*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 

Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i
Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli Yap�ld�! Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli Yap�ld�!
Konu�mac� olarak:L�tf� KALEL� (Ar�.Yazar)Metin TURAN(Ar�.Yazar)S�leyman ZAMAN (Ar�. Yazar)��n kat�ld��� M�zik Dinletisi: Berrin SULAR�-Kaz�m TAYYARO�ULLARI-K�ymet AYDO�AN yapt���, �air �smail AYDO�MUޒun y�netti�i ve Sunumu Dursun �nal��n yapt��� Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez Okmeydan� Cemevi taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli 22-May�s-2010 CUMARTES� g�n� Yap�ld�!

Panele; Karaa�a� Derg�h� Cemevi ve Alevi Bekta�i Vakf� Y�neticisi Kaz�m G�vercino�lu,Erikli Baba Dedesi Binali Do�an,Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) Ba�kan� Kamil Aykanat ve Y�netim Kurulu �yeleri,Hac� Bekta� Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ube Ba�kan� Murat Y�ld�r�m ve e�i �ahhan�m Y�ld�r�m ve geni� bir kitle kat�ld�!


 • Foto Galeri ve Slayt (1) ��in T�klay�n�z! >>
  Resimleri b�y�k g�rmek i�in l�tfen reimin �zerine t�klay�n�z...
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
   Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z... Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� �stanbul Merkez ( Okmeydan� Cemevi ) taraf�ndan d�zenlenen Yunus Emre�yi An�yoruz Paneli  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
 •