??retmenim
O raporun alt?ndan-??km??t?r gizli imza
Sizi istemiyorum-koyma elini omza
Hep insan haklar?nda-s?n?flarda kald?n?z
Altlar? t?rt?klay?p-tekrar yine ?ald?n?z
Avrupa Birli?i’ne-?ltimatom veririm
Vatan?m? savunan-yi?it bir ??retmenim
Ask?ya al?r?z ha-bunu teklif edersin
Garanti ver diyorsun-d?nyay? mahvedersin
T?rkiye kar??tlar?-g?r kustu kinlerini
Durmadan konu?urlar-bilirim inlerini
Avrupa Birli?i’ne-?ltimatom veririm
Vatan?m? savunan-yi?it bir ??retmenim
Uzak durun kar??mdan-s?k??t?r?rs?n?z hep
Oynars?n?z oyunu-delik kald? ?o?u cep
Birlik beraberlikten-vermiyoruz biz taviz
Size bir ba??r?rsam-??kar sizlerde kriz
Avrupa Birli?i’ne-?ltimatom veririm
Vatan?m? savunan-yi?it bir ??retmenim
?zg?rl?kler ad?na-egemenlik hakk?m?z
Bunlardan vazge?meyiz-haz?r otuz k?rk?m?z
Sizler gizliden gizli-Ha?l? Seferlerini
Hortlatt?n?z ?lkemde-bizler tan?r?z seni
Avrupa Birli?i’ne-?ltimatom veririm
Vatan?m? savunan-yi?it bir ??retmenim
Oynan?r nice oyun-Hasan n?bet tutuyor
?a?a ula?mak i?in-hainlere ?at?yor
Yedi b?lge i?inde-ayr?l?klar olamaz
Y?k?c? b?l?c?ye-g?zel yurdum kalamaz
Avrupa Birli?i’ne-?ltimatom veririm
Vatan?m? savunan-yi?it bir ??retmenim

AVRUPA DEVLETLER?-DERSE MAHL?KU AFFET
K?MDEN UMACAKSINIZ-S?YLEY?N B?ZE MEDET

Gazi ?ehitlerimin-ruhlar? s?zlan?yor
Bu durumu g?r?nce-i?ten i?e yan?yor
Kanl? cani kurtuldu-hem idamdan hem ipten
?zd? T?rk Milleti'ni soldu gitti b?t?n ten
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
D??manl?k kepazelik- haine yetmeyecek
?uraya yaz?yorum-bu konu bitmeyecek
?dam yasas? ge?ti-ipten kurtuldu ??yan
Gayet a??k evet net-g?r?n?r ayan beyan
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
T?rk'? k?rd? ay?rd?k-ad?na denir uyum
Bunu hi? anlam?yor-milletimiz be? duyum
Tarihi sorumluluk-duyun canlar bu sesi
??rp?n?p duruyoruz-harc?yoruz nefesi
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
Atat?rk'?m duy beni-?ik?yetim hep sana
An?tkabir'den g?zle-kan a?lar b?t?n ana
Kan?na kan istiyor-?len otuz bin ki?i
?oluk ?ocuk anneler-baba dede ve e?i
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
Az?nl?k durumuna-d???rd?k vatanda??
Evlerde apartmanda-hepsi d?k?yor ya??
Taviz tavizi ta??r-denecek daha verin
?rin h?lini al?p-yara olacak derin
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
Bat? burnunu sokar-din dil tarihi birlik
70 Milyon b?l?n?p-kaybolacakt?r dirlik
Leh?e farkl?l???yla-anla?amayan canlar
Nas?l anla?acaklar-bunu bilenler anlar
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
Yar?n bir g?n ?b?r g?n-ilk??retim ve lise
Y?ksek okul fak?lte-yurtta artar vesvese
"E?itim Dili" olsun-bast?r?rsa Avrupa
Bizlerden uyarmas?-kula?a ka?ar t?pa
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
Sevr r?yas? s?r?yor-yurt i?in b?y?k tehdit
Ad?m? at?lm??t?r-salyal? bekliyor it
Nas?l kalkacaks?n?z-o vebalin alt?ndan
D?rt taraftan sar?ld?k-git diyorlar vatandan
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
"?ok Hukuklu Sistemi"-derseler uygulay?n
Haberi olacak m?-uyuklayan o bay?n
Hi? affedilmemeli-Kan Emici O Cellat
Boynuna ilmik ge?sin-maymuna d?ns?n surat
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
?stikl?l ?anakkale-dede ile nineler
Onlar beddua eder-bulmay?n bahaneler
S?z? s?yleyen Hasan-memleket b?l?nemez
Gazim ?ehit var iken-s?r?t?p g?l?nemez
Avrupa Devletleri-derse Mahl?ku affet
Kimden umacaks?n?z-s?yleyin bize medet
AVRUPA DEVLETLER?-VER?R D?NYAYA ACI
MEHMET??K ?EH?T OLUR-BUNDAN ARTIYOR SANCI

Bu Avrupa Birli?i-T?rk’?me haz?r de?il
Kendinizi d?zeltin-ger?e?i konu?ur dil
Sizdeki maskaral?k-inan saymakla bitmez
Hangisini diyeyim-?iirler buna yetmez
Avrupa Devletleri-verir d?nyaya ac?
Mehmet?ik ?ehit olur-bundan art?yor sanc?
Sizler de?il misiniz-domuz etini yiyen
E?ini k?skanmazs?n-mutlu oluyorsun sen
Sokak ve caddelerde-her t?rl? sarma? dola?
Apa??k ortadad?r-yap?yorsunuz dala?
Avrupa Devletleri-verir d?nyaya ac?
Mehmet?ik ?ehit olur-bundan art?yor sanc?
Namus mefhumu sizde-yok denecek kadar az
Bunu ben s?yl?yorum-bunu bir tarafa yaz
Evlenen insanlar?n-ya onunla bununla
Evet ili?kisi var-gezdirirsin kol kola
Avrupa Devletleri-verir d?nyaya ac?
Mehmet?ik ?ehit olur-bundan art?yor sanc?
Bira i?ki sigara-hele uyu?turucu
Sizleri kaplam??t?r-dokunur bize ucu
Oyunu oynars?n?z-?ocuklara gen?lere
Yok etmek istiyorsun-zarar veririsin ere
Avrupa Devletleri-verir d?nyaya ac?
Mehmet?ik ?ehit olur-bundan art?yor sanc?
Ter?r?n yan?ndas?n-parma?? kald?r?rs?n
B?t?nl??? bozarak-?lkeme sald?r?rs?n
Ter?ristin hamisi-anlay?n sizlersiniz
El ?st?nde tutars?n-dokunmay?n dersiniz
Avrupa Devletleri-verir d?nyaya ac?
Mehmet?ik ?ehit olur-bundan art?yor sanc?
Sava?lar? ??kartan-bomba ve may?nlar?
Tedarik edersiniz-yakars?n?z canlar?
A?l?k ?ekenler vard?r-Somali Afrika’da
Onlar? g?rm?yorsun-bundan karanl?k oda
Avrupa Devletleri-verir d?nyaya ac?
Mehmet?ik ?ehit olur-bundan art?yor sanc?
A?l?k ?eken ?lmesin-para verme silaha
Dinamitle ??nl?yor-yurdumda b?t?n saha
?air Hasan seslenir-topluca hepinize
Ellerini kald?rd?-beddua eder size
Avrupa Devletleri-verir d?nyaya ac?
Mehmet?ik ?ehit olur-bundan art?yor sanc?


AYIP ETT?N SEN CH?RAC-HEM DE ?OK B?Y?K AYIP
KARNEN?ZE YAZILDI-BU S?ZE B?Y?K KAYIP

Anadolu ayakta-yap?lan kahpeli?e
Parma??n? kald?rd?n-kapand?n?z deli?e
Bak affetmeyece?iz-sizleri tarih boyu
Se?emezsin renkleri-g?receksiniz koyu
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
??ren? kara lekeyi-temizleyemezsiniz
Tersine ?evirerek-hi? y?zleyemezsiniz
Verecektir tepkiyi- T?rkiye’miz sizlere
An?tlar y?kselecek-bayra??m d??mez yere
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
Hayk?r??lar ba?lad?-yurdun d?rt buca??nda
Baba ?ocuk anneler-bebeler kuca??nda
Aln?n?za yaz?ld?-bu leke bilin ??kmaz
D?nyaya rezil oldun-sana kimseler bakmaz
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
Davran Kahramanmara? -Gaziantep Ankara
Cevab?n?z tez olsun-kapanmas?n ?u yara
Frans?z ve Ermeni-yapt?klar? yaz?ls?n
Kitap defter dergiler-y?reklere kaz?ls?n
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
Unutmad?k ge?mi?i-soysuzluklar?n?z?
Vurmalar ?ld?rmeler-huysuzluklar?n?z?
Kampanya ba?lat?ls?n-yurtd???nda vatanda
Yerler g?kler sallans?n-hemen kalks?n yatan da
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
Neler olduklar?n?-g?r anlayamas?nlar
Sesleri bo?umlans?n-hi? ??nlayamas?nlar
?stikl?l Sava??’ m?z-ac?lar y?reklerde
Ast?n?z ve kestiniz-o izler direklerde
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
Gaziantep ilinde-?ehit alt? bin ki?i
Kahpece ?ld?rd?n?z-kalmad? bebek di?i
Belgeler ortadad?r-k?v?r?p yaltaklanma
Ben yapmad?m diyerek-bo?tan yere aklanma
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
Nice seneler ge?ti-pu?tlar? unutmad?k
Kare kare saklad?k-belgeleri atmad?k
??iniz neydi burda- ger?ek biliyor musunuz
Kendinize sorarak- ?are buluyor musunuz
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p
K?nyeler haz?rlans?n-b?t?n ?ehitlerimin
?i?ek bayrakla dolsun-?st? lahitlerimin
Memleketin ufkunda-“Yetmi? Milyon” ya?ar?z
Hasan der b?t?nl?kle-zorluklar? a?ar?z
Ay?p ettin sen Chirac-hem de ?ok b?y?k ay?p
Karnenize yaz?ld?-bu size b?y?k kay?p

BARBARSIN AMER?KA-DEBELENME BO? YERE
SIKINTI VER?YORSUN-YURDUMDAK? HER ERE

Sen ne i?in girmi?tin-s?ylesene Irak’a
Hani n?kleer silah-d?zeltemedin yaka
Onlara insan hakk?-b?t?n demokrasiyi
Getirece?im dedin-neyi hallettin neyi
Barbars?n Amerika-debelenme bo? yere
S?k?nt? veriyorsun-yurdumdaki her ere
??galin ?zerinden-bak?n ge?ti nice ay
Devaml? bombalad?n-ne ev kald? ne de ?ay
Tam bir sivil katliam-ger?ekle?tiriyorsun
Irz namus kirletirsin-devrilsin boyun bosun
Barbars?n Amerika-debelenme bo? yere
S?k?nt? veriyorsun-yurdumdaki her ere
Ebu Gurayb ’da yapt?n-g?r katliam i?kence
Asla hi? durmad?n?z-ne g?nd?z? ne gece
?nsanl?k ?uurunda-tedavisi imk?ns?z
Siz yaralar a?t?n?z-b?t?n y?rek etti c?z
Barbars?n Amerika-debelenme bo? yere
S?k?nt? veriyorsun-yurdumdaki her ere
O Kandil Da?lar?’nda-hep be? bin ter?riste
Hamilik yap?yorsun-ordaki ?akal ite
Demokrasi yok art?k-sayende kalkt? rafa
O pu?tlar? korursun-baksana bu tarafa
Barbars?n Amerika-debelenme bo? yere
S?k?nt? veriyorsun-yurdumdaki her ere
K?z?lderilileri-toptan imha eden sen
Surat?nda izi var-vurdun onu aniden
Japonya Devletine-ya?d?rd?n bombalar?
Beddua al?yorsun-kaybettin itibar?
Barbars?n Amerika-debelenme bo? yere
S?k?nt? veriyorsun-yurdumdaki her ere
Korursun Ermeni’yi-Rum’a tutars?n ?anak
Soyunuzda ?z?r var-ba??n? kald?r da bak
Vah?eti sergilersin-nerde insan haklar?
Sen d?nya ?zerinde-d???n?yorsun k?r?
Barbars?n Amerika-debelenme bo? yere
S?k?nt? veriyorsun-yurdumdaki her ere
Kendi askerlerini-s?r?yorsun ate?e
Bir faydan dokunmuyor-anne baba karde?e
Yaz?yor Hasan Sancak-konu?ur do?rular?
Ge?mi?ten gelece?e-o daim yakar far?
Barbars?n Amerika-debelenme bo? yere
S?k?nt? veriyorsun-yurdumdaki her ere“Ne ABD Ne AB
Tam Ba??ms?z T?rkiye!..”
???R K?TABIMA DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> ?iirler Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye